Paragnost Eddie en Consulenten

Geef mij je handen

Geef mij je handenGeef mij je handen. Handleeskunde of chiromantie is een kunst. Doordat er heel veel zenuwreceptoren in de handen samenkomen, zijn de handen belangrijk voor het aflezen van intellectuele, emotionele, spirituele en lichamelijke eigenschappen.
De veranderingen die op onze levensweg plaatsvinden kunnen door handleeskundigen naadloos waargenomen worden.
De dominante hand is de hand waarmee je schrijft en in deze hand wordt je onderbewustzijn weerspiegeld; je innerlijke persoonlijkheid. De medische geschiedenis van je familie alsook je mogelijkheden worden waargenomen in de dominante hand.
Heb je dit ook al eens naar je beide handen gekeken en daar verschillen in opgemerkt? Door je handen te vergelijken, krijg je meer inzicht in je leven en de overeenkomst of het verschil met je innerlijke potentieel.
Nu is het ook bij handleeskunde belangrijk om te begrijpen dat de toekomst nooit vastligt. En gelukkig maar! We zijn machtige wezens die ons leven kunnen veranderen en dat ook doen!
Lijnen kunnen dus zwakker of sterker worden en breuken kunnen helen. Sommigen lijnen kunnen binnen een paar weken veranderen. Anderzijds zijn er ook lijnen die ingrijpend veranderen gedurende het jaar.
Als je nu eens zelf naar je handpalmen kijkt of laat kijken en je merkt heel weinig lijnen op, betekent dit dan dat je een saai leven hebt of dat er iets mis in met jou? Om te beginnen bestaan geen saaien handpalmen. Elke handpalm heeft en is een boeiend verhaal. Een handleesdeskundige kan jou dan vertellen wat dit allemaal betekent. Met weinig lijnen in je handpalmen, gaat het lezen dan ook gemakkelijker.
Wat betekent het als je bij jezelf heel veel lijnen waarneemt? Heel eenvoudig. Vermoedelijk heb je een heel vol leven. Vergelijk eerst je hand met de handen in het gedeelte over stresslijnen. Deze vertonen zich vooral op de handpalm en zijn bij de aanhechting van duim het duidelijkst zichtbaar. Uitputtingslijnen die verticaal de vingers omhoog lopen, zijn ook heel duidelijk zichtbaar. Dit is tegenwoordig een veelvoorkomend probleem: stress. En ook dat wordt dus heel duidelijk afgetekend met veel lijntjes.
Handlijnen veranderen in de loop van je leven. Als er een verandering plaatsvindt in je leven die je nog niet in je handpalm kunt zien, dan wordt die binnen een paar maanden wel zichtbaar. Interessant is om een kopie te maken, zodat je de veranderingen kunt waarnemen in je handpalm.
De levenslijn is de meest gekende lijn voor niet-kenners. Nu daarrond zijn wel enige misverstanden over de lengte van de levenslijn. Korte levenslijnen hoeven zeker niet op een kort leven te wijzen, wat sommigen denken. Integendeel, een korte levenslijn kan op een stralend nieuw begin wijzen. De levenslijn staat voor onze persoonlijkheid, onze lichamelijke conditie, onze moeilijkheden en mogelijkheden op onze levensweg.
Benieuwd naar wat jouw handen aan jou openbaren? Leg je handen in een ervaren handleeskundige en denk eraan: je toekomst ligt nooit vast!

Hartelijke handgroet
Mieke Box 45