Paragnost Eddie en Consulenten

Geduld is een mooi begin

Geduld is een mooi beginGeduld is een mooi begin voor een nieuw begin …

‘ Heb geduld ‘ , ‘ Laat de situatie zich op een rustige manier verder ontwikkelen ‘ , ‘ Geduld en vertrouwen dat alles zich op het juiste kosmische moment zich aan je ontvouwt ‘….

Ondanks dat we in ons werk heel veel vragen krijgen met het vragend voornaamwoord ‘ wanneer ‘, is het ook vaak het geval dat er geen tijdsindicatie kan voorspeld worden, omdat de tijd zoals wij die hier op aarde ervaren niet kan voorspeld worden, omdat tijd een aards concept is en bedacht door de mens. Het is een mes dat langs twee kanten snijdt. Enerzijds verloopt het leven door de tijdsbepaling geordend, gestructureerd, en anderzijds is het ook de oorzaak van heel veel stress, onzekerheid, lijden.

We leven in 3D op dat vlak en dat gegeven conflicteert ook regelmatig met de toenemende bewustzijnsgroei naar 4D.
Het beeld dat de doorsnee mens over het mediumschap ( en laat me dit heel voorzichtig uitdrukken) helaas nog steeds hebben, is gebaseerd op de illusie dat een medium, een paragnost, boven het leven zelf staat, alles weet, alles ziet…als een God.

Regelmatig worden we als spiritueel consulent gevraagd om toch een tijd te geven, liefst met het uur, de dag, de maand, het jaar en liefst op commando. Gene Zijde laat zich nooit uit over het geven van tijd, om hier maar eens het onderwerp ‘ tijd ‘ aan te kaarten.
Menig helderzienden spreken in termen van ‘ tijdsindicatie ‘, ‘ een periode waarin gevoelige veranderingen waar te nemen zijn ‘ …anderen zweren dat ze perfect de dag kunnen zien, horen, voelen….en menig medium gaat er uiteraard prat op dat zij diegene zijn die de tijd kunnen voorspellen. En dat is ook vaak waar het kan foutlopen.
Gevolg: de klant is ontgoocheld, voelt zich bedrogen, wordt boos en legt een klacht neer bij de lijnhouder, die hier zelf totaal niets aan verantwoordelijkheid in draagt. Alle verantwoordelijkheid in de schoenen schuiven enerzijds van een spiritueel consulent is mijn inziens de halve waarheid: de klant vervormt ook soms wel eens de informatie, meestal onbewust.

Menselijk dat informatie gefilterd wordt, het is iets waarvoor we allen heel waakzaam en voorzichtig dienen in te zijn. We hebben altijd de verantwoordelijkheid om de informatie op een eerlijke en correcte wijze mee te geven, en aan de andere kant is ook de klant verantwoordelijk voor hetgeen wat hij/ zij met de informatie doet en daar wringt soms wel eens het schoentje.
Wat heb jij als klant objectief gehoord, heb je nota genomen van een reading ( altijd handig om terug te blikken op de informatie, door deze op te schrijven) zijn de vragen die je stelt helder en duidelijk geformuleerd enz…

Het is opmerkelijk hoe sterk we afhankelijk zijn gewoon van de tijd….hoe vlugger, hoe beter? Is dat zo? Wie zegt dit? Vanwaar komt die gedachte? Zijn we zo bang dat het leven ons ontglipt dat we alles hier en nu willen? Is er iets mis met ‘ geduld ‘?
Waarom zijn we in staat een bloem in de knop te laten bloeien, volgens de natuurwetten en kunnen we ditzelfde geduld niet opbrengen voor ons eigen leven?

Genieten van het proces hoe de ander en jijzelf zich verder kan ontwikkelen? Met of zonder elkaar?
Er zit in mijn beleving altijd wel iets dieper onder de tijdsvraag….de angst dat de ander je ontglipt, dat je de ander moet loslaten, dat de ander klaar is met jou en klaar is voor een nieuw begin, zonder jou….het niet willen/ kunnen aanvaarden van het einde van een relatie, een job, een vriendschap enz….

Er zijn geen beloftes langs onze kant te maken, omdat elke klant ook de regie van zijn/ haar leven in handen heeft.
De belofte dat iemand in een bepaalde maand terugkomt….en het gebeurt niet, de volgende maand niet, en de daaropvolgende maand nog steeds niet….is dat niet ergens een tekentje dat we het concept naar tijdsvragen anders dienen te benaderen?

Ik geloof best dat er helderzienden zijn die zonder twijfel tijd doorkrijgen, door middel van helderhorendheid, helderziendheid….en dan nog …ergens wordt de onderliggende angst gevoed, in het geval dat de doorgekregen tijd niet klopt, ergens houden we de illusie in stand dat zomaar in elke situatie, in elk geval de tijd voorspeld kan worden….terwijl we ons heel goed realiseren dat alles in het leven ( en dus ook in intermenselijke verbindingen) een eigen ritme heeft en zich alles op het juiste kosmische moment aan ons toont en dàt vraagt vertrouwen en hier hebben wij als spiritueel consulent een heel belangrijke taak in.

Geduld is een mooi beginLangs de kant van de klant is het natuurlijk heel fijn dat de voorspelling in de tijd ‘ uitkomt ‘….als dat de sterkte is van een consulent en het altijd correct kan voorspellen, is er verder niets aan de hand.
Wetend dat velen zich bewuster worden van de heftige tijd waarin we nu zijn beland, wetend dat een groeiproces niet even in tijd kan worden uitgedrukt, kan ik niet anders dan vragen naar een ‘ heb mededogen, heb begrip voor de ‘ tijd ‘ dat de ander nodig heeft om te groeien, in te dalen in eigen hart voor hij/ zij zich opnieuw of verder kan verbinden met jou- houding ‘. Dat schept een sfeer van hartsvolle verbindingen en niet langer de druk van ‘ nu moet het wel gaan opschieten, want anders…..’ . Is dit dan wel de juiste partner….Is de keuze die je nu maakt dan wel de juiste keuze voor jouw ziel?

Elke consulent werkt volgens eigen gaven en zegt niets over de kwaliteiten van andere collega’s uiteraard.
Mediumschap gaat niet over de tijd kunnen voorspellen, dan wel klanten op een zuivere en eerlijke manier readen, op een fijne manier uiteraard, op weg zetten naar een vervullend leven, tips en tools kunnen aanreiken waar ze daadwerkelijk mee verder kunnen, ook doorverwijzen naar instanties die hen kan verder helpen bij verliesverwerking vb, loopbaanbegeleiding , relatietherapie enz…
Mediumschap is geen spelletje waarin gegoocheld wordt met beloftes en aannames, rituelen om een partner aan je te binden en al van dit soort onzinnige toestanden.

Voor paragnost Eddie
Engelenmedium Mieke Moon