Paragnost Eddie en Consulenten

Er is niets anders dan ‘ aanvaarden

loslatenEr is niets anders dan ‘ aanvaarden ‘  Na de vrij heftige emotioneel turbulente maanden is er weer ruimte en plaats gemaakt voor ‘aanvaarding ‘.

Onze collega, medium Esther, heeft hier op een duidelijke en heldere  manier over geschreven op www.paragnost-eddie.nl
Ik heb vaker in de afgelopen maanden het woord ‘ aanvaarden, accepteren ‘ gehoord…’ Ik kan de situatie niet aanvaarden ‘ , ‘ Ik wil het niet aanvaarden dat onze relatie over is ‘…’ Ik kan niet aanvaarden dat mijn leven overhoop werd gegooid ‘ ….

Herkenbaar lieve lezers?

Weerstand tegen de verandering, angst voor het onbekende, weerstand tegen het loslaten van het oude en tegelijk weten dat dit nodig is/was voor jezelf, angst om de grip en controle kwijt te raken…Jaap Hiddinga, was ik samen met mijn partner kort geleden gaan opzoeken in Amsterdam, een heel open en diepgaand  gesprek is het geworden en met heel wat vragen en bedenkingen rijker zijn we huiswaarts gekeerd, met nog achteraf wat heen- en weergemail, want ondertussen is hij alweer vertrokken naar Schotland.
Zoals Jaap het heel eenvoudig, misschien voor velen uit de spirituele wereld té eenvoudig, het is allemaal ‘ maya ‘, ‘illusie ‘ en dan komen de ‘ ja maars…..’.

Zoals ook Kaypacha ( de bezieler van Astrologie voor de Ziel, te vinden op FB en Youtube) op zijn soms te gekke manier laat zien dat we veel te serieus met onszelf bezig zijn, teveel met controle en vasthouden bezig zijn, teveel ‘ wat- als ‘ vragen stellen die meestal niet eens plaatsvinden.

We zitten allemaal in datzelfde bootje en toch gaan we allen op onze eigen manier om met die heftige veranderingen: is het wel zo heftig, of laten we ons door de omschrijvingen al bij voorbaat een stukje meeslepen in de beleving van de veranderingen? Als die of die persoon het schrijft of zegt ( want die kan het weten, dat is dé expert(e) ) nou, dan zal het zo wel wezen.

Herkenbaar lieve lezers….eerlijk: ik heb me ook wel eens laten meeslepen door artikels of uitspraken van mensen van wie ik aannam: ‘ nou, die kan het weten, want als die het schrijft, dan zal er wel iets van zijn ‘…en deels klopt dit wel. Ik nuanceer toch graag mijn visie in een blog, omdat ik ook graag mensen laat reflecteren over alles wat de revue passeert, of we alles zomaar als zoete koek voor waarheid dienen aan te nemen. Op termijn kan je het gevoel krijgen gek te worden van alle input en output, en ben je nog verder afgedwaald van de mens die jij bent, met jouw eigen persoonlijke ervaring, jouw kijk op de dingen.

Nuanceren in ons werk als spiritueel coach is een must, om zelf niet te verdrinken in de zoveel informatie die uit diverse bronnen naar ons toekomen.

Ik merk in de gesprekken voor deze maand dat het bij velen rustiger is geworden: relaties die op het punt stonden te eindigen, zijn inderdaad beëindigd – het werk dat niet langer in overeenstemming met de ziel van iemand was, is gestopt en andere nieuwe wegen zijn ingeslagen, justitiële verwikkelingen zijn bij een hoop mensen daadwerkelijk afgerond, uitspraken zijn gedaan en sommigen hebben dit moeten ‘ aanvaarden ‘.

Aanvaarden betekent niet ‘ Alles is goed ‘ , maar ‘ Alles is er, alles is er al ‘.
Het is niet nodig om van een situatie, een ervaring, een gedachte…te houden om ze te aanvaarden.
Het is eerder erkennen dat die situatie, die ervaring, die gedachte er zijn; ze nemen een plaats in in mijn leven en ik moet me erop instellen hiermee verder te leven.
Dat is ‘ aanvaarden ‘.

Aanvaarden is een vervolg op ‘ loslaten ‘. Loslaten betekent dat het verzet en de weerstand opgegeven wordt. Bij aanvaarding blijf je aanwezig in wat je doet in rust en op een heldere manier.
Bij alles wat er dan om je heen gebeurt kan je zeggen: ‘ Ja ok , die situatie is er, die doet zich nu voor, ik kijk bewust naar deze situatie ‘.
Dit aanvaarden, deze ‘ ja ‘ betekent niet ‘ berusten ‘ en hierin ontstaat vaak verwarring.
In mindfulness is aanvaarden, accepteren de kern.
Aanvaarden van wat is, handelen naar aanleiding van wat is en daarna aanvaarden van wat er is geweest of is gebeurd.
Het wordt een tweede natuur, een levenshouding die iedereen zich eigen kan maken.
Op die manier is het nog overbodig je hard in te spannen. Het is een innerlijke staat van zijn, dat innerlijk rustig en sterk maakt.

Door meer in die rust te verblijven, zijn we beter in staat om datgene te veranderen wat om verandering vraagt. Het is de beste weg te kiezen om te komen waar we willen zijn.
Ik denk aan de vragen van cliënten die me na een reading wel eens vragen ‘ Ik wil die studie zo graag volgen, maar wat als ik misluk ‘.
De gedachte om te mislukken….herkenbaar voorbeeld?
Door die gedachte ruimte te geven, in plaats van de gedachte aan te vechten en te bestrijden, hou je er er rekening mee dat je mag aanvaarden dat het niet zeker is of je zal slagen, maar toch je uiterste best doet om te slagen.

Door de gedachte te bestrijden , leer je niet de gedachte aan mislukking ( wat in feite geen mislukking of falen van je leven betekent, dan mogelijks dat deze keuze niet de beste keuze is geweest) te verdragen en ontstaat frustratie.

Aanvaarden dat ‘ mislukking ‘ ( wat ik dan als feedback omschrijf) mogelijk is, in de waarneming staan en voelen welk effect die gedachte op je heeft, doch haar niet groter te maken dan ze is, door de gedachte niet aan te vechten of te bestrijden ( noch weg te duwen) laat je die gedachte bezinken, indalen om hierna terug tot handelen te komen en te onderzoeken op welke manier jij je plannen kan laten slagen.

Voel je op dit moment irritatie, ergernis, ontmoediging?
Ga dan maar rustig een paar keer in- en uitademen en kijk naar wat er zich afspeelt in je leven:
kijk naar wat jou uit je innerlijke rust haalt, uit je centrum,
Aanvaard dat die bepaalde situatie er is. Is het mogelijk uit die situatie te stappen? Is het mogelijk die situatie te stoppen? Is  het tijd om te handelen ?
Zoniet, kijk naar wat er gebeurt als je de situatie een plek kan geven, zelfs als deze niet gewenst is, verkeerd, pijnlijk…..

Begrijpen is niet voldoende…we kunnen ervoor kiezen hier elke dag in te oefenen.
Keep the good work with faith and self-love!

Engelenmedium Mieke