Paragnost Eddie en Consulenten

Een gepantserd hart helen

Een gepantserd hart helen. Hoe voelt je hart op dit moment? Voor je verder leest, sluit even je ogen, leg eventueel een hand op je hart, adem zachtjes in en uit en voel.  Is je hart op dit moment gewond, zo diep gewond Een gepantserd hart helen. Hoe voelt je hart op dit moment? Voor je verder leest, sluit even je ogen, leg eventueel een hand op je hart, adem zachtjes in en uit en voel.
Is je hart op dit moment gewond, zo diep gewond dat je besloten hebt jezelf te beschermen? Voel je het pantser om je hart?

Hoe ziet jouw pantser eruit? Welke kleur draagt het? Uit welke materie of stof bestaat jouw pantser? Wat zegt het pantser of is het stil? Proef je de smaak van je pantser? Hoe smaakt het? Neem je een geur waar? Hoe ruikt dit?
Neem waar wat je voelt, ziet, hoort, proeft, ruikt.
Blijf even bewust in de ervaring. Heb je er behoefte aan je ervaring op te schrijven, doe wat goed voor je voelt. Je kunt er altijd op terugkomen.
De metaforen die vaak gebruikt worden, steken als messen in je hart, niet?

‘Maak van je hart geen moordkuil.’ Ondanks dat we weten welke fysieke gevolgen het leven met een gepantserd hart teweeg kan brengen, blijf het hart op slot. Je fysieke hart lijdt en kwijnt weg. Ook al klopt je hart op eigen wijze. Er is energetisch veel meer aan de hand.

Als je hart gewond is, vraagt het om bemoediging en troost. En soms heb je iemand nodig, alleen kan de wonde zo diep zitten, dat je niemand dichterbij laat komen. Je hart staat op slot, zwaar vergrendeld. Je kunt er zelf niet meer bij, hoe zou iemand anders de plek van je hart kunnen bereiken?
Je kwijnt verder weg achter je verbitterde, pijnlijk geforceerde glimlach, je naar beneden hangende mondhoeken spreken boekdelen, de diepe groeven in je aangezicht hebben haar sporen nagelaten. In je ogen die ooit als schitterende diamanten vertrouwen uitstraalden in het leven, staan flets en verdrietig. De enkele woorden die je spreekt, reflecteren je niet te verbergen pijn.

Kan het nog driester? Ja.
Kan het ooit nog anders worden? Ja.

Het is nooit de bedoeling ons hart vast te zetten. In ons hart voelen we levende krachtige hartpulsaties. In ons hart ervaren we de prikkelende sensationele gewaarwordingen van liefdes-energie. We hebben helaas zeer jong geleerd onze liefdes-energie te richten op de ander en niet in onszelf. En precies daar kun jij de beweging laten keren.
Net als water stroomt onze harts-energie vrij en natuurlijk. En die stroom mag los staan van alles en iedereen waaraan we ons gehecht hebben. Daarop wacht jouw hart, ondanks de cipiers die de wacht houden. Niemand komt er nog in, ook jij niet. Maar jij hebt wel je innerlijke hulpbronnen.
Je hart wil vrij zijn, je hoofd heeft de regie in handen genomen. In werkelijkheid kan niemand ons hart echt verwonden tenzij we het zelf toestaan. Herinner je dat we terug mogen keren naar de liefde voor onszelf. Dat is de gewonde heler in onszelf. De relatie met onszelf herstellen in liefde.
Liefde is in essentie geen relatie buiten onszelf, maar de relatie met onszelf vooropstellen. Het is de omgekeerde beweging. Gehechtheid en hebberigheid liggen aan de basis van het gewonde en gekwetste hart.

Ons hart bevat niet alleen de sterkste en meest wijze aspecten van onze aard, maar ook de zachtste en meest kwetsbare.
Ons hart weet op zielsniveau wat liefde en koestering is. Het begrijpt ten diepste wat ons met onze goddelijke essentie verbindt. Geef het de kans om te helpen liefdevoller te worden met onszelf en onze medemens. Vervul het met bruisende creativiteit waardoor het hoofd en het hart moeiteloos versmelten. En wat hieruit ontstaat is het resultaat van het samengaan van hoofdbrein en hartbrein.
‘Het hart is het middelpunt van alle heilige plaatsen. Ga erheen en dwaal erin rond.’ Sri Nityananda

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45