Paragnost Eddie en Consulenten

Dolfijnen en walvissen

Dolfijnen en walvissenDolfijnen en walvissen. Ben jij ook zo gesteld op dolfijnen? Kinderen reageren heel enthousiast bij het zien dolfijnen. Ook volwassenen kunnen zich heel diep geraakt voelen door dolfijnen omwille van hun speelse energie, doch het gaat uiteraard wel veel verder dan het speelse.
Dolfijnen hebben iets vloeiends over zich en het vermogen om volledig op te gaan in de levensgeest. Het gebeurt vaak dat mensen een spontane heling of genezing ervaren in hun aanwezigheid. Dolfijnen open ons hart op een heel diep niveau. Ik heb gelezen dat baby’s die geboren worden in de oceaan en geholpen worden door dolfijnen, een heel open hart, lichaam en geest hebben. Ze klappen niet dicht en er worden geen sluiers over hen heen getrokken zoals dat gewoonlijk bij een doorsnee geboorte gebeurt.
De beide hersenhelften van dolfijnen zijn nagenoeg bijna identiek. Bij ons is er een duidelijke barrière tussen de rechter- en linkerhersenhelft.
Dolfijnonderzoekers hebben ontdekt dat de helft van de hersenen altijd wakker is als ze slapen; als de ene helft gaat slapen, blijft de andere helft wakker. En als dolfijnen wakker zijn, werken de hersenhelften holografisch samen. Dolfijnen kunnen niet indommelen of slapen zoals wij dat doen, omdat ze bewust moeten blijven ademhalen.
Bijzonder is dat dolfijnen geleerd hebben hun beide hersenhelften te perfectioneren. Door ons te verbinden met dolfijnen, en dat kan wel op vele manieren, kan de barrière tussen onze hersenhelften verdwijnen. Luisteren naar dolfijnenmuziek is een fijne en gemakkelijke manier om je te verbinden met hun helende en ontspannende energie.
Walvissen zijn dan weer heel bijzonder omdat ze niet alleen holografisch met zichzelf zijn verbonden maar ook met de Aarde. Walvissen kunnen een samensmelten van bewustzijn creêren waarbij een éénheidsbeleving mogelijk is.
Walvissen zijn interdimensionele wezens. Dit betekent dat ze tegelijkertijd in alle dimensies bestaan. Walvissen zijn de archiefbewaarders van de Aarde; niet omdat ze de archieven in hun lichaam bewaren maar omdat ze de Aarde in hun lichaam bevatten. Het is hun groepsgeest die de hele Aarde in hun bewustzijn kapselt van verleden, heden en toekomst.
Walvissen helpen bij het opbouwen van hogere geometrieën door hun zang en klanken. Ze maken het netwerk van de Aarde weer levend als ze zingen. En omdat ze interdimensionele wezens zijn, trekken ze ook energieën aan van de zon en Sirius en absorberen ze de energieën die uit het galactisch centrum stromen.
In ons achterhoofd is er een poort, het gebied van de medulla, die ons verbindt met de ziel van de Aarde, die niet lineair is maar sferisch. We kunnen ons afstemmen op dit sferische bewustzijn, dat ons verbindt met ons planetaire lichaam.
Je kunt het sferisch bewustzijn ontwikkelen en projecteren via het hart. Dit moet met de grootste voorzichtigheid opgebouwd worden.
Dit blog is een inleiding op de zeer veel uitgebreide inspirerende werking van dolfijnen en walvissen, waarover ruim voldoende informatie te vinden is.

Inspirerende en dol-fijne hartegroet
Mieke Box 45