Paragnost Eddie en Consulenten

Diversiteit en verschillen

Diversiteit en verschillen Diversiteit en verschillen. Ondanks dat we weten dat iedereen verschillend is, blijkt het toch in real life soms zeer moeilijk te zijn het anders zijn van elkaar te aanvaarden. Enerzijds weten we dit en anderzijds worden verschillen niet van harte welkom geheten.
In relaties wordt dit dan uiteindelijk in een breuk als ‘we zijn te verschillend‘ verklaard. Bij nader inzien zijn dat relaties die wel veel potentiële mogelijkheden hebben, doch als de één of de ander het anders-zijn niet kan accepteren, dan is het anders-zijn een probleem.
Ik ervaar hier zelf zeer veel dualiteit bij. Niemand begint een relatie met de gedachte dat de verschillen wel eens een einde kan inluiden. Wordt er dan geen rekening gehouden met de uniciteit van de ander of laat men zich leiden door allerlei beelden, projecties, verwachtingen en liefde op het eerste gezicht?

Er is in feite niets mis met verschillen, met diversiteit. We leven in een wereld van verschillen en van diversiteit. Licht en donker is een voorbeeld hiervan. Licht en donker kan perfect samengaan in harmonie.
Verandering is voor sommigen gemakkelijk en voor anderen is dit niet eenvoudig tot zelfs onmogelijk. Twee krachten komen samen en vanuit die diversiteit komen die krachten in botsing met elkaar. Op zich hoeft dat geen drama te zijn, want het oude vraagt om losgelaten te worden, zodat er iets geheel nieuws kan ontstaan.
Dit geeft voor een bepaalde periode vaak heel veel spanningen omdat het beangstigend is het oude los te laten. In een relatie wordt dit zichtbaar doordat beiden uit hun comfortzone wordt getild. Het weigeren om het oude los te laten daarentegen wordt op termijn onhoudbaar.

In een relatie heeft elk zijn eigen unieke, authentieke zielstrilling en zielsplan. In veel relaties is daar geen bekendheid mee, omdat relaties meestal gebaseerd zijn op zich fysiek en seksueel aangetrokken voelen. Dit is echter één pool van een relatie, voor velen een zeer belangrijk gegeven. Maar het blijkt toch vaak in het verdere verloop van een relatie dat fysieke aantrekkingskracht niet de draagkracht blijft behouden om een relatie in stand te houden. De verschillen en diversiteit komen na verloop van tijd aan de oppervlakte. Niet te vergeten wat we zelf meenemen vanuit onze biografische achtergrond en vorming in een relatie. Het wordt een smeltkroes van ontzettend veel ingrediënten.
Toch hoeft een relatie niet te eindigen als er een diepe intentie is om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben, ondanks de verschillen. Ondanks of dankzij? Ik kies voor het tweede. Want we zijn geen kopie van elkaar. Relaties bloeien en groeien vanuit verschil en diversiteit waar toch voldoende raakvlakken zijn op elk vlak: spiritueel, emotioneel en intellectueel. En eigenlijk nog veel verder dan de basisraakvlakken.
In deze zoektocht naar volledige verbinding vanuit verscheidenheid en samenvloeien kunnen hele processen van ruzies, conflicten, boosheid, ontgoocheling, verwijten, manipulatie, emotionele chantage uitgespeeld worden, om maar niet te moeten accepteren dat je partner is wie hij of zij is en jij bent wie jij bent.

Het is in praktijk niet gemakkelijk om elkaar werkelijk te zien en met liefde welkom te heten zoals hij of zij is. Ook al zou je het zo graag willen. We zijn het product van onze opvoeding, van wat we hebben geleerd hoe liefdevolle relaties moeten zijn en van wat we in het verleden werkelijk hebben ervaren. Dat verleden dragen we ook mee in onze relaties als we niet bereid zijn om het puin van het verleden op te ruimen, de moed om patronen te doorbreken en te stoppen met de spelletjes die we spelen om iemand van wie we houden te modelleren naar een beeld. Hou je nou van het beeld of van wie iemand in zijn of haar wezen is?
Ik denk dan dat het beter zou zijn gewoon een pop te nemen, die perfect voldoet aan het beeld van de verwachtingen. En die poppen zijn verkrijgbaar over de hele wereld.
Wil je dan een echte relatie omarmen vanuit het welkom heten van wie de ander is of kies je dan misschien toch beter voor een pop die je kunt instellen naar wensen? Alles kan in deze gekker wordende wereld.

©Mieke
Warme hartegroet
Mieke Box 45