Paragnost Eddie en Consulenten

De trilling van 2016…….

De trilling van dit getalWereldwijd staat 2016 in het teken van een 2+1+6= 9.
Vanuit de spirituele Numerologie staat het getal 9 voor;
O.a. voltooiing het zal daarom een jaar worden dat de afrondingen zich gaan manifesteren, we kunnen wereldwijd veel gaan koppelen aan deze energie..
De trilling van dit getal ondersteunt het definitief afronden, opruimen en loslaten van oude ongezonde patronen. Oude systemen, die ons beperken, zullen instorten.
Kabinetten vallen om, vele processen worden nu ten einde gebracht.
Moeder aarde is ook alle oude energie van zich aan het afschudden. Dat zal resulteren in enkele natuurrampen. Verschillende landen, waar onder China, Amerika, Europa en met name Duitsland zullen een grote zuivering van karma ervaren.
Ook op individueel niveau zullen veel mensen een zuivering ervaren en hierdoor aangespoord worden om te ontwaken en om oude destructieve patronen, beperkende en negatieve overtuigingen los te laten.
Maar ook een jaar van educatie, er worden ook veel dingen aangeleerd, wat ons is afgeleerd. Deze ervaringen zijn nodig om onze deskundigheid terug te krijgen.
Het zal een jaar worden dat we leren te onderscheiden bij onszelf en anderen om terug te keren naar ons gevoel. (deze trilling/vibratie van 2016 t/m 2025 is wereldwijd)…

Wil je het dichter bij jezelf houden, en een prognose van een persoonlijke jaarenergie berekenen?! Pak je het jaar van de wereld, de 9 dus, pak hierbij je dag en maand van je geboortedatum en tel dit samen op, maak van dat getal een cijfer,
(behalve als je uitkomt op een 11-22 of 33) lees hieronder wat de verwachting van 2016 voor jou in petto heeft;

De 1 jaartrilling; Een jaar waarin een nieuwe start gemaakt zal worden, veel vernieuwing, nieuw begin, nieuwe start, niets blijft hetzelfde, opnieuw i.p.v. overnieuw.
De 2 jaartrilling; Een jaar van verbindingen (met jezelf kan ook) maar eerder, verbinding in relaties, saamhorigheid, harmonie, samenwerking dit jaar bij uitstek.
De 3 jaartrilling;Een jaar van voelen, (hoofd eraf) expressie, kleur en klank, creativiteit, romantiek, zet het gevoel maar open, alle zintuigen doen dit jaar mee.
De 4 jaartrilling; Een werkenergie wordt dit jaar aangereikt, opruimen, ordeningen,
duidelijkheid, (bijv. in werk) flink aanpakken een jaar met de nodige discipline.
De 5 jaartrilling; Een vrijheid, ongebonden en afwisselend jaar, dat in het teken staat van bevrijding, lekker op pad gaan vanuit een innerlijke vrijheid beleving.
De 6 jaartrilling; Het gezin, vrienden en familie staan centaal dit jaar. Karma uit het verleden kan zich aandienen, blijf dienstbaar en verantwoordelijk naar jezelf toe.
De 7 jaartrilling; Een jaar van rust, rustig aan, bezinning, introspectie, neem gerust een ‘sabatical’ jaar. Ook je lichaam pendelt voor je, voor het geval je teveel wil ondernemen.
De 8 jaartrilling; Een perfecte trilling om dit jaar de financiën te regelen/organiseren,

en het genereren van materie. Een krachtig jaar met zakelijke successen en talenten.
De 9 jaartrilling; Een jaar van voltooiing, het beëindigen van processen, het afronden. Alles doorspoelen wat niet meer functioneert/resoneert met jou energie. Punten zetten.
De 11-22-33 jaartrillingen; hoewel 11-22-33 onderling nogal kunnen verschillen, hebben deze jaartrillingen één ding gemeen: de begeleiding van het hogere, de leiding van de bron, God, de kern of ‘het’ wat we niet uit kunnen leggen. Een jaar van bewustwording en ontmaskering van het onechte. Verbindingen met het geestelijk bewustzijn en onze spirituele begaafdheden…………

Onze individuele jaartrilling overkoepeld heel 2016, uiteraard herbergen de maanden, weken, dagen, weer andere mogelijkheden, de jaarenergieën komen om de 9 jaar weer terug. Voor nieuwe, mogelijkheden/ervaringen, inzichten/bewustzijn.

Lieve mensen, kijk wat je uitdaging is dit jaar en blijf trouw aan je eigen innerlijk weten, ons geweten………..