Paragnost Eddie en Consulenten

De onvoorspelbare magie van het leven

De onvoorspelbare magie van het levenDe onvoorspelbare magie van het leven. Iets wat ik vaker aan klanten meegeef is ook eens open te staan voor het leven zonder te willen weten wat morgen, volgende maand, volgend jaar zal gebeuren. Het lijkt wel of dat heel moeilijk is om vertrouwen te hebben in het leven zelf.

De meeste dingen die in het dagelijkse leven plaatsvinden zijn niet te voorspellen, het leven is een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Sommige van die gebeurtenissen zijn prettig en andere niet. Dat is het leven en dat vraagt enerzijds om een nuchtere kijk en anderzijds toch het vertrouwen dat niets toevallig op je pad komt.

Het feit dat er dingen gebeuren in het leven die onvoorspelbaar zijn, laat me vandaag dit blog schrijven. Onvoorspelbaar komt voor mensen soms als ongeloofwaardig over en toch is dit een zeer nuchtere waarneming en ervaring. Als medium zou je werkelijk voor sommigen ‘alles’ moet kunnen weten, te zeggen: voorspellen.

En dat dit soms wel héél erg ver kan gaan… ik heb bij veel vragen de waarneming dat angst het leitmotiv is. Het leven wordt overheerst door angst, angst en nog eens angst. Angst houdt mensen gevangen, in de greep, niet voor even, maar voor het leven.

Eigenlijk is mijn insteek dat ‘voorspellingen’ ook klanten kunnen beïnvloeden, want als paragnost of medium creëren we mee. Ik wil hierbij graag aan toevoegen dat iedereen in hoge mate een keuze heeft. Stel dat je wordt verteld iemand te ontmoeten met wie je een affaire zult beginnen. Je bent helemaal verbaasd, want je hebt een liefdevolle relatie.
Hoe dan ook, stel dat er toch iemand op je levenspad komt, dan nog ben JIJ diegene die al dan niet ingaat op de avances van iemand. Niemand verplicht jou. Je bent er altijd zelf bij aanwezig. Wat gebeurt is om een voorspelling zodanig neer te zetten dat er geen ontkomen aan is, dat je sowieso geen vrije wil hebt en dat je dat lot dan maar moet accepteren.

Alles is mogelijk, je loopt niet alleen op deze aardbol en natuurlijk zullen er mensen je levensweg kruisen die je op een of andere manier raken, in je ziel. Betekent dit meteen het einde van je relatie? Vanuit het aardse kortzichtige denken, kan dat. Vanuit het kunnen dat er mensen op je pad kunnen komen die iets bijdragen vanuit een hoger perspectief belicht, dat is waar het om gaat.

Dit soort ervaringen kun je ofwel als magisch omarmen of als een drama. En voor dat laatste pas ik, volledig omdat dit niet de bedoeling is.

Tijdsgebonden vragen verwijzen naar angst, twijfel en onzekerheid. Lees er maar even alles op na rond ‘tijdsgebonden’ vragen. Tijd is niet voorspelbaar en wel om zeer veel redenen. Een afknapper voor velen, omdat men niet bewust is dat dit vooral te maken heeft met ‘angst’. Wanneer zal ik… Waar zal ik…Hoe zal ik… Is hij of zij de ware … zullen we een doekje voor het bloeden geven of tillen we het bewustzijn van mensen op? Ik kies voor het laatste. Ik wil geen doekjes voor het bloeden geven, want niemand wordt daar gelukkiger van, uiteindelijk niet.

Het troosten van zoekende zielen kan iedereen, maar dat is niet het doel van dit werk. Troosten vanuit compassion en medeleven en toch iemand ondersteunen om los te komen van angst is wat ik als het allerbelangrijkste acht. Dit is trouwens wat volop aan de gang is.

Het los komen van angst, het los komen van het willen weten wat er voor de rest van het leven te wachten staat, het leven is om voluit het leven te omarmen.
En natuurlijk zijn er absoluut ‘tendenzen’ in het leven die heel helder zichtbaar zijn, krijtlijnen uitstippelen, en ook hierin neemt ieder hierin de beslissingen zelf om die krijtlijnen verder op aarde vorm te geven. Ook dat is eigen aan het leven om hierin de volle verantwoordelijkheid te dragen. Is het niet zowat de tijd om het ‘profiel’ van ‘voorspellers’ bij te stellen, niet langer te zien als iemand die in de glazen bol kijkt en jij achteroverleunt? Dit gaat het niet meer worden voor de komende tijd.

Ondertussen kun je ook elk moment in het hier en nu pakken, daar volledig met je hele wezen in staan en ervaren.

Laat de magie deel uitmaken van jouw leven, want dat is een deel dat werkelijk verwaarloosd wordt.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45