Paragnost Eddie en Consulenten

De Gehangene in jezelf

De Gehangene in jezelfDe Gehangene in jezelf. De Gehangene is een Tarotkaart en heeft een diepe betekenis, zoals elke Tarotkaart trouwens. Waar wat symboliseert de Gehangene? In eerste instantie gelooft hij in datgene waaraan hij hangt. Doen we dit niet allemaal op een of andere manier, al zouden we het onmiddellijk kunnen ontkennen? Onderzoeken van datgene waar we ons aan vasthangen is zeker in deze bijzondere transitietijd niet overbodig. Integendeel.

Afhankelijkheid in willekeurig welke vorm dan ook remt het ons af van het herinneren van onze ware zielskleur en -bestemming. Hebben we er eigenlijk een idee van hoe afhankelijk we zijn (geworden)? Ik denk het niet, want de afhankelijkheden die kunstmatig worden gecreëerd, nemen toe. Er wordt massaal toegehapt, zonder zichzelf de vraag te stellen of dit bijdraagt aan een gelukkiger leven.

Vermindert het leed door nog meer aan te hechten aan wat buiten onszelf gecreëerd wordt? Voor even wordt het leed en de pijn vergeten, gestild door de toenemende gehechtheden. Het één wordt door het ander vervangen in de hoop dat het dan allemaal wel eens verandert. Een nieuw partner, een nieuw huis, een kind, een nieuw job… nieuw in de hoop dat de honger naar vervulling gestild wordt.

Het kan wel, als we ons bewust zijn van onze verlangens en behoefte en die in onszelf vervullen.
De Gehangene in onszelf symboliseert om heel grote risico’s te nemen, alsmede een bewust en gepassioneerd ‘geloof’, maar niet het naïeve geloof dat we gered moeten worden.
Kijk eens naar de symboliek van de Gehangene. De Gehangene hangt aan een hengselkruis. Het is een symbool van vernieuwing en eeuwigheid van het leven; oorspronkelijk symboliseerde dit het mannelijke lid. Een fallus in erectie symboliseert de passie en hartstocht en het bereiken van het hoogtepunt.

Het innerlijke gepassioneerde geloof is nada en dada. Nada is het geluid van het universum en de weerklank daarvan in de mens. Het hartritme of de sterk levende pulsaties van hartstocht. Dada is een strekking uit het Dadaïsme en was/is erop gericht om de blik te verscherpen voor een ‘hogere realiteit’, die de nacht tot dag maakt en het onbewuste toegankelijk maakt voor het bewustzijn.

Bij ons diepere schouwen kunnen we nu de reis maken om heel ver terug te gaan naar alles waar we ons uit onwetendheid aan vastgeklampen om vanuit passie ons leven een nieuw kleur te geven, overeenstemmend met onze zielskleur.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45