Paragnost Eddie en Consulenten

Controle loslaten

controle-loslatenControle loslaten, Mensen willen vaak weten wat er nu gaat gebeuren. Liefst precies wanneer inclusief de tijd. Het leven doet wat het doet, dat is juist wat het leven zo leuk kan maken. Inclusief alle gebeurtenissen die minder leuk zijn. De minder leuke gebeurtenissen maken dan weer dat de leuke of super leuke gebeurtenissen meer gewaardeerd worden.

Controle niet kunnen hebben geeft soms grote frustraties. Indien men controle wil hebben kan men maar beter een vaste baan hebben. Zover dat al vast is in het huidige tijdperk. Controle heeft niets te maken met ‘inzet’. Vaak is de controle vast willen houden eerder een blokkade op inzet. Het willen inzetten kan op vaste tijdstippen zijn, maar kan ook flexibiliteit vragen. Inzetten wanneer en waar het op het juiste plek en juiste tijd is. Af willen dwingen lukt niet, zeker niet als het om ongrijpbare zaken gaat.

Met ongrijpbaar wordt bijvoorbeeld bedoeld meditatie. Bij een geleide meditatie wordt er nog een stem gevolgd. Er is een bepaalde lijn, wanneer de ogen sluiten kan de deelnemer de stem wel horen, maar een compleet andere weg bewandelen. Of de deelnemer volgt de stem en krijgt de ruimte om zelf in te vullen. Er is geen controle. Zelfs de stemmetjes die binnen komen kunnen weggestuurd worden. Om dan zonder controle te laten gebeuren wat er mag binnen komen.

De controle willen houden over energieën is maar heel beperkt mogelijk. Controle over het leren accepteren wat er gebeurd is wel mogelijk. Er gebeurd wat er gebeurd, ongeacht welke weg iemand wil bewandelen. Zeker binnen de term energie, energie is te sturen, het is aan te leren om het te beheersen binnen de lijnen. De weg om het te leren zal men open moeten staan om ervaringen op te doen en zeker de controle los moeten laten. Het draait om vertrouwen en weten.

Indien iemand geleerd heeft zich goed af te sluiten levert dat grote frustraties op. Dat gaat nu eenmaal niet samen. Ervaringen willen opdoen, zonder daar voor open te staan. Dat kan leiden tot grote frustratie, de wil is er wel. Maar dat controle stemmetje! Een stukje automatisme bijna, en de angst om de controle los te laten. Zeker bij energetisch werk is er eerst het stuk vertrouwen nodig en dat kan niet zonder ervaring te hebben opgedaan. Ervaring in het vertrouwen hebben.

Misschien is het menselijk, misschien is het aangeleerd. Controle houden … een patroon die niet mag afwijken. Precies willen weten hoe het leven gaat is onmogelijk. Er zijn altijd externe gebeurtenissen die invloed hebben op het huidige leven.

Juist dat huidige leven maakt het strikt leven volgens de regeltjes soms zo verleidelijk. De paniek die toeslaat als er een afwijkend patroon is leid tot frustraties. Ongeacht of die frustratie toeslaat sommige dingen zijn niet te controleren. Denk maar eens aan het openbaar vervoer.

Het leven is een leerschool. Het leven is leven. Verwachtingspatronen kunnen teleurstellingen veroorzaken en daarmee frustraties opwekken. Het leven is een school van ervaringen waarbij soms controle gehouden kan worden, maar maakt dat het leven wel leuk?

Van ervaringen kan je leren. Hoe het wel kan of hoe het voelt. Ervaringen geven ruimte om los te laten en te weten dat het goed is. Ongeacht wat er gebeurd, mogelijk gebeurd er iets wat niet prettig is maar leidt het tot een weg die wel goed is.

Tijd is universeel. Ruimte is een ‘ruim’ begrip. Wat voor de één kort is kan lang zijn voor een ander. Zeker als het wachten is en datgene wat verwacht niet direct gebeurd zoals men verwacht.

Controle over wanneer, wat en waar gebeurd is beperkt. Verwachtingspatronen loslaten is niet altijd even makkelijk. Het leren ervaren dat als de controle losgelaten wordt het leven een stukje rustiger wordt, zonder frustraties is wel zo prettig.

Heb vertrouwen en laat de controle los.

Medium Esther.