Paragnost Eddie en Consulenten

Communiceren vanuit liefde of verzet?

communicerenWat is het onderscheid in het communiceren vanuit liefde of verzet? En hoe kun je bij jezelf ervaren en waarnemen hoe je communiceert en vanuit welke energie?
We hebben allen een communicatiestijl ontwikkeld die we meestal hebben gekopieerd vanuit onze opvoeding. De manier van communiceren wordt niet in vraag gesteld en er zijn aanvankelijk geen referentiekaders om de manier van communiceren te vergelijken, dat komt meestal op latere leeftijd.
Ondertussen zijn er toch reeds patronen verinnerlijkt waardoor verandering niet zo evident is.
We communiceren zoals we het hebben geleerd en dat er zoveel verschillen zijn als er mensen zijn, is zeer duidelijk.
Ik had even geleden een zeer mooi gesprek met iemand die me liet zien hoe ze met haar partner communiceerde. De verbindingsstijl tussen hen was communiceren vanuit pijn. Ondanks ze wel van elkaar hielden, en al vaker in therapie waren geweest, hervielen ze vaker in een oude bekende communicatiestijl: pijn.
Nu, ik heb het gevoel dat in relaties vaker vanuit pijn wordt gecommuniceerd en in die pijn ontstaan verwijten en beschuldigingen die in feite niets met de relatie te maken hoeft te hebben, maar wel een desastreuze invloed hebben op termijn.
Ik luisterde naar deze persoon en voelde haar heel diepe pijn die niet werd veroorzaakt door haar partner, doch die te maken had met haar pijn uit het verleden: de pijn van afwijzing. Er was wel enige hoop om gelijk te krijgen dat haar partner de oorzaak was van haar pijn, doch dit deed ik niet, omdat ik in de diepere onderstroom waarnam dat de oorzaak uit haar verleden vandaan kwam.
Ik liet haar vertellen hoe ze met en over haar partner praatte en daarin merkte ik weerstand en verzet om haar aandeel aan te nemen in de toenemende verwijdering van haar partner. Klagen, verwijten, manipuleren, schuldgevoelens aanwakkeren was een stijl geworden om haar partner aan zich te binden.
Aanvankelijk werkte dit, maar haar partner nam meer en meer afstand van haar. Het werd een strijd in het afdwingen van aandacht en liefde. Ze was hopeloos en besefte dat ze helemaal vastzat, want alles had ze geprobeerd om haar partner voor zich te winnen.
Op zich een interessant thema: iemand voor jezelf moeten winnen?
Samen namen we de diepere lagen van de communicatie door tot ze geraakt reageerde in de manier waarop ze met haar praatte communiceerde. Ze zag in dat haar manier van reageren geen liefde was maar boosheid en in de diepste laag zat pijn en angst.
Dat is wat zo vaak gebeurt in relaties in het algemeen en specifiek in partnerrelaties. Communiceren en reageren vanuit pijn. De pijn vanuit het verleden wordt soms heel confronterend in een relatie geprojecteerd. En we doen het allemaal omdat we nog niet klaar zijn met het verwerken van oude pijn. Dat dit zich op dit moment in de meeste relaties laat zien is heel duidelijk.
Wat zou liefde zeggen? ‘ Lieverd, ik zie je pijn en je lijden. Ik kan jouw pijn en je lijden niet helen. Ik hou van je en je bent er welkom mee.’ Dat betekent niet dat ik me in zoveel bochten moet wringen opdat je je pijn niet zou hoeven te voelen.
Ook jij hebt te dealen met jouw eigen verwondingen en ook jij neemt hiervoor je verantwoordelijkheid. Als partners draag je je eigen verantwoordelijkheid in het verwerken van je verwondingen en pijnen uit het verleden. En dat is de kracht van een emotioneel volwassen relatie.
Relaties zijn soms een smeltkroes van verwondingen die ook een bindmiddel kunnen worden in een relatie. Wij tegen de buitenwereld. Maar in dit soort van relaties kunnen ook barsten komen als een van de twee bewust wordt.
De kracht van een gezonde relatie bestaat uit partners die bereid zijn hun verwondingen en pijnen uit het verleden aan te nemen en te verwerken, zich bewust zijn dat er zeer veel valkuilen zijn in dit proces. En of we hier ooit klaar mee zijn? Dat is niet de essentie omdat we als individu niet stoppen met groeien, een relatie blijft nooit zoals ze ooit gestart werd, ook hierin is groei, stagnatie en verwijdering een mogelijk gevolg.
Wil je graag een diepere kijk waarin je vastloopt in de communicatie, voel je welkom met alle vragen die je inzicht geven in de dynamiek en patronen en je relatie vanuit verbinding kan versterken.
© Mieke

Warme hartegroet
Mieke Box 45