Paragnost Eddie en Consulenten

Het bijzonder mooie spirituele werk

Het bijzonder mooie spirituele werkBij Paragnost Eddie en consulenten. Ondanks de kritiek en oordeel over spirituele advieslijnen, de concurrentie en strijd onder lijnhouders dit jaar groter was dan voorheen…kunnen we terugkijken op een fantastisch 2017.
In eerste instantie is het succes vooral te danken aan paragnost Eddie, die zijn focus heel sterk en scherp houdt op het recruteren van mediums, kaartleggers, healers, paragnosten. Net zoals het recruteren in een aanwervingsprocedure voor een job. Paragnost Eddie is zelf paragnost , therapeut en Shamballah Master met een bijzonder grote scheppingsdrang, een geboren ondernemer.
Het jarenlange doorzetten, vernieuwen, veranderen en het opzetten van nieuwe initiatieven zijn in 2017 heel bijzonder geweest…en zoals alles heeft het nieuwe ook groeitijd nodig.
De essentie en het doel van paragnost Eddie en consulenten is mensen verder helpen in hun bewustwordingsproces , en dit omvat alle processen, eigen aan het leven: van geboorte tot sterven. Ons team is heel divers gekwalificeerd en uiteraard met een sterk ontwikkelde spirituele basis.
Ik heb al vaker in blogs geschreven dat we geen alles-wetenden noch alles- zienden zijn en wij schromen evenmin om hier eerlijk in te communiceren. Dat onze eigen transparante houding hierdoor in vraag wordt gesteld is de kritiek die wel eens voorbijkomt, doch dit is ook de sterkte van de spirituele advieslijn ( en ) van paragnost Eddie.
Ook de diverse chatlijnen zien we gigantisch groeien en het is zeker geen bluf om te kunnen stellen dat de chatlijnen een heel vertrouwde manier zijn geworden om klanten te woord te staan; vind je het vreemd dat ook de schrijfkwaliteiten van ons geëvalueerd worden, en even goed geldt dit voor de meertalige chatlijn van paragnost Eddie.
Eddie, een strenge maar rechtvaardige en eerlijke lijnhouder…en dat zijn toch maar dé kwaliteiten die een lijnhouder tot een krachtige ondernemer maken. Onze basis is VERTROUWEN en vertrouwen moeten we ook verdienen; het is een wederzijds dynamisch gebeuren die bij paragnost Eddie ook heel gevoelig ligt, alsook bij ons, als team.
De perceptie op ons werk is geleidelijk aan veranderen…mede omdat ons team zich niet beter, hoger acht of waant dan de ander en ook dat is de sterkte en de kracht van de lijnen. Het vergelijken van de talrijke advieslijnen draagt niet bij om ons werk vanuit onze basiswaarden uit te dragen, maar goed we leven allen vanuit onze eigen bewustzijnsniveau en er zullen altijd wel mensen zijn die oordelen zonder echt te weten om redenen die niet bijdragen voor het allerhoogste welzijn en zeker niet voor onze spirituele groei.
Doordat we vanuit het team ook verder doorgroeien in deze bijzonder prachtige ( en ja heftige) tijd, blijven paragnost Eddie en zijn team zich voortdurend bijscholen en verder ontwikkelen, met als énig doel: dienstbaarheid.
Kritiek geven is niet moeilijk, het woord misbruiken als misleiding is evenmin een grote uitdaging, maar elkaar het Licht gunnen, zoals Lichtwerkers horen te doen, dat is de allergrootste uitdaging en niet enkel voor ons, maar wel voor de hele mensheid.
Macht blijft nog wel even een rol spelen, tot macht is uitgespeeld …dan kan de energie daadwerkelijk in ons hart, in ons denken veranderen. Is het niet datgene waar wij van dromen? Waarom blijven we dan zelf ons hart infecteren door pijnlijke kwetsende denigrerende uitspraken? En dit terwijl we zo hunkeren naar vrede?
Vrede kan slechts indalen en neerdwarrelen als wij zelf ons hart openstellen en indalen in het Christusbewustzijn. En dit kan NU.
Onze focus voor het komende jaar ligt verder in het creëren van hartsverbinding, authenticiteit in wie we zijn als mens en hulpverlener, transparante communicatie en helderheid en het helpen groeien naar het nemen van verantwoordelijkheid en dit alles verankerd in onze eigen natuurlijke gaven.
Dankbaar dat we ons verder laten leiden vanuit goedheid voor onszelf en onze medemens, voor AL WAT IS.
Met veel dank aan paragnost Eddie en partner Ellie die het ons mogelijk maken op een heel fijne manier onze niet-aflatende dienstbaarheid te kunnen neerzetten.
De cirkel is rond.
We wensen iedereen van harte een magisch meesterlijk 2018 , en meer evenwicht en gelijkmatigheid op elk vlak van het leven. Geniet van elk stapje…elke stapje brengt ons dichter in de verbinding met onszelf én de ander.
Warme groet
Mieke Moon Box 45
www.miekecoi