Paragnost Eddie en Consulenten

Authentiek deel 2

Authentiek deel 2In dit blog belicht ik (?) het ontstaan van blokkades in het energiesysteem ten gevolge van invloeden uit de omgeving.

Nadat het kind zijn eerste stappen leert zetten in de grote mensenwereld, begint de poppenkast. Misschien herinner je je nog ervaringen uit je kindertijd of ligt de ervaring nog dichterbij, bij je kinderen.
Een kind leeft ongedwongen en spontaan zijn levensenergie uit en dat kan er heel wild aan toegaan. Hoe wordt hier doorgaans op gereageerd? Wat krijgt een kind al heel snel te horen? ‘Pas op, straks val je nog’, ‘Hier komen ongelukken van’, ‘Doe toch eens wat rustiger’. Er zijn natuurlijk omstandigheden waarin een kind soms wel enige sturing kan gebruiken.
Ik zie ook wel eens dat het onstuimige in een kind zelfs wordt afgestraft. Een tik op de bil tot zelfs een flinke pandoering. Op een bepaald moment houdt het kind zijn energie in. Wanneer er maar weinig energie stroomt en het rustig – aangepast – is, wordt het kind als braaf de hemel ingeprezen. Wat een braaf kind, niet? Daar heb je nu eens geen last mee. Je kan zelfs op visite bij de koning gaan met dat kind.
Het kind leert zijn energie in te houden, slaat het patroon op en blokkeert daardoor onbewust de energiestroom.
Even verdergaan en overgaan op andere autoriteitsfiguren, want dit stopt uiteraard niet bij onze onmiddellijke omgeving.
Uitspraken van artsen kunnen energiepatronen creëren die op onbewuste manier in ons doorwerken. Nefaste uitspraken als ‘Je wordt nooit meer beter, je moet maar met je ziekte leren leven’, ‘Als de pillen niet aanslaan, krijg ik gegarandeerd een hartinfarct’, ‘Die ziekte zit in de familie, is erfelijk, dus ik moet het maar aanvaarden, het is mijn lot’.
Laat ons dan eens kijken naar hoeveel hiervan uitkomt? Wel, heel veel. Wat is de reden dat hier zoveel van uitkomt? Omdat velen geloven in nefaste voorspellingen. Dit soort uitspraken werken onbewust door in het onderbewustzijn en manifesteren zich op termijn via het energetisch en fysieke lichaam.
Er zijn zoveel voorbeelden die laten zien hoe dit soort van dogma’s blokkades veroorzaken. Gedachten, overtuigingen, gevoelens beïnvloeden uiteindelijk onze gezondheid. Verdrongen en niet-verwerkte ervaringen hebben hetzelfde effect. Afwijken van het oorspronkelijk levensplan leidt eveneens tot verstoringen.
Bewust worden van het gegeven dat we beschikken over een zelfgenezingssysteem is ons tijdens onze opvoeding niet verteld. Gelukkig is dit op grote schaal aan het veranderen en worden meer en meer mensen zich ervan bewust dat we in staat zijn om tot op hoge leeftijd een vitaal en gezond lichaam te bewonen. Wij zijn de bewoners van ons lichaam en wijzelf zijn verantwoordelijkheid voor de keuzes die we maken. Wat je in je lichaam gooit, wat je gelooft over je lichaam, wordt de realiteit.
Ook dat creëren we mede onder invloed van zoveel onzinnige uitspraken. Als je oud wordt, moet je wel gaan kraken, moet je wel doof worden, moet je zicht wel achteruitgaan, moet je wel dement worden. Ik weiger pertinent om die onzin naar binnen te laten komen. Ik hoor het wel, maar ik verbind me met de wetenschap dat mijn lichaam heel intelligent en wijs is en weet wat het nodig heeft. Ik hoef enkel maar te luisteren.
Hoe zit het met jouw overtuigingen? Wat wil je nog graag vasthouden aan overtuigingen die je afleiden en je uit je scheppingskracht bombarderen? Want dit is wat gebeurt en hoe ik dit zie en voel: aanslagen en bombardementen op ons prachtige, authentieke zijn. Pas dan zetten we de stappen terug naar onze eigen autoriteit. Beter nu de stap zetten dan te wachten op het juiste moment. NU is het juiste moment.

Warme groet
Mieke
www.miekecoigne.com