Paragnost Eddie en Consulenten

Leven in een geprogrammeerde wereld.

Leven in een geprogrammeerde wereld

©Mieke

Leven in een geprogrammeerde wereld. Op de vele gebeurtenissen reageren velen met de vraag in wat voor wereld we leven. Het vertrouwen dat de wereld nooit zal veranderen is er niet of niet meer.
Als we een laagje onder alle gebeurtenissen kijken, is het duidelijk dat een leven in vrijheid en liefde onmogelijk is zolang de wereld geregeerd en overheerst wordt door het systeem van geld en de daaraan verbonden macht.

Het transformatieproces vraagt van onszelf om alle oude programmeringen op te ruimen. En allen zijn we onderhevig aan programmeringen, ook al denken we aardig goed op weg naar verlichting te zijn.
Verlichting hoort namelijk ook bij de oude programmeringen, want je bent al een lichtwezen, dus waarom zou je hiervoor nog iets extra moeten doen? Misschien de overtuiging loslaten dat je in het nieuwe paradigma moet voldoen om in een hogere dimensie te komen. Ook die dimensies zijn een afleiding van onze essentie en creëert dualiteit.
Belicht vanuit een andere kijk op dimensionaliteit kunnen we stellen dat we multidimensionele wezens zijn en dat er ontelbare dimensies zijn. Heeft het dan enig nut om onszelf in één of andere dimensie te wanen als het doel is bewuster te worden en je te herinneren wie je werkelijk bent? Niet of je de incarnatie van Saint-Germain zou zijn of Jeanne D’Arc. Misschien geeft dat een prettig gevoel, maar is dat de essentie van deze aardse incarnatie?

Onze wereld willen veranderen begint met de grote poort van ons eigen leven naar binnen te stappen. Wat we in onszelf mogen zien, zien we ook naar buiten toe. Zo binnen, zo buiten. Een gezegde, en staan we hier eigenlijk zelf bij stil hoe alles met elkaar geconnecteerd is? Er is een voortdurende wisselwerking en als we ons hiervan bewust worden, kunnen we starten met het deprogrammeren van de vele imprints.
Op het moment dat je bewust begint met het loslaten van oude programmeringen, ontstaat er meer en meer rust. Als iedereen oude programmeringen loslaat, ontstaat een heel andere energie onder elkaar en zet dit door, dan ontstaat er een grote ommekeer op mondiaal vlak. Dat systemen in elkaar storten omdat het niet meer houdbaar is, is duidelijk. Maar ook in onszelf storten systemen in elkaar. Programmeringen die niet meer werken zijn systemen die ons vastzetten. En niemand kiest er nog voor om zich gevangen te voelen via programmeringen en systemen.

Hoe meer patronen je transformeert, hoe minder je een toeschouwer bent en je slachtoffer voelt van alles wat je overkomt. Je neemt deel aan je leven, je rol als toeschouwer is uitgespeeld. Er ontstaat meer ruimte om je leven te creëren vanuit je oorspronkelijke scheppingskracht. Je speelt eindelijk mee op het grote levensveld, je staat niet aan de zijkant meer te kijken en te wachten tot je uur is gekomen.
Bewust scheppend bezig zijn, betekent niets anders dan de beperkende programma’s op te ruimen. Die sleutel hebben we allemaal in eigen handen. Alleen is het ego de grootste struikelblok om veranderingen in ons leven en in de wereld tot stand te brengen. Als het erop aankomt willen velen toch hun eigen rol vasthouden, controle blijven uitoefenen, hun positie behouden. Dit ego is niets anders dan een programma dat heel lang geleden ook geschreven werd. Het ego moet niet weg, maar kan ook een nieuwe opdracht geven, ten dienste van alles en iedereen en het hoogste goed.

In wat voor wereld leven wij? In een wereld die we onder invloed van programmeringen en onderdrukkende krachten mee-gecreëerd hebben en nog steeds creëren door in verzet en strijd te gaan.
We staan voor een bijzonder intensieve periode voor de komende jaren en dit kun je op twee manieren bekijken, namelijk het is verschrikkelijk of het kan slechts beter worden. De weg ernaartoe die wij zelf volgen, hebben we in eigen handen en in ons eigen hart. Vooral ons hart.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45