Paragnost Eddie en Consulenten

In kringetjes blijven ronddraaien

In kringetjes blijven ronddraaienIn kringetjes blijven ronddraaien. Het blijven ronddraaien in kringetjes. Hoe komt dat nou? Je denkt dat je eindelijk een patroon hebt doorbroken, een situatie hebt aangepakt, genoeg aan jezelf hebt gewerkt om als een raket uit te breken.

Die gesprekken komen met de regelmaat aan de orde. Denken dat je iets uit het verleden had verwerkt. Je snapt er niets van. Je hebt zoveel geld uitgegeven aan zowat alle therapievormen en toch heb je het gevoel dat je in kringetjes blijft ronddraaien. Het gevoel dat je ‘ergens’ in vast blijft zitten en er niet uitgeraakt.

Dat gevoel kan als zeer ontmoedigend ervaren worden. Niets helpt. Ja, je bent wel enkele honderden, duizenden euro’s armer geworden. Nu ik stel het niet zo zwart/wit. Maar als dat je gevoel is, is dat jouw ervaring en jouw gevoel. Er zullen zeker wel ervaringen zijn waarop je kunt kijken op een positieve manier. Het zijn meestal zeer hardnekkige thema’s die op een zeer diepe laag zitten en kunnen ook zeker gerelateerd zijn aan waar je ergens bewust/onbewust vandaan komt in je oorsprong.

Maar waarom blijven we in cirkeltjes ronddraaien, dat is toch niet wat we willen? Lees even het blog terug. ‘Een nieuwe aarde.’ Van daaruit kan het kwartje gaan vallen. We denken te leven. We hebben geleerd het leven te moeten ‘begrijpen’ en we ‘grijpen’ naar alles wat het leven zin geeft. We grijpen ook naar dingen die het leven ont-zint. Vasthouden aan het verleden, vasthouden aan verdriet, woede, haat, aan vorige levens zelfs. Vastklampen aan een mooie toekomstgedachten.
We blijven als een hamster in zijn rad situaties herhalen, we lopen ons gek in dat rad, en maar hollen en lopen. Waarnaartoe? Waar wil jij heen? Waarom blijven lopen en hollen tot je uitgeput in het rad stuurloos neervalt om daarna met volle moed jezelf in beweging te brengen. Waarnaartoe?

Wat is dan echt leven in het rad van het oneindig herhalen van het verleden? Het verlangen naar de toekomst? Wat vertellen de zovele therapievormen jou over het rad van herhaling waarin je niet uit kunt ontsnappen. Worden je dan medicijnen voorgeschreven om het idee te hebben om te kunnen ontsnappen uit het rad? Meestal weten psychiaters en psychologen die alles vanuit ‘wetenschappelijke’ hoek bekijken het zelf niet (meer). Doorsturen en doorverwijzen naar de volgende. Ook dat is een rad waarin niemand blijkt te ontsnappen.

Hoe kun je totaal leven als je in cirkeltjes blijft ronddraaien? Loskomen van alle kunstmatige artificiële simulaties. Welke therapievorm je ook zoekt. Voel zelf of je in dat rad blijft rondlopen.

Ik rond dit blog af met het volgende verhaal waarbij je zelf kunt invoelen en ervaren:
Voor het eerst in Londen en alleen, wenkt een zakenman een taxi en vraagt de chauffeur om hem ergens naartoe te brengen waar hij zijn eenzaamheid kan vergeten. Hij wordt afgezet en belt aan bij een huis dat de chauffeur hem heeft aangewezen. Er gaat een luikje open en een overduidelijk sexy vrouwenstem vraagt die man wat hij wenst.
‘Ik wil genaaid worden,’ antwoordt de bezoeker.
‘Oké, meneer,’ zegt de vrouw,’ maar omdat dit een privé-club is, moet u eerst twintig pond door de brievenbus schuiven bij wijze van introductie.’
Die man doet wat hem wordt gevraagd, het luikje gaat dicht en hij wacht af.
De tijd gaat voorbij maar er gebeurt niets. Na vijf minuten begint hij op de deur te bonzen en weer gaat het luikje open.
‘Ik wil genaaid worden,’ zegt de man.
‘Wat, alweer?’ zegt de stem.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45