Paragnost Eddie en Consulenten

Getallen zijn symbolen

Getallen zijn symbolenElk getal heeft zijn eigen trillingsenergie en vertegenwoordigt specifieke krachten. Vanuit numerologisch standpunt vormen de getallen die bij ieder individu horen een sjabloon voor de energie in het leven van die persoon. Door zicht bewust te worden van deze krachten kan iedereen ontdekken hoe hij/zij de energie rond zijn/haar leven kan veranderen voor een harmonieuze trilling.
Getallen kan je voorstellen als muzieknoten. Elk getal heeft een trilling én een effect. Als we getallen hardop uitspreken, komt hun krachtige energie in het universum vrij. Als we getallen opschrijven, vertegenwoordigen ze diverse symbolische betekenissen. Getallen zijn universeel en mochten we ooit bezoek krijgen van buitenaardse wezens, zullen ze die taal zeker begrijpen. Ondanks dat ze wellicht een andere taal spreken, is hun basiskennis van getallen hetzelfde, omdat wetenschap in elke vorm getallen gebruikt op de meest fundamentele niveaus. Wie de film Close Encounters of the Third Kind kent, kan zien dat het buitenaardse schip communiceerde in muzieknoten, waarbij elke noot een getal vertegenwoordigde. Het ruimteschip gebruikte een universele taal.

In bijna elk aspect van ons leven vinden we getallen terug, van ons bankpasje tot telefoonnummer. Getallen vormen als het ware het kader waarin we leven. Een voorbeeld: een boek heeft een prijs, een ISB-nummer voor identificatie, een barcode voor distributie en copyrightdatum voor de rechten.
Vanaf onze geboorte krijgen we een nummer dat ons onderscheidt van anderen. We krijgen de getallen meestal toegewezen op een willekeurige manier, door een computer of functionaris. Kijk maar eens op je identiteitskaart, bankrekening, geboorteakte, trouwakte en als je overlijdt een overlijdensakte, ondernemingsnummer en ga zo maar door. We kunnen niet zonder getallen en kunnen ze niet zelf kiezen. Het systeem regelt dit allemaal.
Het enige waarin we wel enige controle over hebben is de getallen die overeenkomen met de letters in onze naam. We krijgen bij onze geboorte onze naam en we kunnen die mits met goedkeuring van de gemeente de naamweg veranderen, waardoor de trillingen en energiepatronen veranderen. Het veranderen van een geboortenaam (voor- en/of achternaam) doe je beter in overleg met een numeroloog.

Warme hartegroet
Mieke
www.miekecoigne.com