Paragnost Eddie en Consulenten

De Duivel in de Tarot

De Duivel in de TarotDe Duivel in de Tarot. De Duivel wordt astrologisch geassocieerd met het teken Steenbok. Het archetype van de Duivel is alles wat schijnbaar verkeerd of slecht is in een wereld waarin we voortdurend naar het goede op zoek zijn.

Het woord ‘duivel’ komt van het Griekste diablos, dat ‘tegengesteld’ betekent.
Het is doorgaans onze eigen innerlijke Duivel die moeilijkheden veroorzaakt, door ons gebrek aan bewustzijn, onze illusies, onze onwetendheid. De Duivel verschijnt als je je ‘in het duister’ bevindt.

Het positieve aspect van de Duivel is dat dit een uitnodiging is om de beperkingen te aanvaarden, je bewust te worden van jezelf en anderen, en te begrijpen dat je misschien wel letterlijk gebonden bent aan een beperkt perspectief of verwachtingen van anderen.

Let eens op de vaak gehoorde verwijten als: ‘Hij of zij is net als zijn vader of moeder’, ‘Vrouwen of mannen zijn allemaal hetzelfde’, ‘Macht en geld zullen me gelukkig maken’ enzovoort.

Dat zijn de woorden van onze innerlijke Duivel die versterkt worden door de invloed van donkere energieën. Archonten zijn voor velen geen onbekend begrip meer. Je kunt wel altijd naar het licht verlangen, maar in dat geval ontken je de donkere kanten die herkenbaar zijn als angst, nijd, jaloezie enzovoort.

De Duivel onthult in een reading dat je gebonden bent door angsten, geloof of een situatie die niet goed voor je is. Je kent de waarheid misschien niet of je bent verblind door illusies.
Misschien verloochen of ontken je je persoonlijke waarden en normen.
Indien de Duivel in je reading tevoorschijn komt, wordt het tijd eens te kijken naar jouw standpunten, je doelen. Van wie zijn deze? Van jou, van iemand anders of wat er van je wordt verwacht?

Het kan ook betekenen dat je je aangetrokken voelt tot iemand vanwege materieel bezit of lust. Misschien heb je een relatie waarin je je seksuele verlangens aanziet als liefde?
Afhankelijk van de positie waarin de Duivel in een legging verschijnt kan het ook naar een blokkade verwijzen. Misschien moet je vechten tegen de vele verleidingen van materialisme, bedrog, macht en zelfbedrog.

Het belangrijkste hierbij is je niet laten meesleuren door iemand die de controle over je wil of zijn of haar macht aan jouw wil opleggen. Soms vertelt deze kaart dat je handelt zonder bewust te zijn van de handelingen of de gevolgen ervan.

Inspirerende hartegroet
Mieke