Paragnost Eddie en Consulenten

De dualiteit van hoger en lager

De dualiteit van hoger en lagerStaan we er bij stil dat de manier waarop we ons in ons taalgebruik uitdrukken de taal is van dualiteit? Ondanks dat we ervan overtuigd zijn heel spiritueel te leven, ervaar ik meer en meer de dualiteit en tegenstrijdigheden. Doordat ik zelf nog bewuster word van de manier waarop ik me uitdruk en hoe dit conflicteert, neem ik ook waar dat we er meestal niet stil bij staan hoe we ons uitdrukken en hoe slaafs en gemakkelijk we elkaars taalgebruik overnemen. Voornamelijk het taalgebruik van mensen die we ervaren als krachtig spirituele personen die een grote invloed uitoefenen op zoekenden.
Woorden als het meest individuele expressiekanaal, zijn de woorden die soms klakkeloos worden overgenomen nog wel de woorden die we werkelijk van binnenuit kunnen voelen? Door een zeer boeiend en diep gesprek met een jonge man stond ik hier ook weer eens bij stil. Wat ik al zolang bedenk, deelde hij me gisteren mee op een rake en heldere wijze.
‘Mieke, tegenwoordig noemt iedereen zich coach en ik worstel met dat woord omdat het zo vlak en betekenisloos wordt’. Omdat alles zeer gejaagd en vluchtig gaat, kan iedereen nu in speedtempo zichzelf coach noemen. Ik ervaar dit wat genuanceerder, gezien vanuit de groei naar de Nieuwe Tijd. Zoals ik jaren geleden in één van de vele diepgaande cahiers van de Nederlandse mystica Sonia Bos begreep, groeien we meer en meer naar het zelfmeesterschap.
We zullen meer en meer de werktuigen en -instrumenten om ons zelfmeesterschap te bereiken, zelf leren beheren. Het goeroeschap verdwijnt langzaam maar zeker, in de zin van ‘volgen’ vanuit het zoeken naar antwoorden buiten zichzelf. Er zijn altijd al voorlopers voor de Nieuwe Tijd geweest, die al heel lang hebben begrepen dat het niet gaat over klakkeloos volgen en teren op de angsten of onwetendheid van zielsgenoten, maar wel over het inspireren en aanmoedigen het zelfmeesterschap te verwerven.
Hierbij is het mediumschap veranderd in de diepere betekenis van het begrip ‘medium’ als middel om bij het eigen mediumschap te komen. Ook hierbij zullen we niet kunnen ontkennen dat het mediumschap vanuit de verouderde visie een sterke transformatie zal ondergaan.
We gingen nog een laagje dieper. En we kwamen uit op onze identificaties en rollen die we op aarde spelen.
We worden al geïdentificeerd door middel van onze geboortenaam en veranderen die nu steeds gemakkelijker, mits tegen betaling, om ons opnieuw te identificeren met een andere naam. We spreken over mensen met een laag bewustzijn en een hoog bewustzijn, we spreken over lagere dimensies, frequenties en hogere frequenties. Hoger en lager geven voor velen het gevoel: lager is niet ok, hoger is beter. Dus willen we een spurt maken om bij de groep van de hogere terecht te komen.
Het werd een zeer inspirerend en openlijk gesprek als sparringpartners, want ook dit is een voelbare verandering in dit werk.
Onbewust blijven we zelf dualiteit creëren en in stand houden. Door middel van gedachten en hoe we die gedachten vertolken wordt verdere ongelijkwaardigheid in stand gehouden.
In de schepping en in de hogere sferen bestaat er niet zoiets als minder, lager, beter dan of niet zo goed als. Dit zijn oordelen vanuit ons beperkt menselijke bewustzijn. Het zal nochtans zeer nodig zijn om ons bewust te worden van deze laag die de groei naar de Nieuwe Tijd kan bekrachtigen of vertragen.