Paragnost Eddie en Consulenten

Van rups tot vlinder

Van rups tot vlinderVan rups tot vlinder. We ervaren steeds meer dat onze huidige aardse structuren gebaseerd zijn op het paradigma van angst, onderdrukking en hebzucht en velen voelen de veranderingen. De nieuwe wereld zal gecreëerd worden op het paradigma van wijsheid, respect voor alles wat leeft en van samenwerking.

Uit het as van de oude wereld zal de nieuwe wereld geboren worden. De oude wereld leidt naar de dood, omdat het een gesloten systeem is. De nieuwe wereld leidt naar een waarachtig leven en is een open systeem. Voor het zover is, weet ik niet(ik denk van niet) of wij het nog zullen ervaren. Maar we denken niet in eerste instantie aan onszelf, maar wel aan de nieuwe generatie die het werk zal kunnen verder zetten.

Eigenlijk kunnen we ons bewustzijn voorstellen als een rups. We worden grotendeels doordrongen van alle systemen die we in het oude driedimensionele paradigma hebben opgericht; technologie, recht, economie, gezondheid, milieu enzovoort.

Velen ervaren en erkennen dat deze systemen gericht zijn op vernietiging en zeer beperkend zijn om naar onze essentie van wie we zijn, te leven. Voor hoogsensitieve mensen en mensen die zich hun oorsprong herinneren vóór de incarnatie, wordt het leven op deze aarde als ‘zwaar’ ervaren. Zelfs door de veranderingen heen ervaren zij de energie als log, vermoeiend en intensief.

Het rupsenbewustzijn ontwikkelt zich mede door de planetaire veranderingen tot het vlinderbewustzijn. Langzaam maar zeker wordt het duidelijk dat het oude paradigma uit elkaar brokkelt. Het bewustzijn op persoonlijk vlak verandert en hierbij verandert ook het collectieve bewustzijn. Het gaat anderzijds niet zo snel als we graag zouden willen.

Herken je ook dat gevoel van je in een soort van niemandsland te bevinden? Je voelt je innerlijke rups zich langzaam ontpoppen, je bevindt je nog in je popbewustzijn. Je ervaart chaos, verwarring, verdriet, pijn. Het is als een soort van doorgangsbewustzijn waar je doorheen wordt geleid dat uiteindelijk leidt naar je vlinderbewustzijn. Het is niet raar of vreemd als je dit proces als intensief ervaart. Deel het met mensen die daar geen oordeel over vormen en zelf dit proces aangaan.

De aarde is in transitie en het kan niet anders dan dat ook wij én ook dieren hierin meegenomen worden.

Doordat het contact met het universum is verbroken, de electromagnetische netwerken verzwakken, haar trillingsfrequenties zakken, worden we ouder, ziek en gaan we dood. Mochten we werkelijk in een open systeem leven, met al onze lichamen op één lijn in verbinding met de kosmische levensadem, dan zouden we een perfecte fysieke gezondheid hebben. Onze geest zou openstaan voor de planetaire en kosmische cycli, ons hart zou vol mededogen en open zijn en onze ziel zou volledig belichaamd zijn in ons biologische systeem.

We zouden een web van eeuwig en oneindig leven creëren in plaats van ouderdom, ziekte en dood.
Wellicht is dat voor een volgende fase in deze evolutie. Ik acht het wel mogelijk.
De foto is op 9 juni genomen, in ons achtertuintje. Daar voltrok zich een zeer mooi wonderbaarlijk ontpoppingsproces. Heel klein, fragiel, kwetsbaar en tegelijk krachtig, sterk en zichtbaar, in transformatie.
Ik heb de boodschap begrepen.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45