Paragnost Eddie en Consulenten

Het gaat nog veel verder…

Het gaat nog veel verder…Het gaat nog veel verder… Binnen de wereld van onze vijf zintuigen en de matrix definiëren we ons wie we zijn en wat onze ‘werkelijkheid’ is. Die werkelijkheid is begrensd. Van hetgeen we waarnemen is niets zoals het is, maar we doen allemaal ervaringen op. Als we die ervaringen laten bepalen wie en wat we zijn, zitten we in de val van de matrix. We zijn niet wie we werkelijk zijn, we identificeren ons met eindeloze labels die ons misleiden en afleiden van onze oorspronkelijkheid als goddelijk scheppend wezen.

En we doen het allemaal, zonder uitzondering. Het eerste label is het identificeren met je geslacht, je lichaam, je naam, je ras, je familie, je cultuur, je godsdienst, je politieke voorkeur, je werk, je rijkdom, je opleidingen en ga zo maar door. En dat ervaren we als ‘normaal’. En we vinden het ook nog eens heel ‘normaal’ om ook andere op een zelfde manier te zien, met sympathie of antipathie.

We doen hele dagen door niets anders dan vergelijken, goedkeuren en afkeuren. Mochten we niet vanuit het fantoomzelf (dit woord verwijst naar het boek van David Icke) leven, dan zouden we al langer vanuit onze goddelijke bewustzijn leven en dat doen we helemaal niet. En in dat bewustzijn zitten we helemaal niet, omdat we ons blijven identificeren met wie we denken te zijn. En wie we denken te zijn meten we af met de voorgaande benoemde identificaties.

Het maakt deel uit van een complete misleiding en afleiding binnen het systeem en wij kiezen meestal onbewust uit de lijst die wordt aangeleverd. De identificaties waarvan we denken dat die het best bij ons passen, maar die in werkelijkheid deel uitmaken van een artificiële kunstmatige werkelijkheid. Die identificaties zijn ontelbaar en onnoembaar gelaagd. Kijk maar eens wat je over jezelf vertelt. Je bent rijk of je bent arm. Je bent hetero of je bent homo. Je bent succesvol of je bent een niemendal.

Voel maar eens hoe klein we ons maken door al die identificaties waardoor we ons maar niet herinneren dat wijzelf de grootste creators zijn, wat niets maar dan ook niets met ‘ego-denken’ te maken heeft.
Het zich vereenzelvigen met labels raakt niet je oneindige potentiee, omdat ze bestaan binnen de grenzen van die labels. Daardoor zitten ze in de trillingsfrequentie van het fantoomzelf.
Om die reden werken al die vereenzelvigheden angst-creërend; de angst om alles te verliezen. Wie ben je werkelijk als je alles verliest? Als alles van datgene waarmee je je hebt geïdentificeerd, wegvalt, wat dan?

Overwegend zijn de reacties hierop zeer emotioneel, vooral voor hen die ‘labelbezeten’ zijn; woedend, boos, gefrustreerd, gekwetst. En dat zijn de labels in het ‘ik ben een label’ die helemaal deel uitmaken van het programma van het Systeem.

Ook het label: ‘ik ben spiritueel’ speelt gigantisch binnen het Systeem, want in dat spel spelen archonten graag mee om ons in een ‘lage frequentie’ te houden. Dat is ook de oorzaak van het voortdurend vergelijken, meten met anderen, oordelen wie al dan niet spiritueler, wijzer, rijker, beter, slechter enzovoort zou zijn. Elkaar in de naam der fantoomspiritualiteit ophemelen of met de grond gelijk maken. Zo a-spiritueel is spiritualiteit binnen een matrix-bewustzijn. Misschien een idee om minstens te proberen spiritu-aardig te zijn, al hoef je het niet eens te zijn met elkaar.

Dit blog richt zich tot iedereen, en in bijzonderheid aan lezers/klanten die zich bewuster worden van wat er werkelijk speelt op aarde én die een stapje dieper willen zetten naar de transitie naar de Nieuwe Tijd.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45