Paragnost Eddie en Consulenten

Angst voor intimiteit en binding bij HSP

Angst voor intimiteit en binding bij HSPAngst voor intimiteit en binding bij HSP. Ik hoor heel vaak in gesprekken met vooral vrouwen de klacht dat hun partner bindingsangst heeft. Dat kan, hierop kan ik niet zomaar een al dan niet bevestigend antwoord geven. Ik heb eerder de indruk en de ervaring dat we allen in relaties te maken krijgen met soms bindingsangst en dan weer verlatingsangst.
Ik leer het meer en meer af om in die bewoordingen relaties neer te zetten omdat het me iets té gemakkelijk is met vakjargon de ander neer te zetten als een waarheid vanuit eigen beleving of perceptie.
Zeg eens eerlijk: bekruipt ons in dit aardse leven niet allen de angst om afgewezen te worden? Een retorische vraag.
Het is nogal wat om iemand je liefde te verklaren of de liefde verklaard te krijgen. Hoe kwetsbaar ben je wel om dit risico te nemen?
Er is geen andere route dan de route van openheid en dat is dat. Heel hoogsensitieve mensen hebben het hier zeker niet zo gemakkelijk mee.
Het leven gaat op zich gewoon door en er komen altijd nieuwe kansen. Je kan even treuren en je pakt de draad weer op.
Soms is er sprake van angsten die verder gaan dan de angst om afgewezen te worden. Hoogsensitieve mensen lijken sterkere angsten te hebben dan anderen en dat maakt het aangaan van intimiteit niet gemakkelijk.
Er zijn een aantal herkenningspunten die herkenbaar zijn in de angst voor intimiteit en binding.
1. Angst voor afwijzing: HSP-ers hebben heel vaak het gevoel niet goed genoeg te zijn. Ze hebben het gevoel dat ze heel hard hun best moeten doen voor de ander.
2. De angst voor verlies en verlating bijvoorbeeld door het vertrek van de ander of door overlijden is een rode draad. Vaak zit hier een verlieservaring achter uit het verleden en zijn ze bang dat dit nogmaals gebeurt.
3. De angst voor verlating of verraad, opzettelijk door de ander veroorzaakt. Ook hier zit meestal een soortgelijke ervaring achter met name, ze zijn al een keertje eerder verlaten of verraden en zijn mede hierdoor heel achterdochtig geworden in relaties.
4. De angst voor conflicten door te toegeeflijk te zijn. Hoog sensitieve personen proberen overprikkeling te vermijden.
5. De angst voor verantwoordelijkheid en het verlies van onafhankelijkheid en vrijheid; een angst die meestal aan de oppervlakte komt bij een huwelijk of het stichten van een gezin.
6. De angst om te worden gecontroleerd of overspoeld en om onvoldoende ruimte te krijgen van anderen. In het verleden hebben ze wellicht te maken gehad met bemoeizuchtige en overbezorgde ouders, die hun te weinig ruimte gaven om zichzelf te ontdekken.
7. De angst voor de eigen driften. Seksuele driften, haat en onverdraagzaamheid, onverschilligheid. Ze zijn meestal kortdurend en niet altijd te controleren, maar bepalen zeker wel een groot deel van ons gedrag. Vaak schamen hoogsensitieve personen zich voor deze lagere behoeften. Maar ze zullen er toch beter op een andere manier moeten leren mee omgaan.
8. De angst voor prikkelbaarheid of een te kritische houding tegenover het gedrag van anderen. Hoogsensitieve personen raken meestal snel geïrriteerd door gewoonten of geluiden waar mindersensitieve mensen zich aan storen. Deze irritatie of kritiek wordt meestal niet openlijk geuit, maar binnen een intieme relatie komt dit toch vroeg of laat aan de oppervlakte. Ze zullen een manier dienen te vinden om zich niet aan alles te ergeren; dat kan door zich meer te richten op wat ze wél leuk vinden aan de ander.
Veel hsp-ers zullen zich herkennen in een aantal van deze ‘angsten’. Bij sommigen beheerst dit vrijwel jammer genoeg hun hele leven. Het is ergens menselijk enige angst te voelen op liefdesvlak, maar het zou niet zo hoeven te zijn dat een hsp-er zich verlamd moet voelen door angst en daardoor geen beslissingen durft te nemen.
Sowieso is een goeie relatie gebaseerd op wederzijdse gevoelens en interesses, gelijkwaardigheid en open en heldere communicatie.

Warme groet
Mieke
www.miekecoigne.com