Paragnost Eddie en Consulenten

Stap op je pad

Stap op je padEen greep uit de vragen die de laatste paar weken heel frequent aan de orde komen…ik wil iets anders doen in mijn leven, alleen ik weet niet wat en ik weet niet hoe. Enkele handvatten die voor jou wellicht een opstapje zijn naar een nieuwe start, een nieuw begin.
In eerste instantie kan niemand in jouw plaats keuzes bepalen net zoals jijzelf dat niet kan voor iemand anders.
Verantwoordelijkheid nemen in het maken van keuzes is niet in elke situatie gemakkelijk, omdat je weet dat gemaakte keuzes een behoorlijke impact kunnen hebben in je leven. Je kan wel advies vragen, informatie inwinnen, een reading laten doen…maar jijzelf zal altijd de eindbeslissing maken. Om die reden geef ik nooit aan cliënten mee wat ze al dan niet moeten doen, dan wel inkijken op de keuzes en de mogelijke gevolgen ervan. Het gebeurt nog wel eens dat cliënten de verantwoordelijkheid willen doorschuiven naar anderen, naar ons…omdat wij zeker in staat horen te zijn alles te weten en alles te zien, maar dat is niet waarover verantwoordelijkheid nemen voor eigen keuzes gaat.

Het afschudden van de zin van verantwoordelijkheid nemen is gebaseerd op de achterliggende gedachtes: als hij / zij het zegt , dan zal het wel goed zijn en in het geval het toch verkeerd uitdraait, dan heef hij/ zij het verkeerd voorgehad, ben ik het slachtoffer en kan ik er niets aan doen. De schuld wordt dan heel wel snel en heel gemakkelijk, zonder zelf stil te staan bij de reden waarom iemand zo weinig vertrouwen heeft in het maken van volwassen en verantwoorde keuzes.

Verantwoordelijkheid groeit naarmate ook je bewustzijn groeit. Neem je een keuze die achteraf toch niet zo goed heeft uitgepakt, dan heb je wel iets geleerd, tenminste als je ook bereid bent om te onderzoeken waarom je die bepaalde keuze had gemaakt en wat je mogelijks niet goed hebt ingeschat.
Afhankelijk van de situatie uiteraard is het verstandig om je goed te laten adviseren bij het maken van keuzes die een grote impact kunnen hebben op je leven en dat van je gezin bijvoorbeeld. Zoals je kan lezen is adviseren en onderzoeken met externe hulp verstandig waarvan uiteindelijk de eindebeslissing in jouw handen ligt.
Zodra je bewuste keuzes maakt kom je heel doelgericht op je pad en dat betekent ook vaak dat je lef en moed nodig hebt bepaalde zaken te veranderen of zelfs helemaal over een andere boeg zal moeten gooien. En veranderingen….heel wat mensen zijn bang voor de verandering. Je kent het spreekwoord: ‘ Je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt ‘ . ( We zullen het zeker maar op bekend en veilig houden…) Herkenbaar?

Jij bent degene die uitmaakt wat voor jou belangrijk is en wat prioritair voor je is. Dat dit evenmin altijd helder en duidelijk is, is menselijk. Prioriteiten stellen en vaststellen wat belangrijk is voor jou is niet voor iedereen evident. In eerste instantie kan je je zodanig overspoeld voelen vb op werkvlak, dat je het bos door de bomen niet meer ziet en dat je in stress-modus belandt. En doen wat goed is voor jou, wat belangrijk is voor jou is evenmin evident, zeker als je in je opvoeding gehoord hebt ‘ Eerst de ander en dan pas kom jij aan de beurt ‘. Als je dit patroon hebt verinnerlijkt en je niet anders kent dan de voorrang te geven aan wat anderen van jou verlangen, is dit zeker geen makkie.
De angst om uiteindelijk als een egoïst te worden neergezet is de eerste angst die ik bij niet weinig mensen waarneem. Een positief punt is dat de meeste dingen die je hebt aangeleerd kan af-leren… het is ont-wennen van verinnerlijkte gedachten, overtuigingen en gedrag.

Ik heb in eerdere blogs geschreven dat het Universum het allerbeste voor ons wil, alleen is het een probleem als je zelf nog niet weet wat precies het allerbeste voor jou is. Misschien werd in het verleden voor jou beslist wat goed voor je was, misschien werden keuzes en beslissingen in jouw plaats genomen/ gedaan. Misschien vond je dit zelfs wel gemakkelijk en comfortabel en hoefde je dan zelf niet na te denken over de keuzes en de beslissingen die voor jou werden gemaakt/ genomen. ‘ Vertel jij je maar wat ik moet doen ‘…dit was één van de gesprekken die ik vorige week had met een jonge man. Ik voel al heel snel in een consult welke richting een gesprek neigt naartoe te leiden….mijn voelsprieten staan heel open met dit soort gesprekken. Ik ben een heel down to earth Engelenmedium en therapeut en diegene die veronderstelt dat ik zal vertellen dat de engelen je alles op je schoot brengen, zonder zelf te investeren in je leven…dan kan ik je wel vertellen dat je nog heel lang zal moeten wachten. Het werkt niet op die manier…en bovendien zal geen enkele collega je dit komen vertellen, ongeacht of iemand nu ingevingen krijgt of met welke soort kaartendeck. De boodschap zal bij het merendeel wel heel nuchter en realistisch zijn, uiteindelijk zetten we onze doelen neer op aarde en niet ergens in niemandsland.

Op het moment dat je je bewust wordt dat jij alle verantwoordelijkheid draagt, creëer je ook de ruimte en de mogelijkheid om al je creatieve mogelijkheden in praktijk om te zetten.
Ik merk nog wel eens dat cliënten soms de neiging hebben iedereen de schuld te geven wanneer ze zich in een moeilijke situatie bevinden…of wanneer een situatie niet naar wens verloopt.
Als ik bijvoorbeeld heel duidelijk aanvoel om in een situatie geduld te hebben, dat de weg naar succes niet à la minute gerealiseerd wordt, dat een partner nu alle ruimte en tijd nodig heeft om oude niet -verwerkte ervaringen aan te pakken en een cliënt blijft duwen en forceren, tot het gedrag bijna overgaat naar stalking, dan moet die persoon niet verbaasd zijn dat het nieuwe beloftevolle project niet tot volle wasdom kan komen en de partner die zich onder druk voelt staan, afhaakt. Wie ligt hier aan de basis? Kijk ernaar, wees zo eerlijk om naar eigen aandeel te kijken….en zie het als een ervaring, en ja misschien zelfs een pijnlijke leerervaring. Ook hier is het dan eerlijk naar zichzelf willen kijken en de beslissing nemen om het voor een volgende keer ànders aan te pakken.

Het kan dan soms heel vervelend zijn om je in de put te voelen zitten, maar je zal op het levenspad gedwongen worden er het beste van te maken.
Veel mensen maken keuzes waardoor ze helemaal zijn afgedwaald van hun persoonlijke behoeften en hun zielsessentie. Het is heel sympathiek en lief om er altijd te zijn voor de ander, voor de familie, voor de kinderen, de buren, de collega’s, maar bekijk het nu eens in de andere richting. Hoe zorgzaam ga je met jezelf om? Hoe vaak denk je niet bij jezelf ‘ Ik ben er altijd voor de ander, maar wie is er voor mij? ‘ Herkenbaar?
Gelukkig merk ik bij heel wat cliënten het ‘ pleasingsgedrag ‘ te herkennen. Ook aangeleerd gedrag of gedrag dat een kind zichzelf heeft aangeleerd om liefde te ontvangen—grensoverschrijdend gedrag. Sommige vrouwen trekken voortdurend mensen aan die hen het gevoel geven ‘ nodig te zijn ‘. Ze voelen zich pas leven als ze zich nodig voelen…Sommige vrouwen trekken heel vaak ‘ niet-vrije mannen ‘ aan en snappen niet goed vanwaar dit patroon vandaan komt. Ik hoor hen dan vertellen dat ze nooit geluk hebben in de liefde, altijd de ‘ verkeerde ‘ mannen aantrekken…er zijn heel weinig verkeerde mannen, er zijn heel weinig verkeerde vrouwen. Het zijn meestal keuzes die gebaseerd zijn op ervaringen uit de kindertijd.

Vrouwen die met dit soort verhalen langskomen en dit patroon in stand willen houden, omdat ze er ergens van overtuigd zijn dat ze een ‘ missie ‘ hebben tegenover die niet-vrije man…die hoor ik nog maar zelden. Ik maak hierin ook de keuze om niet mee te lang mee te gaan in verhalen die uiteindelijk uitmonden in jammeren en klagen. Ook dit is mijn verantwoordelijkheid in het maken van gezonde keuzes voor mezelf als spiritueel coach en therapeut.
Belangrijk voor jezelf is te onderzoeken of je de keuzes maakt of wilt maken echt vanuit jezelf komen. Dat is de krachtigste beslissing die je kan nemen. Kies dan bewust en consequent de stappen die je achtereenvolgens wilt zetten. Ik heb cliënten die hier al zo bedreven in zijn geworden, dat ik hen enthousiast een dikke pluim geef.
Leer ook prioriteiten te stellen…je kan niet alles tegelijk veranderen en het zou ook niet werken. Dit zou enkel stress toevoegen…geniet van het leren, geniet van het onderzoeken, geniet van elk stapje die je zet en moet je een ander stapje zetten…ok, doe het gewoon. Durf ook te dromen…veel mensen hebben zoveel dromen…maar die dromen dien je ook naar beste vermogen om te zetten op aarde, anders blijven het slechts dromen, fantasietjes, idealen…jammer van zoveel creativiteit te laten doodbloeden, niet?

Ik heb ook een aantal cliënten die boeken schrijven…fantastisch. Aangezien ik toch een leesbeest ben, ben ik de eerste die hun boeken wil lezen. Anderen enthousiasmeren op een manier dat ze de verantwoordelijkheid nemen zichzelf te laten zien via schrijven vb. Het kan op zoveel manieren. Er zijn mensen die elke dag -tig filmpjes op youtube maken en overal verspreiden. Knap! Dat is lef en moed hebben die dingen te doen die goed voelen en die anderen weer de moed geven op eigen wijze keuzes te maken die goed voor hen zijn…en nog eens voedend kunnen zijn voor de ziel. Soms vertellen cliënten me hun diepste verlangens…maar zijn bang, bang om te falen, bang om zich te laten zien, bang bang bang…We zijn niet bang op aarde gekomen…we zijn wél vaak zo ‘ gemaakt ‘ en zo ‘ geïndoctrineerd ‘. Tijd om af te rekenen met mister of misses angst. Ga voor de verandering want nu is het het beste moment om de sprong te maken naar ‘ ik neem de volle verantwoordelijkheid voor elke keuze die ik maak ‘.
Als het Universum wil dat jij echt gelukkig bent, wil jij dan ook echt kiezen voor jezelf omdat jij gelukkig wil zijn?

Liefs
Engelenmedium Mieke Box 45