Paragnost Eddie en Consulenten

Iedereen drukt een stempel op de wereld

Iedereen drukt een stempel op de wereld. ‘Ach, ik beteken niet zoveel als X of Y voor de wereld. Wekelijks ga ik op bezoek bij oudjes die zich eenzaam voelen, ik neem de zorg op voor mijn drie kleinkinderen, ik help mijn partner bij de boekhouding, ik…’

Stil luiIedereen drukt een stempelster ik met aandacht naar het verhaal van deze dame die vertelt niet zoveel te betekenen heeft als X of Y. Ik voel een onbenoembare tristesse en tegelijk voel ik haar in vrede zijn met wat ze doet vanuit haar Zijn.

Ik doe geen pogingen om wat ze vertelt te bekrachtigen noch te ontkrachten. Dit is wat gemakkelijk als valkuil in iemands verhaal en ervaring wordt gedaan. Het is haar verhaal, haar gevoel en haar beleving. Verder vertellend voel ik haar behoefte om datgene te delen waarover ze de laatste tijd nadenkt, wat haar bezighoudt in een wereld waarin het voor haar voelt alsof je ‘iets’ groot moet presteren om ‘iets’ te betekenen.

Enigszins aarzelend stelt ze me de vraag of ze verkeerde keuzes heeft gemaakt, of ze wel haar zielsplan volgt. In haar vriendenkring krijgt ze vaker opmerkingen of vragen en of ze wel gelukkig is met haar keuzes. Twijfel slaat toe. Ze denkt na over de opmerkingen en vragen en de vraag of ze zich gelukkig voelt met haar leven, haar keuzes.

Zo in-wijs is de dame wel dat ze weet dat ik hierop geen antwoorden kan geven. De antwoorden worden zichtbaarder terwijl ze de vragen luidop deelt. Alsof er een lampje aangestoken wordt, haar zielslichtje. Het eerdere tristesse gevoel dat ik in het begin van het gesprek waarnam, lost door het gesprek heen een beetje op.

Het antwoord verwoordde ze aan het eind van het gesprek als volgt: ’Door de ruimte te krijgen mijn verhaal te vertellen, zonder dat jij er iets van weghaalde of aan toevoegde, heb ik de antwoorden op mijn vragen zelf gevonden. Ik kom nog bij jou terug, maar ik kan voorlopig verder met dit gesprek, dank je wel.’ Ik bedankte haar voor haar openheid in kwetsbare kracht die ik in de diepere essentie ervoer. Dat zijn zo van die heel dierbare gesprekken waarin iemand vanuit kwetsbaarheid zichzelf laat zien en bereid is de antwoorden in zichzelf te zoeken.

Zoveel mensen er zijn, zovele manieren om te creëren en een stempel te drukken op de wereld. Sommigen treden naar buiten met hun schepping of creatie en drukken hun stempel op de wereld op eigen-wijze. Anderen creëren onopvallend, voor de buitenwereld worden ze als passief gezien, doch dit is uiterlijke schijn. Deze creators kijken meer naar binnen en hebben niet dat grote verlangen om betrokken te raken bij de buitenwereld omdat ze het mogelijk als moeilijk ervaren aansluiting te vinden in de hectiek en gejaagdheid van elke dag.

Voor het creëren van de nieuwe aarde zijn ook deze creators van belang, omdat zij op een heel andere wijze een stempel drukken. Niet zoals de huidige samenleving ons doet geloven dat we alsmaar naar buiten moeten komen, om iets te betekenen. Iets willen betekenen kan heel wat andere lagen bevatten, die vaker vanuit het ego ontstaan en niet vanuit een hoger bewustzijn. Scheppers, doeners en hervormers maken deel uit van het groter geheel en in die zin is iedereen een schakel in het groter geheel. Ik kwam een heel krachtig woord tegen bij Tolle Eckhart, namelijk ‘frequentiehouders’.

Zo schrijft Tolle: ’Frequentiehouders verankeren de frequentie van het nieuwe bewustzijn op deze planeet. Ze zijn hier om bewustzijn op te wekken door de activiteiten van het dagelijkse leven, door hun interacties met andere mensen maar ook door er ‘gewoon te zijn’.

Het verhaal van deze dame ervoer ik als een herkenning dat ook zij een frequentiehouder is. Soms zijn frequentiehouders zich niet er echt van bewust dat ze een veel diepere betekenis hebben omdat het schijnbaar voor zichzelf en de buitenwereld niet van belang zou zijn.

Dit is een behoorlijk verwrongen kijk op wat er allemaal speelt in werkelijkheid.
Frequentiehouders hebben als taak om ruimtelijke stilte in deze hectisch geladen wereld te brengen door volledig aanwezig te zijn bij alles wat ze ondernemen, zelfs in de kleinste taak die ze vervullen.

Ook al zeggen we wel heel gemakkelijk dat iedereen een eigen plek kent in deze wereld, toch zijn de verborgen boodschappen via social media in de onderstroom zeer helder.
Ieder mens in een facet van het collectieve menselijke bewustzijn en alleen al hierom beïnvloeden ze de wereld veel meer dan aan de oppervlakte van hun leven te zien is.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45