Paragnost Eddie en Consulenten

Post Traumatisch Stress PTSS

Post Traumatisch Stres StoornisPost Traumatische Stress (PTSS).  Het zal je maar overkomen. Het label dat het een stoornis is, laat ik als medium graag achterwege. Door alle recente gebeurtenissen in de geschiedenis zijn er bij verschillende mensen trickers los gegaan. Vandaar dit blog, in de hoop meer begrip te krijgen.

Acute stress

Bij een acute stress treden allerlei angstverschijnselen en spanningsklachten op. Deze verdwijnen echter binnen een maand. Duren deze klachten langer dan spreekt men van een PTSS.

Wat is PTSS

Bij PTTS hebben patiënten dikwijls concentratie-, slaapproblemen., Zijn schrikachtig, rusteloos en prikkelbaar. Soms gebruikt iemand drugs of alcohol met name om met de klachten om te gaan, of uit te bannen. Dat dit niet helpt laat dat voorop staan. Alcohol en drugs helpen mogelijk tijdelijk. Maar zullen waarschijnlijk leiden tot nog meer problemen.

Hoe herken je PTSS

PTSS kan herkend worden door onder andere aanhoudende angstige herbelevingen van een traumatische gebeurtenis(sen). Dissociatie gedrag is bijna logisch tijdens en na een traumatische ervaring. Met dissociatie wordt bedoeld dat men vanuit een afstandsbeleving naar de gebeurtenis kijkt. Binnen de hypnose wordt dan ook vaak het filmscherm of televisiescherm tijdens de sessies gebruikt. Dissociatie gedrag ontstaat vanuit overleving. De gebeurtenis is dusdanig traumatisch dat iemand niet kan overleven vanuit de ‘eigen ik’.
Men kan het zien als een splitsing tussen het fysieke en mentale lichaam.

Schrikreacties zijn vaak ook onderdeel van PTSS. Zo kan men schrikken van een kat die op schoot springt. Of van een harde vuurwerk knal. Maar ook een deur die hard dicht valt of wordt dichtgeslagen. Iets wat plotseling langs komt.

Prikkelbaarheid en andere symptomen PTSS

Prikkelbaar zal mogelijk te maken kunnen hebben met de noradreline, adreline of andere neurotransmitters die of te veel of te weinig worden aangemaakt. Dit is per persoon verschillend. Net als het gedrag of omgaan met een PTSS per persoon verschillend is. Maar zoals bovenstaand te lezen is, ook wel gemeenschappelijk factoren in het gedrag voorkomen.

Vanuit de persoon die last heeft van een PTSS, zal men ook bijvoorbeeld bij het binnengaan van een gebouw, eerst kijken waar de uitgangen zijn. Of brandalarmsystemen. Vaak zal iemand met PTSS met de rug naar de muur willen zitten. Dit zodat men niet vanachter benaderbaar is. Bij het raam willen zitten, zien wat er buiten maar ook binnen gebeurd. In een auto zo het voor kunnen komen dat iemand de deuren op slot doet. Of in huis de voordeur op nachtslot zet.

PTSS komt voort uit een trauma

De traumatische gebeurtenis kan jaren geleden, ervaren zijn. Over het algemeen is het behandelbaar afhankelijk van de gradatie. Echter bij heftige of meerdere traumatische ervaringen. Is er kans dat wanneer trickers in de omgeving afgaan, onbewust of bewust. Dat men zich opnieuw (waarschijnlijk wel in mindere mate) in de PTSS bevindt.

Voor degene die dit overkomt, is dit zelf extreem vervelend. Zeker wanneer men zich daarvan bewust is. Want ook de directe omgeving wordt hiermee belast.

Indien mogelijk probeer het te begrijpen. Voor degene die het zelf overkomt, geef aan dat je last hebt van de trickers. Mocht iemand last blijven houden van PTTS zoek dan hulp bij de herbelevingen, dit hoeft vaak niet lang te duren, zodat het beperkt blijft. PTSS staat voor Post Traumatische Stress Stoornis. Wij van Paragnost Eddie, laten liever het woord stoornis weg. Het is spiritueel gezien geen stoornis. Het is het verwerken van onverwerkte trauma’s.