Paragnost Eddie en Consulenten

Lichtwerk, lichtwereld

Lichtwerk, lichtwereldLieve mensen. Er wordt veel gesproken over spiritualiteit en allerlei termen komen dan voorbij.
Maar wat is het nu eigenlijk, spiritualiteit en lichtwerk?
Spiritualiteit is de weg van Zelfbeschouwing van inzichten in jezelf en door die inzichten je
eigen proces naar verlichting te vinden door schaduwkanten te transformeren.
Verlichting betekent verlossing, verlossing van angst die het uiteinde van liefde is.
Liefde is Alles wat er is en alles wat er kan zijn en zal zijn, liefde is eeuwig en altijd.
Constant.
Wij mensen zijn in het begin van schepping en evolutie ingedaald vanuit een lichtlichaam uit de
lichtwereld of hemelse dimensies naar een aards lichaam.
Tijdens dit proces werden we bang .

Daar was het dat wij angst leerden kennen.
We voelden ons afgescheiden en onderdrukt terwijl ons Lichtlichaam nog als een huls om ons heen is en ook de Lichtwereld zich op diezelfde afstand bevindt.
Nu anno 2013 zijn er vele ontwikkelen, groeiprocessen en levens geweest, wij zijn in even zoveel levens afgedaald in materie als wij nodig hebben te evolueren naar verlichting, en nu zijn we op een essentieel punt aangekomen als mensheid.

Dit is het punt waarop wij terug kunnen keren naar de originele ,verlichte staat van zijn die wij hadden voordat we naar aarde kwamen maar nu als mens ipv als engel of lichtwezen.
We zullen dan een hartgedragen bewustzijn hebben waarbij we universele liefde binnen de grenzen van zelfbewustzijn uitdragen, met andere woorden, we leven onbevangen als een kind met een open hart.

Lichtwerkers zijn zij die in het begin van de schepping erbij waren toen de mens de eerste levens naar de afdaling van de aarde voorbereidden.
Nu is het hun taak,roeping om de mensheid terug te begeleidden naar die bewuste staat van Verlichting.
Dit doen zij al vele levens lang.
Wat betekent het voor mediums, paragnosten etcetera?
Het betekent dat ook zij in hun proces van zelfbeschouwing zitten ,en dat zij doordat zij ook door verschillende stadia van verlichting steeds verder in de geestelijke wereld kunnen schouwen,met andere woorden meer en meer mate van nonverbaal communiceren, helderziendheid, heldervoelendheid, helderhorendheid en helderproeven zullen ontwikkelen .
Het is dan hun taak als voorloper om de mensen die nog op andere trillingsnivos zitten mee te nemen door hun liefde hoog te houden ,zich zichtbaar te maken en door de mensen handvaten te geven.
Een Lichtwerker zal de Geest van Universele liefde in zich dragen en u in liefde benaderen.
Elk consult met een lichtwerker hoort daarom op basis van empathie,compassie, respect maar
ook gelijkwaardigheid plaats te vinden en met een positief gevoel te eindigen.