Paragnost Eddie en Consulenten

Wat heeft de mens van nature in zich

Wat heeft de mens van nature in zichWat heeft de mens van nature in zich. Van nature is de mens een sociaal wezen en heeft een empathisch vermogen in zich. In de huidige tijd verandert er veel en raakt datgene wat we van nature in ons hebben, op de achtergrond. De welvaart begint ons voor de voeten te lopen. Die we overigens zelf aan het begin van deze eeuw in gang hebben gezet.

Van nature wil de mens zich verbinden met anderen en ook met een specifiek persoon. Dat noemen we een liefdesrelatie. In de tegenwoordige tijd waarin normen en waarden vervagen, lukt het ons minder goed ons met elkaar te verbinden. Kijk maar naar de hoeveelheid mensen die zich nu eenzaam voelen. Dat gevoel komt voort uit niet verbonden zijn. En die verbintenis om wat voor reden dan ook niet aan (kunnen) gaan.

Er zijn altijd twee verbintenissen. De ene is met jezelf, daar haal je de liefde voor jezelf uit en leef je naar je hart. Als deze verbintenis maar moeilijk te pakken is te krijgen, is de verbintenis met een ander ook lastig.

Van nature willen we dus samen zijn, samen dingen doen en samen leven en groeien. Toen we kozen om welvarender te worden, trad er een enorme verandering op. De verbinding onderling ging langzaam over in een andere vorm, die werd individualistisch. We gingen meer en meer op onszelf richten, en daar is niets mis mee. De manier waarop we het doen is iets mis.

Alles heeft voordelen en nadelen, de welvaart waarin wij leven heeft veel goeds gebracht, maar ook nadelen. We leven te weinig vanuit ons hart, waardoor de verbinding met onszelf op de achtergrond aan het geraken is. En daarmee ook de verbinding met anderen.

Hoe leuk was het niet in het begin om via een scherm met een bekende of een wildvreemd persoon in contact te zijn. Het kon ineens en al wist je toen niet hoe, je was verbaasd en je deed mee. Het gaf enorme voordelen. Familie aan de andere kant van de wereld zomaar elke dag even spreken en zien. Je voelde je verbonden met elkaar, met een scherm er tussenin.

De nadelen zijn er ook, het individualisme en het minder verbonden en betrokken zijn bij anderen werd hierdoor in de hand gewerkt. Langzaam komen we er van terug, van alle technische snufjes en mogelijkheden met elkaar in contact te reden, zonder lijfelijk bij elkaar te zijn.

Want de mens heeft van nature in zich in contact te willen zijn met anderen. Hoe leuk het ook is elkaar te volgen, elkaar te zien of te horen via allerlei verbintenissen, ze kunnen de plek niet innemen van de mens zijn daadwerkelijke behoeftes.

Van nature wil zeggen, we hebben het nodig en als het verdwijnt, verdwijnt er ook iets in de mens zelf. Loyaliteit, verbondenheid, respect, delen, openstaan, een ander helpen. Klaar staan voor een ander.

Nu was in vroeger tijden de mens wel iets te genereus in het klaarstaan en helpen of verzorgen van anderen. We maken nu dus een golfbeweging naar de compleet andere kant. Als je je in je huis opsluit en achter je pc of telefoon kruipt, kun je de hele dag met iemand in gesprek zijn. Toch geeft ons dat niet wat we nodig hebben en komen we langzaam weer terug bij wat we van nature nodig hebben.

Lijfelijk contact met elkaar, met elkaar aan tafel zitten en van gedachten wisselen, genieten van het contact. Elkaar weer opzoeken en iets ondernemen. Om deze reden worden spirituele hulplijnen druk bezocht. Iemand die in de tweede helft van zijn leven zit nu, weet nog wel hoe die als kind speelde met anderen, zonder de nu aanwezig communicatie middelen.

De huidige generatie weet dat niet en zal het aangeleerd moeten gaan worden, want elk mens heeft van nature in zich lijfelijk met anderen verbonden te zijn. Ben je eenzaam, heb je weinig contacten, vind je het moeilijk contacten aan te knopen, schroom niet en bel gerust eens met een medium of paragnost van Paragnost Eddie, die helpen je de verbinding met jezelf en anderen te herstellen.

Medium Claire