Paragnost Eddie en Consulenten

Mediums van de toekomst

Mediums van de toekomst.We kunnen niet meer om het paranormale heen. Steeds meer mensen zoeken hun heil in het spirituele, die zien zelf ook dat er iets is wat ons, de mens, begeleidt. Iets dat als een soort van regisseur boven ons staat en alleen maar het beste met ons voor heeft. Als dit zo is, dan zie je het pas als je er in gelooft. Geloven in een hogere macht, geeft kracht. En kracht is wat de mens nodig heeft, want dat staat voor liefde.

Om die reden is er nu een website waar jij je tot kunt richten om kennis te maken met mediums van de toekomst. Want dat de toekomst er over een aantal jaren compleet anders uitziet, dat staat vast en is zeker. En de mediums weten reeds hoe die toekomst er uit gaat zien. En wil jij meekunnen in die toekomst, is er nu werk aan de winkel. Je ontwikkelen in het spirituele, zodat jij klaar bent voor jouw toekomst, de toekomst die klaarligt voor de gehele mensheid en voor een paar onder ons al zichtbaar en een zeker weten is.

Waarom zou jij de toekomst van het groter geheel willen weten? Het gaat toch om mijn eigen problemen en issues, dat klopt. Maar deel uitmakend van het groter geheel, zul je zien dat over een aantal jaren, het individu zichzelf heeft ontwikkeld kijkend naar het groter geheel. We kunnen daar dan namelijk niet meer omheen. Het heeft te maken met een nieuwe dimensie, een hoger bewustzijn. We staan aan de vooravond van een nieuwe groep mensen die dit begrijpen en dit zijn de voorlopers. Deze voorlopers maken het pad vrij voor anderen. Die ontwikkelen zich nu al in deze dimensie, leven er al naar, maar staan nu nog eenzaam aan de top.

Mediums zijn zich er zich terdege van bewust waar ze staan en hebben om die reden, het best zwaar in hun leven. Want als je voorloper bent in een enorme kentering, dan krijg je als vanzelf tegenwerking, maar daar laten ze zich niet door uit het veld slaan. Ze leven in stilte, in een hoger bewustzijn. Ze hebben een zeker weten en een helderziende blik of wat komen gaat. Waar wij ons op moeten voorbereiden. Binnen een paar jaar, zijn er veel meer mensen die leven in dat hoger bewustzijn, de nieuwe dimensie. Ervaar jij momenteel veel tegenwerking in je leven? Zie het dan niet als tegenwerking. Zie het als een teken, een teken dat tegen jou zegt. Richt je op jouw toekomst, op jouw hoger bewustzijn. We willen jou alvast klaarstomen voor de nieuwe toekomst. Hulp hierbij word je aangeboden door diegenen die werkzaam zijn op onze bel en chat website.

Zorg dat jij voorbereid bent, dat je weet wat het nieuwe leven inhoudt en hoe je daar jezelf staande in kunt houden. Dat nieuwe leven zie er totaal anders uit. Her ziet er uit dat ieder mens zich terdege bewust moet zijn van zijn eigen verantwoordelijkheden. Dat er niet meer iets is waarop je kunt terugvallen. Het vangnet wat er nu is, hetzij financieel, hulp door derden, dat is verdwenen. Er zal ook niet meer sturing zijn van bovenaf, een regering is niet meer nodig. De mens heeft een zeker weten diep van binnen en handelt daarnaar als een soort van zeker weten en vanzelfsprekendheid.

Er is geen zichtbare leiding meer. Wel een onzichtbare, die jij nu alvast mag zien, door je te wenden naar een medium. Die helpt jou in alles self supporting te worden. Die helpt jou jezelf compleet in liefde te omarmen. Die bereid jou voor op een leven 2.0 waarin overvloed heerst, maar alleen voor diegenen die het principe van de overvloed begrijpen.