Paragnost Eddie en Consulenten

Vertrouwen en Veiligheid

Vertrouwen en Veiligheid Vertrouwen en Veiligheid, Vertrouwen hebben … het is lastig en als het aanwezig is kan het nog wel eens een bedrogen vertrouwen zijn. Vertrouwen is een mooie emotie die zeker zuiver kan zijn. Helaas kan men zichzelf of een ander met dat vertrouwen misleiden.

Bij vertrouwen behoort dat stuk veiligheid, dat velen niet kennen. Veiligheid is een ontbroken ‘iets’ in vele levens. Veiligheid heeft te maken met bereidheid, geloven en verwachting.

Geloven zegt het eigenlijk al het is een begrip die niet gebaseerd is op feiten. Ergens in geloven kan niet gestaafd worden. Het is een geloof gebaseerd op vertrouwen dat het er daadwerkelijk is, niets bewijst dat het er ook echt is!

Verwachtingen worden door mensen zelf gecreëerd, zij willen graag iets tot een daadwerkelijk ontstaan laten komen. Indien verwachtingen niet kenbaar worden gemaakt is het voor ‘een ander’ lastig te weten welke verwachting aan degene gesteld wordt.

Als degene niet aan de verwachting voldoet, dan volgt er teleurstelling, eveneens als men een verwachting niet uitspreekt en er wordt niet aan voldaan. Verwachtingen zowel privé als werk als bijvoorbeeld therapeuten etc.

Door zoveel mogelijkheid duidelijkheid te scheppen is de kans kleiner dat er misverstanden ontstaan.

Mediums, paragnosten staan meestal in verbinding met hun gidsen, helpers, lichtwezens. Daar zit vertrouwen, welke een leerweg is geweest. Zeker bij beginnende mediums, paragnosten. En zelfs dan … is er nog altijd het ‘hoofd stemmetje of denk stemmetje’. Klopt het, is het juist. Iedere medium, paragnost werkt op zijn eigen manier. De één met engelen, de ander met overgegane familieleden of geliefden. Het is ervaring waarop dit vertrouwen gebaseerd is.

Misschien een leuk voorbeeld:

Een jonge dame loopt met haar zoontje in de kinderwagen. Samen met haar grote hond. Ze wil oversteken, de hond duwt de kinderwagen helemaal opzij de stoep op terug. Met hoge snelheid kwam een auto de hoek om zetten. Had de hond dit niet gedaan, was het slecht afgelopen. De hond voelde feilloos aan, wat er moest gebeuren. Zij kon op haar instinct vertrouwen. De hond zorgde met haar blindelings vertrouwen dus voor veiligheid.

Blindelings vertrouwen hebben is niet aangeleerd. Het is ongrijpbaar, en heeft ook niets te maken met weten.

Volgens Wikipedia: Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. Het begrip veiligheid bestaat zowel rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei berekeningen worden toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is. Het berekenen van veiligheidsnormen komt voor bij bijvoorbeeld bouwprojecten.

Denkbeeldige veiligheid kan te maken hebben met dat wat degene graag wil. Denkbeelden zijn projecties aan de ene kant. Hiermee niet bedoeld de beelddenkers, die informatie omzetten in beelden!

Veiligheid en vertrouwen vormen samen soms ook wel een eenheid. Beide zijn geen vaststaande feiten. Hebben vooral ook met gevoel te maken. Het gevoel van veiligheid en vertrouwen is veelal gebaseerd op ervaring.

Zo kunnen mediums, paragnosten hun aangeleerde vertrouwen baseren op eventuele rituelen die zij toepassen. Zij weten dat zij de ervaring hebben opgedaan om te zien, voelen en/of horen. Toch zijn de meeste zich ervan bewust dat ook daar ‘eigen willen’ tussen kan komen.

Echter er gebeurd niets voor niets. Een medium, paragnost die niets door krijgt zal het vertrouwen hebben dat daar een reden voor is. En er voor kiezen dat te zeggen.

Soms kunnen mediums al voor de dag begint even mediteren of andere zaken doen. Zodat zij bijvoorbeeld al informatie doorkrijgen van wat er op de dag mag gaan gebeuren. Of bij klanten al advies van hun gidsen krijgen welke route ingeslagen mag worden.

Indien een medium, paragnost vreemde informatie doorkrijgt is het ook voor hen lastig om dit in een gesprek te benoemen. Daar is het denk stemmetje, of misschien wel het veroordeel stemmetje vanuit het verleden.

Mogelijk is in het verleden minder aardig gereageerd op dat wat men mag doorgeven.

Het leuke is dat het dan klopt … En als het niet klopt? Dan zal daar een reden voor zijn!

Vertrouwen en veiligheid zijn ongrijpbaar.

Vertrouwen en veiligheid hebben te maken met het geleerde in het verleden op welke wijze deze nu wordt toegepast.

Vertrouw jij op jou veiligheid?
Sta altijd stil bij jou gevoel van vertrouwen en veiligheid!

Door medium Esther