Paragnost Eddie en Consulenten

Het leven kent een bepaalde logica

Het leven kent een bepaalde logicaHet leven kent een bepaalde logica die we van kinds af aan meekrijgen. Zo weten we op een gegeven moment allemaal dat het heel normaal is onderwijs te volgen. Dat zien we als een vanzelfsprekendheid. Dat we onderwijs volgen kent weer een andere logica. Er wordt door de huidige wereld waarde gehecht aan geld verdienen en werk. Dus is het een heel logisch gevolg dat we worden onderwezen, zodat we later aan het werk kunnen. Of dit een waarde is waar een ieder gelukkig van wordt, is de vraag.

Een logica is een manier van leven. Dat al decennia lang voortduurt en als een gegeven beschouwd gaat worden. Ooit een keer bedacht, of ingeslopen en door de volgende generatie weer wordt overgenomen. Was er ooit sprake van ruilhandel, waarbij geen geld te pas kwam, is dit overgenomen door geld en is de ruilhandel verdwenen. Al zie je dat het weer aan het terugkomen is. Of alle waarden, zoals we die nu hebben en waarde aan hechten, de juiste zijn, bepalen we als mens in feite zelf. Alleen is het de vraag hoeveel speelruimte heb je als individueel persoon.

Zeggenschap als kind
Hoeveel zeggenschap heb je als kind over je eigen leven? Weinig tot geen. Er wordt voor je gedacht, er wordt voor je geregeld. Een kind is ook niet nog bij machte zelf alles te bedenken en te doen. Als kind heb je dus weinig tot geen zeggenschap en ga je als vanzelf mee in de logica van het leven. Om er op een bepaald moment achter te komen dat de logica van het leven misschien niet jouw logica is voor jezelf.

Kernwaarden
De logica van het huidige leven kent een aantal waarden. Wees vooral efficiënt, productief, gaat niet om kwaliteit, maar om kwantiteit en alles moet snel. Dit zijn de kernwaarden van de huidige maatschappij. Zo effectief mogelijk produceren, dan zijn de kosten laag, is er een hoge productie waarbij kwaliteit ondergeschikt aan is en alles snel geleverd kan worden. Zo is het verdienmodel zo hoog mogelijk presteren.

Afzetten tegen de kernwaarden
Wat je ziet is dat de logica van de huidige maatschappij meer en meer in het gedrang aan het komen is. Dat de mens de manier van dit leven, zichzelf te kort mee doet. Echter het is voor één enkel individu niet mogelijk het tij te keren. De macht die in handen is van een aantal grootmachten is te groot. Je wordt dus letterlijk gedwongen mee te gaan in deze stroom. Je kunt je afzetten tegen de kernwaarden, ze veranderen vraagt om een aanpak waarbij velen zich formeren en de noodzaak inzien van een grote verandering. Zo zal de ruilhandel ook in stand gehouden willen worden destijds en toch is deze verdwenen. Er zullen dus altijd golfbewegingen blijven in de kernwaarden.

Kentering
Er is nu al wel een kentering gaande. Kijk maar naar het klimaatbeleid. Als we door blijven gaan zoals we aan het doen zijn, is de aarde op een gegeven moment leeg en houdt het leven hier op. Het heeft echter heel veel tijd nodig om mensen er van te overtuigen dat de logica die er nu is, een verandering nodig heeft. En wie overtuigt wie van nieuwe kernwaarden?

Effect op de mens
Het effect op de mens van de kernwaarden die we nu met zijn allen hanteren, zien we terug in het leven. We zien dat het leven onder druk, onder presteren, zo efficiënt mogelijk te werk gaan, voor de mens niet altijd even goed is. Het is er en we moeten er mee dealen. Het is aan jouzelf je eigen pad te moeten vinden en gaan bewandelen om jezelf staande te houden in de logica die de huidige maatschappij oplegt.

Jezelf vinden
De enige manier om jezelf staande te houden, is jezelf te zijn, maar daarvoor zul je eerst jezelf moeten vinden. En jezelf vinden zou al direct moeten gebeuren na de geboorte. Helaas beginnen mensen pas aan deze reis rond hun veertigste, omdat de opvoeding ook een bepaalde logica kent. en meer is gericht op het groter geheel en de kernwaarden die de huidige maatschappij heeft. Dan start de grote zoektocht naar zichzelf. Jezelf vinden kan met top Wicca’s die je vindt op WiccaMagie. Deze Wicca’s willen een groot geheel vormen om de huidige logica en de daar aangekoppelde kernwaarden in een ander perspectief te gaan zien.