Paragnost Eddie en Consulenten

Angst’, een woord, een begrip

Angst’, een woord, een begrip‘Angst’ (Collectieve Helingen, ‘op afstand’ deel 2)

‘Angst’, een woord, een begrip die wij allemaal kennen en ervaren in ons dagelijks leven. Klein of groot, ervaren en onervaren, gevoelig of ongevoelig, wetend en onwetend, het is en blijven gevoelens, waar we tot op de dag van vandaag nog steeds, in meer of mindere mate mee worstelen. Vaak meer, dan we beseffen of daar aan willen toegeven voor ons zelf.

Hierdoor ontkennen we feitelijk, dát, wat wij nog in en met ons meedragen en wat voor gevolgen dit heeft, op elk gebied in ons dagelijks leven.

Het benauwd, het beklemt, het bedrukt en belemmert letterlijk, de hoofdverbinding met onze diepe, ware gevoelens in het hart. En juist deze verbinding is zo noodzakelijk, daar Liefde, altijd, alles onvoorwaardelijk en direct transformeert.

Wat is ‘angst’, waar komt het vandaan en vooral wat doet het met ons en kunnen we ‘angst’ neutraliseren en uiteindelijk transformeren in positiviteit?.

‘Angsten’ zijn gebaseerd op oude herinneringen van dit leven of van vorige levens. Een sterke emotie prikkel, veroorzaakt door een eerder ervaren of waargenomen bedreiging, welke meestal leidt tot een aangeleerd patroon van vermijding of ontwijking. Er ontstaat een soort overlevingsmechanisme, als reactie op sterke, specifieke prikkels, als pijn en dreiging van gevaar.

Het gevolg kan een confrontatie (‘strijdreactie’) met die prikkel of juist een vermijding (vluchtreactie) daarvan tot gevolg hebben. Bij extreme vormen van angst, kan verstarring  optreden. Men is dan als het ware ‘verlamd of geblokkeerd door angst’.

De grootste triggers van onze ‘angsten’, wordt voornamelijk veroorzaakt, door onze eigen ‘wereldmaatschappij’. Hier worden allerlei vormen en aard van informatie (bewust en onbewust) verspreidt, die we grotendeels onnadenkend (onbewust) tot ons nemen en vaak als ‘waarheid’ beschouwen. Hier ligt de wortel van het gevaar en onze ‘angsten’.!.             Het wordt echt hoog tijd, dat we onze verantwoordelijkheid oppakken en daar ook naar gaan handelen, voor wat u zelf als waarheid wilt beschouwen en hoe daarmee om te gaan.

‘Angst’ weerhoud de mens, om zich ‘open en ontvankelijk’ te stellen voor het leven om zich heen, om daadwerkelijk voorwaarden te creëren, om veranderingen in en om zich heen te kunnen bewerkstelligen en die liefde aan te trekken, waar de mens al zo lang naar op     zoek is.

Indien u de moed heeft en bewust zoekt naar de kern van uw ‘angst’ en deze daadwerkelijk  kunt aanvaarden, bent u volledig in staat en gereed om uw ‘angsten’ zelf te transformeren. Deze eerste stap, voortkomend door een andere manier van denken, creëert direct een verbinding met uw hart en werkt altijd helend.

Sta uzelf dus toe, om door ‘oude barrières’ heen te breken van patronen, dogma’s, structuren, automatische piloot en onverwerkte zaken, waar u nog steeds in het dagelijks leven tegenaan loopt. Sta u zelf toe, om veranderingen in uw leven aan te brengen, u heeft er alle recht toe. Het is een vereiste dat u niet blijft hangen en verlangen naar ‘oude zaken’, terwijl nieuwe, onaangeroerde aspecten en kwaliteiten in u, zoveel meer zouden bijdragen aan de kwaliteit van een leven in liefde, eenheid, samenzijn, samen delen, geven en ontvangen, verdieping en gelijkgestemde contacten.

Bevrijdt u zelf van onderdrukking, geen onderdrukking van anderen, maar onderdrukking van u zelf. U onderdrukt uw zelf, met beperkende ideeën over u zelf, met beperkende ideeën over het geheel en met gevoelens van ‘angst’.

Veel mensen zijn bezig om hun hele lijn van verleden te cleanen. Wij zouden je dus aanraden om angsten niet alleen te leggen bij dit leven. Laat traumatische herinneringen los en blijf bij het feit dat het angst is. Houd je niet bezig met waarom. Maar clean de angst. Zoals je vreugde en geluk met gemak kunt cleanen, zo zouden wij jullie aanraden om met hetzelfde gemak angsten te cleanen. Het moment is ideaal om angsten van allerlei levels te cleanen.

U allereerste vraag zou mogen zijn, hoe sta ik in relatie tot mij zelf!.  In plaats van hoe anderen naar u staan!.