Paragnost Eddie & Consulenten

‘Open en Ontvankelijk’

‘Open en Ontvankelijk‘Open en Ontvankelijk’ (Collectieve Helingen, ‘op afstand’ – deel 1)

Twee woordbegrippen, die in eerste instantie lijken te duiden, dat we ‘iets’ bij ons zelf zouden moeten veranderen of aanpassen, waardoor we vanuit een ander perspectief, zouden kunnen gaan waarnemen en ervaren, wat we tot aan dát moment, blijkbaar niet eerder hebben gekund.

Beide woorden, houden inderdaad verband met een absoluut, positieve geesteshouding met maar één doel, namelijk ons zelf leren ‘open breken’ (ego), om daadwerkelijk te kunnen en mogen leren ontvangen en ervaren.

Hedendaagse ‘strijd’ en of dat nu innerlijk of uiterlijk plaatsvindt, doet er niet zoveel toe, verbind ons constant met onverwerkte ervaringen uit het verleden, waar emoties als angst, pijn, verdriet en teleurstelling aan gekoppeld liggen. In het heden, kunnen we deze frequent  triggerende ‘oude’ ervaringen, die we meestal wel herkennen, maar moeizaam willen erkennen en aanvaarden, gaan loskoppelen.

Negatieve emoties, waarvan met name angst en twijfel tot een zwaarder kaliber behoren, verlagen uw energietrilling (bewustzijn) en verdichten en belemmeren als het ware de doorgang en stroming van de subtielere lichtenergieën om u heen, terwijl deze u juist ondersteunen en trachten bij te staan in uw verlichting. U bent dus diegene, die hierdoor de veranderingen in uw levensomstandigheden voornamelijk zelf tegenhoudt. Wees hiervan bewust en overweeg dit!.

Het gaat hier dus, om de subtielere lichtenergieën tot u toe te laten en dat vergt het nodige vertrouwen, geduld en doorzetting. Het vraagt dus eigenlijk, alles van u!.

Heel zwart-wit gesteld, betekent ‘angst’ eigenlijk, dat u nog niet in staat bent, om positiviteit te ontvangen en vast te houden, nog geen hogere lichtkrachten toestaat, om deze blijvend in u te kunnen verankeren. Hierdoor staat u ook onvoldoende open, voor hogere liefde-energieën!. Dus lief mens, weet en besef waar u mee bezig bent en wat u in stand houdt!.

De collectieve helingen mag u ook bezien, als een ‘geestelijke training’, om het leven weer   open en ontvankelijk te ervaren. U behoeft er helemaal niets voor te doen, alleen maar te ZIJN… maar herinnert u zich het gevoel van jaren geleden, toen u nog ‘frank en vrij’ in het leven stond, waar helemaal niets behoefde!.

Indien u bereid bent, om uw innerlijke en uiterlijke strijd (ego) op te geven en indien u inziet, dat u, uw zelf altijd op de eerste plaats behoort te zetten, bent u over uw eerste horde heen gestapt en ligt de weg van genezing volledig voor u open.