Paragnost Eddie en Consulenten

Visioenen

VisioenenHet woord Visioen  is vaak al beladen, maar ook nog eens voor meerdere uitleg vatbaar. Afhankelijk van hoe men erin staat zijn er diverse onderscheidingen, zeker vanuit religie. Daarbij blijft de interpretatie van de mens prikkelbaar.

Een visioen wordt ook wel als een droombeeld ervaren, of verschijning.

Visioenen vanuit de Bijbel, De Thora, De Koran zijn talrijk. Engelen die verschijnen en een boodschap te vertellen hebben. Denk ook eens aan beeldjes van Moeder Maria waar een ‘bloedende traan’ uitrolt gezien door een individu.

Vaak wordt aan een visioen een voorspelling of profetie gekoppeld. Het verleden heeft laten zien, dat dergelijke visioenen daadwerkelijk kunnen uitkomen of gebeuren. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Een andere visie op wat een visioen is, is tijdsverplaatsing. Aan deze tijdsverplaatsing gaat bij de persoon meestal een vreemd gevoel vooraf. Dit kan duizelig zijn, misselijk zijn, raar voelen etc. zijn.

De tijdsverplaatsing kan zowel vooruit als achteruit zijn, hiermee wordt bedoeld dat het in het de toekomst kan zijn, maar ook in het verleden.

Overigens zijn visioenen, wel heel anders als energie aanvoelen, men bevindt zich letterlijk in de tijdsverplaatsing.

Het tijdsbestek waarin dit gebeurd kan vreemd overkomen, vaak heeft de persoon zelf het gevoel heel lang weggeweest te zijn, in de ‘dimensie’ waarin men dan in het nu leeft kunnen het enkele seconden tot minuten zijn geweest.

Dit ook is weer heel verschillend, men kan eeuwen teruggaan zeker op plaatsen waar bijzondere of heftige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Het leuke en fijne daarvan is dat indien men daar behoefte aan heeft, dit vaak nog uitgezocht kan worden.

Visioenen kunnen plaatsgebonden zijn, afhankelijk van de gevoeligheid van de persoon die dit ervaart, kan het zijn dat men toekijkt, of zichzelf midden in het schouwspel bevindt.

Tijdsverplaatsingen zijn letterlijke gebeurtenissen en behoeven geen uitleg. Althans voor degene die weten wat ze ervaren. Voor de nieuwe ervaringsdeskundigen kan enige uitleg opluchting geven.

Als een visioen het bezocht worden door een ‘persoon’ of ‘engel’ betreft zullen het vaak aanwijzingen of boodschappen zijn. Deze zullen niet altijd gelijk helder zijn. Het vertrouwen en loslaten afhankelijk van de boodschap is het best om te doen. Tijd is zeer universeel, dat wil zeggen dat men niet weet voor wanneer de boodschap is. Natuurlijk kan een ‘boodschapper’ een tijd aangeven, dan is het wel verstandig deze als richtlijn aan te houden.

Een andere vorm van visioenen zijn het reizen door dimensies, het bezoeken van andere planeten, of zelfs buitenaardse levensvormen.

Dit is echter wel een apart hoofdstuk, zeker vanwege de ‘wel of niet’ geloofwaardigheid van deze materie.

Visioenen worden op allerlei manieren uitgelegd, er zijn grote verschillen hierin. Waar de één vind dat een medium die een beeld via psychometrie een visioen heeft, zal een ander dat niet als hetzelfde ervaren.

Net als voorspellende dromen, zijn het wel of geen visioenen?

Het blijft de interpretatie van het individu. En eigenlijk doet het er niet toe wat de ‘waarheid’ is. Wel dat erkend wordt dat er mensen zijn die dergelijke belevingen hebben.