Paragnost Eddie en Consulenten

Spirituele numerologie’!

Spirituele numerologieWat meer inzicht over de, ‘spirituele numerologie’!    NU-me-ROL-ogie:

In het woord NUMEROLOGIE zit, het woord ROL en het woord NU,
De numerologie geeft je inzicht, wat je als geest hebben beloofd hier op de aarde uit te voeren.
onze geest neemt een lichaam mee, en in het DNA (onze pincode/geboortedatum)
staan de aandachtspunten/gereedschappen die we daarvoor mee hebben genomen.
Om de z.g. ROL hier en NU, inzichtelijk te krijgen en liefst uit te voeren.

Als we net geboren zijn, zitten we nog in dat oceanenbewustzijn.
baby’tjes ervaren zichzelf nog als één met het geheel.
Naarmate we opgroeien en meer gewone kennis opdoen, meer begrippen vormen, gaan oordelen en onderverdelen in goed en fout,
raken we meer en meer uit dit oceanenbewustzijn verbannen.
Het lijkt erop dat onze hersenen een filter vormen, en niet meer kunnen putten uit dit grootse reservoir van bewustzijn/bedoeling/opdracht/missie van het leven.
Jammer genoeg staan onze hersenen ons eerder in de weg dan dat ze ons helpen.
Daarom is een spirituele ervaring ook zo moeilijk te verwoorden!
Omdat wij onze informatie willen verwerken in taal. (en dat is altijd lineair)
Eerst ’t ene feitje dan het andere. Maar de werkelijkheid is helemaal niet lineair, want;
ALLES GEBEURT TEGELIJKERTIJD!
Deze beelden worden dus allemaal tegelijkertijd getoond,
alleen het lineaire kunnen onze hersenen bevatten, ons intellect kan verbindingen leggen, verbanden zien en synthetiseren.

De spirituele numerologie, kan je helpen uit dit te kleine denkkader te stappen, en die wijsheid uit dat diepe oorspronkelijke reservoir te herinneren.
En uit diezelfde bron te putten van toen we nog geen lichaam bezaten.
Dat diepe innerlijk weten, de verborgen wijsheid van ons ge-weten herinneren.

We kunnen uit de maand/dag/jaar van onze geboortedatum de gereedschappen en valkuilen halen.
Alles samen opgeteld is de missie/opdracht in ons leven.
Als een genetisch DNA radarnetwerk, om het leven astronomisch in een volgende incarnatie weer op te pakken,
om zo de ervaringen te creëren die we daarbij nodig hebben.
Voor ons individuele spirituele bewustzijn proces (de ziel)

Alles, maar dan ook werkelijk alles is te berekenen via de spirituele numerologie!
Laat je op je NUMMER zetten, maar niet WEGCIJFEREN, pas op je TELLEN, zonder veel vijven en zessen, REKEN er maar op…………….

Een manteldouche van inzicht en innerlijk weten.
Warme harte groet,

Binnenkort meer over de invloed van de getallen,
1440 minuten per dag van de eerste tot de laatste adem.