Paragnost Eddie & Consulenten

Programma’s

Programma’s Gevoelens en emoties zijn de basis van ons denken en handelen. Hoe bewuster we waarnemen, hoe meer inzicht we krijgen in patronen die onze gevoelens en emoties bepalen, hoe duidelijker het wordt dat het nodig is die patronen te doorbreken. Hoe onbewuster we dus handelen, hoe meer we overgeleverd zijn aan de macht van onze innerlijke patronen. We beleven en herbeleven keer op keer de bijbehorende pijn van de gevoelens en emoties die ons in de greep houden.
Bewust worden van die patronen heeft als gevolg dat we meer en meer in onze scheppingskracht komen.
Gevoelens en emoties die in verbinding staan met verinnerlijkte patronen maken zich kenbaar via angst.
En angst kan ons doen trillen en beven. Onze ziel maakt ons erop attent dat het tijd is die programma’s op te ruimen. Nu is angst anderzijds positief, al lijkt het niet het geval te zijn. Als we de achtergrond van onze angsten niet kennen, schrikken we terug en laten we tegelijk kansen liggen.
We worden belemmerd omdat we het gevoel van angst verkeerd interpreteren. Onze angst wil ons belemmeren van kansen en avonturen, hij wil ons slechts laten zien dat er patronen in ons zitten die ons het plezier ontnemen, die ons tegenhouden om open en kwetsbaar te zijn naar de ander, die ons belemmeren open te communiceren. Wanneer we goed naar deze patronen kijken en ze transformeren, schakelen we angst uit en geven we onszelf de kans en de ruimte angst te overwinnen.
Hoe vaak laten we dingen na omdat we bang zijn? Bang om afgewezen te worden?
Angst is enerzijds een goeie vriend, want hij dwingt ons te kijken waar die angst vandaan komt. Angst geeft ons de moed om net datgene te doen waarvoor je angst ervaart.
Anderzijds kan angst ons in de greep houden omwille van programma’s en overtuigingen die verder reiken dan hetgeen we in onze opvoeding hebben meegekregen.
Je kan bij wijze van spreken verbinding maken met je ziel en je concentreren op je rechterhersenhelft. Geef de controle van je ademhaling, spraak en ratio over aan je ziel. Je ziel kan je heel zachtjes aanspreken in de vorm van een innerlijk gesprek. Je linkerhersenhelft wordt in dit moment stilgelegd, zodat je intuïtieve, innerlijke stem vrijuit kan praten.
Je kan heel snel ervaren of het gevoel dat een dieperliggende overtuiging, een verankerd programma, in je losmaakt, overeenstemt met het gevoel dat je hebt waargenomen in een situatie. De overtuiging kan bijvoorbeeld zijn: ‘Als ik zeg wat ik denk en voel, ben ik bang voor afwijzing’. Als die zin resoneert met je overtuiging dan zorgt je ziel ervoor dat je hem erkent, en geef je haar de kans die overtuiging te veranderen.
Door die diep gewortelde overtuiging ruimte te geven, zichtbaar te maken, komen nog ongekende aspecten van ons Zijn aan de oppervlakte. Er zijn ook patronen die we meedragen uit vorige incarnaties en die kennen we meestal niet. De patronen die we in ons aardse leven erbovenop krijgen en die toegevoegd zijn om ons in gevoelens en emoties gevangen te houden, zullen we voor de komende tijd één voor één ontdekken en onszelf vrijmaken van wat ons uit onvoorwaardelijke liefde voor onszelf afhoudt.

Warme groet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com