Paragnost Eddie en Consulenten

Mooie tijden komen eraan

Mooie tijden komen eraanTerwijl de wereld op zijn kop lijkt te staan Brexit, IS, aanslagen etc.), gebeuren er onzichtbaar hele mooie dingen. Hoe gek het misschien ook klinkt lijkt daarvoor een soort krachtmeting nodig te zijn. Veel mensen zijn ziek, zelfs mooie mensen zielen die overgaan. Gelukkig ook mensen die beter worden, maar in een herstelperiode zitten.

Door het vergrootglas van bepaalde netwerken is het te zien. Zo zijn er velen die zich toch afvragen wat er gaande is …

Verplaatsingen, bedrijven die failliet gaan, zzp-ers die stoppen. Wat je ook weer veel ziet, zzp-ers die toch maar een aantal dagdelen een ‘vaste’ werkgever zoeken. Wat een verschuivingen.

Velen hebben de wens een spiritueel centrum op te zetten. Enkelen lukt het met groot succes, anderen zijn nog bezig die zie je groeien. Anderen lukt het helemaal niet.

Projecten die worden opgezet om ouders en kinderen nader tot elkaar te laten komen. Al jaren wordt het geprobeerd. Nu lijkt het bij enkelen te gaan lukken. Hierin is de samenwerking binnen de energetische wereld zo ontzettend belangrijk. Coaches, therapeuten en reguliere hulpverlening die gaan samenwerken.

Ziekenhuizen lijken steeds meer samen te gaan werken, met bijvoorbeeld hypnose-therapeuten. Vooral het traject stoppen met roken, maar ook pijnbeheersing.

Zelfs de ziektekostenverzekeringen die hoge eisen stellen aan ‘alternatieve’ therapeuten zoals verplicht de medische en/of psycho sociale basiskennis alleen geaccrediteerd door Cpion of Srno die dan weer wel eisen dat men bij een beroepsvereniging aangesloten is. Geven sinds kort een klein percentage vergoeding aan klanten die bij therapeuten komen die niet bij de beroepsvereniging aangesloten zijn. Wel moeten zij aanvullend verzekerd zijn.

Vele spirituele beurzen lijken ook te veranderen, de locaties, de wijze waarop, hiermee doelend op dat dit vaak gekoppeld is aan goede doelen. Maar ook de paragnosten, mediums, coaches waarvan enkelen blijven en er weer anderen aansluiten.

Mediums, paragnosten, coaches, therapeuten die elkaar op een hoger plan tillen. Weten bij wie de klant moet zijn, doorsturen naar de juiste mensen. Weten dat men niet alles kan en niet overal goed in hoeft te zijn. Zorgen dat de klant komt daar waar deze geholpen wordt.

Het elkaar helpen, zonder jaloezie of achterdocht. Ruimte en respect voor de ander hebben. Het zien van de kwaliteiten van elkaar.

Moeilijker is het soms om de juiste mensen te onderscheiden. Toch gebeurt het!

Een stuk wat daarin nu mogelijk meespeelt is de 144000 engelen boven, waarmee de 144000 ‘aardse’ werkers gelijk moeten komen. Zo zijn er soms meditaties die overal ter wereld tegelijk plaats vinden.

Hoewel sociaal media ook chaos kan creëren is het hiermee soms ook een instrument om wereldwijd samen te werken. Zo kunnen onder andere met webinars veel mensen bereikt worden.

Zelfs op zakelijk gebied zijn de juiste samenwerkingen onafhankelijk op welk gebied. Het besef van samen doen en samen werken lijkt op alle gebieden steeds groter te worden.

Waarmee dan ook wel weer het afscheid van de niet juiste zaken of personen kan ontstaan.

Soms reizen personen even in het leven mee, soms komen zij weer terug, een enkele keer zijn deze blijvend. Met groei en samenwerking gaan pijn en teleurstellingen samen. Maar de uiteindelijke uitkomst lijkt op dit moment te zijn ‘het begin van de grote samenwerkingen’.

Medium Esther