Paragnost Eddie en Consulenten

Jij, boogschutter!

Jij, boogschutter! Meesterschap is een krachtig woord in ons leven. Er leeft een diepe behoefte om ons leven vanuit het meester-zijn te leven. Hoe ver kan dit reiken? Als nuchter denkend wezen merk ik dat we in een web van gevangenschap leven. We zitten collectief gevangen in systemen. Systemen die door de tijd heen zullen crashen, omdat systemen zoals we ze kennen niet bijdragen aan het welzijn van iedereen. Dit is al langer zichtbaar aan de gang en voor de komende tijd wordt het nog duidelijker.
Daarentegen kunnen we wel het innerlijke meesterschap ontwikkelen over onze gedachten en emoties. En ook hierbij moeten we heel veel lagen ontmantelen vanuit alles wat we ooit als waarheid hebben aangenomen, waarheden die niet meer kloppen met wat er mag gevoeld en herbedacht worden. Ook hierin is heel wat aan de gang, vooral mensen die zich nu bewust worden dat ze zolang waarheden hebben geslikt die hen afhouden van het innerlijke meesterschap.
Iedereen wil graag het leven manifesteren en creëren naar eigen behoeften en verlangens en waarom lukt het niet? Sommigen leggen het neer bij de engelen en God, anderen leggen het neer bij slecht karma, anderen wijzen naar mediums en de buitenwereld. Iedereen is schuldig, terwijl het aanduiden van een schuldige niet langer meer wordt gedragen. Lastig natuurlijk als er toch de behoefte is/blijft om buiten zichzelf te blijven zoeken.
Groeien naar eigen meesterschap is een dagelijkse bezigheid, je kan niet even op je lauweren gaan rusten en hopen dat er toch een reddende engel rondzweeft om je op andere gedachten te brengen.
Daarentegen krijg je wél signalen dat het anders kan. Maar hoe je het ook draait of keert. Engelen doen het niet in onze plaats, om de eenvoudige reden dat onze vrije wil gerespecteerd wordt en we ook mogen leren verantwoordelijkheid op te nemen voor alles wat we denken, wat we voelen en hoe we handelen. Engelen oordelen nooit, manipuleren niet en hebben engelengeduld.
Willen we dus een meester-creator worden, dan zullen we de eerste wetten van manifestatie moeten beheersen en dat is als eerste het onderzoeken van onze gedachten en gevoelens, helder op positieve intenties focussen, zodat we vanuit wijsheid kunnen creëren.
Het lijkt inderdaad een snel geklaard klusje, maar in werkelijkheid is het dat niet. Om de reden dat het bewust worden van elke gedachte, elk gevoel bij het willen creëren vaker onderhevig is aan twijfel, onzekerheid, angst en mede daardoor niet afgestemd is op de wijsheid van onze Ziel.
Wat is het resultaat? Zie je wel, mij lukt het niet, ik heb geen geluk. Het is me niet gegund. Al dat manifesteren is onzin. En het Universum? Onzin. En de onzin met die engelen, ik heb er nog niets van gemerkt. En het hele riedeltje van ongeloof tot boosheid blijft zich herhalen. Ook dat is creëren en manifesteren.
Als je van jezelf weet dat je heel gemakkelijk te beïnvloeden bent door de mening en het commentaar van anderen, dan kan je dit patroon van binnenuit veranderen.
Zie jezelf als een boogschutter met pijl en boog. Als je gedachten heen en weer schieten zullen je pijlen van manifestatie hun doel niet bereiken.
Innerlijk meesterschap verwerf je vanuit een rustige, heldere en kalme geest, je bent meer en meer in staat om je emoties te beheersen (is niet hetzelfde als onderdrukken). Je pijl moet recht op jouw doel afgaan én echt zijn. En dat is de intentie. Je intenties zijn puur en zuiver. Je richt je pijl niet naar mensen om hen bewust te kwetsen en te raken.
Kijk maar eens naar je geest, je manier van denken. Gedachten schieten van de ene naar de andere kant uit, versnipperd, chaotisch. Door je teveel in te laten met meningen en oordelen van anderen, teveel informatie willen opnemen, ontstaat toenemende onrust en stress.
Herkenbaar? Angst, twijfel en onzekerheid resoneren niet met je innerlijke scheppingskracht. En iedereen draagt die scheppingskracht in zich.
Als je meedrijft met een stroom van Goddelijk bewustzijn, weet je dat wat je ook manifesteert, voor je allerhoogste goed is. Voor het manifesteren in de hogere dimensies, kun je de intenties voor je hoogste welzijn hebben, en de manier waarop dit naar je toekomt overlaten aan het Universum. Ook hiermee moeten we ons niet bemoeien. En dat is vertrouwen hebben. En zijn we al zover in dat vertrouwen? Een uitnodiging om een laagje dieper te duiken, een stapje dichter bij jouw innerlijke meester- en creatorschap!