Paragnost Eddie & Consulenten

Groeiprocessen

GroeiprocessenDe afgelopen jaren zijn vele processen in gang gezet. Een aaneenschakeling van astrologische feiten en aardse feiten. Realiteiten waar ieder mee bewust of onbewust geconfronteerd is. De hoog sensitiviteit is de laatste jaren steeds meer geaccepteerd. Zelfs dusdanig dat ik weleens klanten spreek die er bijna hopeloos van worden, want al die coaches en hun klanten kunnen er toch wel mee omgaan?

Er zijn tools die aangereikt kunnen worden, echter iedereen is een mens en vergeet weleens zijn tools. Dat wat men aan de buitenwereld laat zien, is dat dan 100% echt en/of zuiver?

Gelukkig is er meer begrip gekomen voor onder andere sensitiviteit. Er blijven echter wel scheidslijnen. Groeien doet pijn! Niet alle emoties en ervaringen komen alleen maar van hoog sensitiviteit vandaan.

Er zijn mensen die extreem reageren op maanstanden, en dan vermoedelijk ook de astrologische planeetstanden. Om daar nu een hele cursus astrologie voor te volgen … Er is genoeg informatie op internet te vinden over zowel de maanstanden als de astrologische planeetstanden van het huidige moment.

De snel veranderende maatschappij waarin iedereen het gevoel heeft mee te moeten gaan. Het lijkt bijna onmogelijk. Niet alleen de snelle veranderingen, denk maar eens aan dat wat 5 jaar geleden werkte, werkt dat nu nog? Daarnaast lijkt soms wel eens een soort eenheidsworst te zijn ontstaan. Als dit voor die werkt, werkt het ook voor mij!

FOUT ieder is zijn eigen unieke individu! Met zijn eigen capaciteiten, eigenschappen en kwaliteiten. Ieder maakt zijn eigen fouten, leerprocessen en inzichtprocessen door. Deze processen kunnen in vlagen plaats vinden. Het zijn groeiprocessen, het inzicht van toen is niet meer het inzicht van nu!

Zo zijn er mensen die bijna vastlopen in ‘wat is mijn doel/bestemming’ hier op aarde?

HOEZO? Moet men een zielsdoel of iets dergelijks hebben? Voor degene die het hebben is het prima, maar daarom hoeft niet iedereen een zielsdoel voor ogen te hebben.

Men wil nu, liefst gisteren oplossingen, sommige willen er zeker aan werken. Alleen het gisteren is voorbij, het nu is nu, en afspraken maken gaat niet altijd nu of morgen. (Gelukkig is daarvoor o.a. deze telefoonlijn).

In het nu is vooral de verbinding voelen belangrijk. Verbinding met het hart (zelfliefde), verbinding met het hogere zelf, verbinding met andere personen. Vooral in dat laatste, verbinding met andere personen is grote winst te halen.

In het huidige groeiproces bij vele is de wil om verbinding aan te gaan aanwezig. Echter de angst, van onder vroeger, of concurrentie, begrip etc. staat verbinding soms in de weg.

Groeien doet pijn, nieuwe verbindingsprocessen ook.

Een voorbeeld?

Aan een collega om hulp vragen, dat zien als lastig vallen. De collega ziet het als ik help een collega en ervaart het niet als lastig. Dit werd dan ook keurig teruggelegd bij de persoon. Mooi, het doet even pijn, om dan te realiseren dat het met verbindingsprocessen in het verleden te maken heeft. Maar degene groeit!

Inzicht vragen kan pijnlijk zijn, liever kan men de vraag stellen: Wat is ‘jullie’ opbouwende commentaar hierop? Dat geeft al een andere lading aan de vraag.

Durf verbinding aan te gaan.

Durf te groeien.

Durft het pijnproces in te gaan.

Te ervaren, voelen.

Nieuwe inzichten en verbindingen van grote waarden kunnen ontstaan.