Paragnost Eddie en Consulenten

Boodschap van AE Michaël

engel-michaelBoodschap van AE Michaël / Hoger bewustzijnsgroei

Lief mens
Jullie hebben een lange weg afgelegd , een weg dat niet zonder hindernissen en obstakels is verlopen.
Voor sommigen onder jullie is het leven op aarde zwaarder geweest, de impact van wat jullie hebben geleerd hebben jullie ook nu zover gebracht dat jullie nu meer kunnen stromen naar een ander bewustzijn, bewuster dan ooit.
De dagen voor kerst dwingen jullie naar binnen te gaan in stilte, in rust, in tegenstelling tot de aardse levendige drukte. Het is goed om gehoor te geven aan wat jullie nu in die rust brengen. Jullie kunnen zich hierbij ongemakkelijk voelen, onrustig zelfs, angst omdat het lijkt dat jullie leven stil-staat en dat is ook zo, aan de oppervlakte kan het lijken alsof jullie leven stil-staat, en weet ook dat onder de oppervlakte alles stroomt en aan het veranderen is. Sommigen van jullie bereiden zich voor aan het nieuwe leven, aan nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe uitdagingen om het nieuwe te laten zegevieren.

Jullie voelen dat de veranderingen op elk gebied onderweg zijn al zijn de resultaten nog niet met de fysieke zintuigen waar te nemen, jullie zitten in een hogere/ snellere vibratie/ trilling/ bewustwording. Geef je over aan de veranderingen die jullie tot een bewuster mens vormen, gedragen door jullie prachtige Aarde, als Bron van het leven.

tsunami-van-liefdeJullie hebben de verbinding gemaakt met jullie harts-bewustzijn en als aards fysiek wezen is het normaal die onrust, het ongeduld, de verwarring, de fysieke en emotionele pijn als katalysator te hebben moeten ervaren, om het Licht in jullie wezen te kunnen ontvangen. Dit kan jullie overweldigd hebben, slapeloze en onrustige nachten hebben bezorgd, weet dat er voor jullie wordt gezorgd en dat jullie de keuze hebben al jullie zorgen en bekommernissen in onze handen te leggen. Laat alle gevecht in jullie harten die jullie te lang hebben gevoerd los, jullie worden geholpen jullie te bevrijden van een eigen gecreëerde emotionele gevangenis. Jullie worden geholpen om van de aarde een hemel te maken, omdat leven in vreugde bijdraagt voor het welzijn van jullie respectabele voedster, draagster, verzorgster, Levensbron en iedereen die hier zijn taak in wil en mag opnemen.

Ga door in vertrouwen!

Engelenmedium Mieke