Paragnost Eddie en Consulenten

Massabewustzijn overstijgen

Massabewustzijn overstijgenMassabewustzijn overstijgen. We zijn ons meer en meer bewust dat we in een geloofssysteem van wantrouwen, angst, tweedracht zaaien, twijfel leven. Hier is het bewustzijn van de massa op gebaseerd. Het komt langs alle kanalen binnen. Er wordt niet echt stilgestaan bij de berichtgevingen.
Tegelijk is er de ervaring dat je niet kan vertrouwen op je goddelijke scheppingskracht om in je emotionele en financiële noden te voorzien. Er word je subtiel verteld dat je beter niet van het pad afdwaalt, dat je beter geen risico’s neemt, dat je beter je mond houdt en instemt met het gangbare.
En toch is er bij iedereen een voldoende potentieel aan bewustzijn om buiten de vastomlijnde kaders te denken en het over een andere boeg te gooien. Kleine stapjes nemen om je open te stellen voor een manier van denken waar je je mee kan verbinden.
Dit kan in het begin wat vreemd aanvoelen omdat je wellicht te horen krijgt dat je zo veranderd bent, niet meer de ‘oude’. Inderdaad, je bent niet meer de oude jij, je wordt de nieuwe jij die je altijd bent geweest in oorsprong. Je ontdekt dat je meer kan genieten van je nieuwe jij, omdat je zelf de verantwoordelijkheid en de leiding neemt van jouw leven.
Je onttrekt je meer en meer uit alles wat als normen voor jou werd vastgelegd, zeker in het geval deze niet meer goed voor je zijn en je afremmen om naar jouw zielsinhoud en -kleur te leven. Dat is iets waarvan ook zelfs jonge ouders zich niet altijd bewust van zijn. Ook al onze kinderen via ons geboren, onze kinderen zijn op aarde met hun eigen specifieke zielsinhoud en levensmissie.
Je ontwikkelt jezelf vanuit een hoger bewustzijnsveld en dat het massa-denken hier niet meer mee resoneert, is wat het is. Je hoeft je niet te verontschuldigen of uit te leggen, al zou je het proberen, als de ladders van bewustzijn te verschillend zijn geworden, schieten woorden te kort
In deze tijd incarneren vele zielen die een nieuwe verhoogde trilling van bewustzijn brengen. Die zielen krijgen een diversiteit aan namen, maar in essentie is het verhogen het bewustzijn de enige missie op aarde. Het maakt in principe evenmin van welk stelsel of dimensie ze vandaan komen. Er zijn ontelbare stelsels, ontelbare dimensies en voor het gemak schrijf ik ook nog eens dat we multidimensionele wezens zijn.
Je kan het als fijn ervaren om te weten of je levens in Lemurië of Sirius hebt gehad. Maar doet het er werkelijk toe om te doen waartoe jij hebt besloten voor incarnatie? We weten heel diep in onze ziel dat we bij onze terugkeer naar Huis, onze Thuisbasis, puur Licht zijn. Ook hier kunnen we ons iets proberen bij voor te stellen.
Er zullen misschien wel mensen zijn die zich liefdevol opstellen naar jou toe, en er zullen ook mensen zijn die je loslaten. Er zullen mensen op je pad komen die vanuit angst het tegendeel beweren, die competitief reageren, ook dat is niet meer belangrijk. Dit maakt deel uit van het massabewustzijn: competitie, gelijk of ongelijk, wel of niet, waarheid of onwaarheid. Dit is de wereld van de dualiteit en afgescheidenheid.
Koppel je zelf los, laagje per laagje, heb geduld met jezelf, want we hebben gigantisch veel lagen opgeslagen. Elke gedachte, elk woord, elke handeling waarvan je voelt dat dit bij het oude paradigma hoort, kan je bijna direct ontmantelen en loslaten. Dit kan je écht direct.
Je bent een goddelijk wezen, medeschepper/cocreator en je wordt beschermd in de weg die voor je open ligt.
Ik geloof dat dit de ultieme weg is naar waarachtige verbindingen, relaties zonder de behoefte nog verhalen te scheppen die gebaseerd zijn op jaloezie, achterdocht, roddel, verraad, pesterijen enzovoort.
In dit bewustzijn wordt het leven helemaal anders. Het leven voor onszelf, het leven met anderen, het leven met elkaar.