Paragnost Eddie en Consulenten

Beperkende banden verbreken

Beperkende banden verbreken‘Beperkende banden verbreken’

– 1- (Collectieve Helingen, ‘op afstand’ – deel 5)

Het komt voor dat we een vreemd iemand, op spontane, vluchtige wijze ontmoeten en dat deze een bepaalde ‘indruk’ op ons achterlaat, zondanig, dat we de eerste uren hierna of nog  langer, er niet van los kunnen komen.

Er heeft blijkbaar in zeer korte tijd, een ‘spontane’ energieënuitwisseling plaatsgevonden, zonder dat we daar direct de betekenis van begrijpen of kunnen plaatsen (of het moet een mooie man of vrouw betreffen die helemaal bij deze bijzondere ervaring past! ;)) We worden eigenlijk door zo’n ontmoeting weer bewust gemaakt van dit energetisch feit.

Meestal zijn deze ervaringen positief en vervaagt het gaandeweg we de focus weer op ons zelf weten terug te zetten. Indien we deze ‘indruk’ echter voeding gaan geven, door onze gedachten, gevoelens en emoties erop te gaan richten, creëren we ‘verbindingen’ met de ander. Dit kan bewust, alsook onbewust verlopen.

Waar we eigenlijk niet meer zo bij stil staan, zijn onze gangbare relaties waar we frequent mee omgaan en waar eenzelfde soort energieënuitwisseling constant plaatsvindt. We beschouwen dit echter als gewoon en vanzelfsprekend, hoewel al deze relaties ook hun oorsprong kennen.

Tussen ons en onze partner, kinderen, familieleden, vrienden en collega’s, hebben we onnoemlijk veel energetische verbindingen gecreëerd, die in stand worden gehouden door constante energie-uitwisselingen. Met elkeen hebben we een andere band, dus ook andere verbindingen. Sommige banden kunnen heel intens en krachtig stromen en aanvoelen.

In een positieve harmonieuze relatie tussen twee personen, is er balans en stroomt het zonder enige belemmering. Dit kan echter zomaar ineens veranderen door een interne ‘verstoring’, die een onbalans kan veroorzaken.

De aanleiding van een woord, het gedrag, een daad of een veranderde houding, welke niet resoneert met onze verwachtingen, kan die disbalans teweeg brengen. We herkennen dit allemaal en weten vanuit ervaring, hoe we onze balans weer kunnen herstellen.

Moeilijker wordt het, als er ‘negatieve’ emoties aan te pas komen, waardoor de ‘indruk’     (het beeld) energetisch versterkt en misschien wel vastgehouden wordt door onze gedachten. Als dit langere tijd aanhoudt, zal de terugkeer naar balans moeizamer verlopen  of zelfs helemaal niet tot stand komen.

Een tijdelijke of definitieve breuk in relaties, is hiervan meestal het gevolg. Indien het definitief is, ontstaat de fase van het ‘losmaken’ van elkaar en zo aan het begin van het ‘loslaat proces’. Hoe dit verloopt hangt zeer af van de wijze waarop relaties beëindigen.

Indien een relatie disharmonisch eindigt met veel strijd, zal het een behoorlijke periode in beslag nemen, voordat we weer enig balans bij ons zelf zullen ervaren. Rust, inkeer, reflectie, inzicht en bewustwording zijn noodzakelijke ingrediënten om weer bij ons zelf te komen.

Een fase, waarin we voelen niet vooruit te kunnen komen in ons leven, dat we in cirkels blijven rondlopen, dat we stagneren in onze persoonlijke groei, waar we geen nieuwe contacten/relaties kunnen aantrekken, van futloosheid ervaren, waarin we maar niet los komen van onze ex-partner, waar we nog veel strijd en angst in ons zelf ervaren.

Als we dit nog niet kunnen overstijgen, behoeven we nog niet te oordelen over ons zelf, maar is het beter, om geduld en vertrouwen op te brengen, dat we dit eens wél kunnen.  Hoe meer we bewust aan dit proces werken, hoe eenvoudiger we tot het punt van ‘vergeving’ zullen komen.

Er zijn vele aanreikingen te vinden, om het ‘verbreken van verbindingen’ te bewerkstelligen, hier komen we nog op terug, doch, daar is echter één essentieel segment, waar nooit aan voorbij kan worden gegaan en waar een aanvang mee gemaakt dient te worden.

Vergeving!… Vergeving, kan alleen worden verzonden vanuit ons hart!. Vergeving naar ons zelf!… en vergeving naar de ander!.

Volg de weg van vergeving, door personen en situaties los te laten in liefde, hierna kan pas berusting en vrede eerst in ons zelf ontstaan.

Neem alle tijd, om dit te overwegen, met heel Uw hart!.

Gerelateerde blog’s:

Deel 1 ‘Open en Ontvankelijk’

Deel 2 ‘Angst, een woord, een begrip’

Deel 3 ‘Angst, een gecreëerde illusie’

Deel 4 ‘Kiezen vanuit angst of liefde’