Paragnost Eddie en Consulenten

‘Angst, een gecreëerde illusie’

‘Angst, een gecreëerde illusie’    ‘Angst, een gecreëerde illusie’

‘Angst’ (Collectieve Helingen, ‘op afstand’ deel 3)

Macht en heerschappij, zijn allen ontsproten uit de wortels van ‘angst’. De Wereld-maatschappij is doordrenkt van ‘angsten’. Dit alles voortkomend uit de geschiedenis van persoonlijke-, kleine en grotere groepservaringen en impulsen op wereldschaal. Kijk naar de huidige wijze, waarop we ons denken te moeten beveiligen en bewapenen voor van alles en nog wat, allerlei ontwikkelde controlesystemen, wat blijkbaar het koren van het kaf moet gaan scheiden, een mêlee aan procedures, regel- en wetgeving, waar we in elke branche of sector wel mee te maken hebben en wat zich al langere tijd tegen het welzijn van de mensheid aan het keren is.

Het ‘goede’, moet zich daardoor constant aanpassen en mee manoeuvreren, met het blijkbare ‘slechte’, in de mens. Dát is nog steeds de algemene tendens, van het ‘oude denken’!.

Maar tegen wie beveiligen en bewapenen we ons eigenlijk? En wie is nou het ‘koren’ en wie dan het ‘kaf’? en gelden al die procedures, regels en wetten eveneens voor de bedenkers hiervan?.

Onze interne angsten worden hierdoor constant getriggert, bewust, maar vooral onbewust, door impulswaarnemingen buiten ons zelf. Het heeft ons leven inmiddels zo verzwaart, dat het gros van onze angsten, zich diep in het onderbewustzijn heeft genesteld en verankerd. We hebben het ver weggestopt!, we zijn het vergeten! of erger nog, we willen het niet meer weten!. We staan echter niet meer stil bij het feit, dat dit bepalend is geweest en dat hieruit onze karakterkenmerken en gedrag is ontstaan.

Herkennen we onszelf hierin?…

Angst voor tekorten of een teveel, als het gaat om liefde, geld, materie, aandacht, veiligheid, werk, tijd, etc.

Angst voor verlies, als het einde van een relatie of vriendschap, overlijden van  iemand, kwijtraken van uw huis of auto, angst voor het alleen zijn, angst voor de ontstane leegte, etc.

Angst voor beïnvloeding, manipulatie, leugens, bedrog, geestelijk- en lichamelijk geweld, verslaving, negatieve energieën, etc.

Angst om te veranderen, twijfel, confrontatie, angst om keuzes te maken, angst om te communiceren, nieuwe zaken te ondernemen, zichzelf niet goed genoeg vinden, angst om te binden, angst om verlaten te worden.

Voor ons zelf hebben we iedere dag de keuze, blijven we ‘hangen’ in onze angsten en verschuilen we ons achter allerlei beredeneringen of durven we deze achterwege te laten, om nú eindelijk eens een start te maken, en deze ‘angsten’ te erkennen, dat ze (nog) deel uitmaken van wie we zijn?.

Alles wat ontwikkeld is vanuit ‘angst’, kent vroeg of laat zijn keerpunt en zal ineen storten als een kaartenhuis, omdat het fundament niet gedragen en in stand wordt  gehouden, vanuit liefde. Daar is geen ontkomen aan, dus waar wachten we nog op?.

De oplossing is eenvoudiger en dichterbij dan we vaak denken – Door er gewoon anders mee om te gaan!.

Een voorbeeld:  Een baby, heeft doorgaans een hoog en zuiver waarnemend vermogen, omdat ze  voornamelijk nog in een hogere gevoelstoestand leeft. Een prikkel of impuls, die wij als de emotie ‘angst’ beschouwen, kan ze direct, goed en intens ontvangen, doch dringt niet diep tot haar bewustzijn door, waardoor de beredenering, wat nog moet ontwikkelen, uitblijft. Er ontstaat hierdoor geen afdruk als herinnering in het bewustzijn. Ze laat de prikkelervaring dus direct los en is het ‘kwijt’.

Indien u hierin het ‘mechanisme’ herkent en de ‘macht’ van ons beredenerend vermogen, geeft u dit de absolute mogelijkheid, om u zelf te trainen om volledig anders met uw ‘angsten’ om te gaan. Die uitdaging ligt echter helemaal bij u!.

Weet, dat we altijd gesteund en gesupport worden in ons leven. Daar mogen we volledig op vertrouwen. ‘Angst’ vernauwt echter ons bewustzijn, waardoor we ook minder ‘open en ontvankelijk’ staan voor elke vorm van hulp.   Overweegt u dit alstublieft!.

Gerelateerde blog’s:

Deel 1 ‘Open en Ontvankelijk’

Deel 2 ‘Angst, een woord, een begrip’