Paragnost Eddie en Consulenten

Zuiveren en activeren van de chakra’s

Zuiveren en activeren van de chakra’s Zuiveren en activeren van de chakra’s met muziek en mantra’s

We kunnen op heel veel manieren onze chakra’s zuiveren, opschonen en activeren: ééntje ervan wil ik belichten, nl met klank, muziek en eenvoudige mantra’s.

Voor het eerste chakra ( de basischakra) is muziek met monotone sterke geaccentueerde ritmes geschikt voor de activering van de basischakra. Ik denk hier aan muziek van de vele natuurvolken wiens dansen gericht zijn op de verbinding met de natuur. Er zijn heel wat voorbeelden te vinden op o.a. youtube.

Het corrresponderend element is aarde, waarvan het basisprincipe het willen leven en het zich willen verbinden met de aarde, het lichaam vertegenwoordigt.

De mantra die je zo vaak je zelf kiest kan reciteren is LAM

Het eerste chakra staat voor vitaliteit, levenskracht, moed, en wordt door stralend en helder rood geactiveerd.

Het tweede chakra ( heiligbeenchakra) wordt geactiveerd door elke soort van vloeiende muziek, dewelke de levensvreugde aanwakkert. Ook de vloeiende ritmes van volks- en paardansen horen hiertoe. Alle muziek die emoties laat vloeien en stromen omdat het element water kenmerkend is voor het tweede chakra. Om dit chakra te balanceren is het beluisteren van het gezang van vogels, het geruis van stromend water in de natuur ( of als je in het bezit bent van een kamerfonteintje) heel heilzaam. Water zuivert en louter, het drijft datgene weg wat verstard is en zich tegen het levendig stromen verzet. Het tweede chakra staat voor onze intermenselijke relaties en wordt fysiek vorm gegeven via onze seksualiteitsbeleving.

Helder oranje activeert het tweede chakra, bevrijdt van verstarde emotionele patronen, bevordert het gevoel van eigenwaarde en versterkt de vreugde van zinnelijk genot.

De mantra voor het tweede chakra is VAM

Het derde chakra ( zonnevlecht) wordt beheerst door het vuur-element en heeft een gele tot goudgele kleur. Het derde chakra wordt dus logischerwijze geactiveerd door vurige ritmes.  Voorbeelden van orkestmuziek, waarin het harmonieuze samenspel een grote invloed heeft op de zonnevlecht, brengt de zonnevlecht ( of plexus solaris) in balans en evenwicht- tot rust. Bij hyperactiviteit of onrustige gevoelens kunnen zowat alle vormen van rustige ontspannende muziek je terug in je ‘midden ‘ brengen.

Helder zonnig geel activeert en versterkt de werking van de zonnevlecht; geel vitaliseert het denken en bevordert het contact en de interactie met anderen. Geel gaat een gevoel van innerlijke moedeloosheid tegen, schenkt optimisme en een ontspannen gevoel. Als je nogal zweverig, dromerig van aard bent, zal helder geel je helpen actief deel te nemen aan het leven. Geel bevordert zowel de fysieke als de psychische vertering!

De bijbehorende mantra is RAM

Het vierde chakra ( het hartchakra/ hartcentrum) heeft als element lucht. De kleur van het vierde chakra is groen, ook roze en goud.  Alle klassieke muziek, sacrale muziek ( zowel de oosterse als de westerse traditie) stimuleert de liefdeskracht in je hartchakra, heeft een harmoniserend, vitaliserend effect. Bijzonder hart- versterkend en – openend zijn sacrale of meditatieve dansen die in hun bewegingsvormen harmonie en vreugde van de schepping tot expressie brengen.

Wanneer je hartchakra volledig geopend is en in harmonie met alle andere chakra’s samenwerkt, ben je een kanaal van goddelijke liefde. Je herkent die mensen aan de natuurlijke warmte, vriendelijkheid, hartelijkheid die ze uitstralen, het zijn die mensen die verzoenend en verbindend in het leven staan, vertrouwen uitstralen, hulpvaardig zijn.

Het chakra wordt de poort naar de ziel genoemd, hij is de zetel van onze allerdiepste gevoelens van liefde, we kunnen ook langs dit energiecentrum in verbinding komen met het universele deel van onze ziel, met de goddelijke vonk in ons. Het hartchakra speelt eveneens een belangrijke zoniet beslissende rol bij de verfijnen van onze waarneming die met het openen van het voorhoofdschakra ( derde oog) gepaard gaat, want hij is de overgave die ons voor de meer subtiele sferen van de schepping ontvankelijk maakt.

De bijbehorende mantra is YAM

Het vijfde chakra ( keelchakra) correspondeert met het element ether en als zintuig het gehoor. Muziek en zang met boentonen en sacrale , meditatieve dansen met gezang hebben een sterk vitaliserende invloed op het keelchakra. Rustige new-age muziek met galmeffecten harmoniseren en ontspannen het vijfde chakra.

Met een krachtig en volledig geopende keelchakra ben je in staat je openlijk en zonder angst je gevoelens, inzichten, gedachten uit te drukken, alsook je sterke en zwakke punten. In deze chakra vinden kan je je persoonlijk op alle vlakken uitdrukken. Bij een gebrekkige werking van het keelchakra klinkt de stem eerder afgeknepen en dit kan te maken hebben met onzekerheid, angst voor de oordelen van anderen omdat je je te sterk richt naar de buitenwereld en niet voldoende vertrouwen hebt in de boodschappen van je ziel. Te hard praten, heel zacht praten is allebei een teken van disharmonie in dit chakra. Ook kan stotteren hiervan een symptoom zijn. De onderstaande mantra brengt het keelchakra in balans.

De helderblauwe kleur schenkt rust en maakt ontvankelijk voor spirituele inspiratie!

De bijbehorende mantra is HAM

Het zesde chakra ( het innerlijk oog) heeft als kleur indigoblauw, geel en violet.

Alle klanken die je geest tot rust brengen en openen, zijn goed om het voorhoofdschakra te vitaliseren en te harmoniseren.  New age muziek alsook klassieke oosterse en westerse muziek ( vnl muziek van Bach!) hebben een heilzame invloed.

Tot op vandaag zijn er slechts weinigen wier derde oog volkomen geopend is, omdat dit met een hoge graad van bewustzijn gepaard gaat. Het forceren om het derde oog te openen wordt ontraden, net als bij alle andere chakra’s.

Hoe verder je derde oog zich ontwikkelt, hoe meer je denken berust op een innerlijk besef van de realiteit. Het is wel duidelijk dat steeds meer mensen deelvermogens van het zesde chakra ontwikkelen vb het helderzien en heldervoelen op bepaalde vlakken, en weer anderen kunnen regelmatig een blik in andere dimensies van de realiteit werpen ( via dromen, meditaties…)

Een disharmonieuze werking van het derde oog is wanneer de aarding ( het basischakra) verstoord is en andere chakra’s evenmin harmonieus functioneren, én toch de toegang tot het waarnemen van fijnere niveaus van waarneming hebben, maar de ware betekenis van de ontvangen beelden en informatie niet beseffen of verkeerd interpreteren. Eigen voorstellingen en fantasieën worden in dit geval vermengd ( die meestal teruggaan op eigen onverwerkte emotionele ervaringen). Het gevaar om het contact met de werkelijkheid te verliezen, te projecteren op de buitenwereld gebeurt vaker dan je kan bedenken.

De bijbehorende mantra is KSHAM.

Het zevende chakra ( kruinchakra) heeft de kleur violet, wit en goud. Muziek voor de kruinchakra is….stilte. Het is in de stilte dat ons totale wezen heel wakker, alert en ontvankelijk is voor het goddelijke geluid, dat door de hele schepping klinkt. Ook elke vorm van muziek die je naar deze stilte leidt, die je erop voorbereidt en ernaartoe leidt, is geschikt voor deze chakra.

In het kruinchakra komen in principe geen blokkeringen voor: hij kan slechts meer of minder ontwikkeld zijn.

Het kruinchakra is de plek waar we ‘ thuis ‘ zijn; vanaf hier zijn we onze reis begonnen door het leven en keren we aan het einde van onze ontwikkeling terug. Het kruinchakra is de bron van de manifestatie van alle andere chakra – energieën. We zijn verbonden met het vormloze goddelijke Zijn, dat alle vormen en eigenschappen ongemanifesteerd in zich bevat.

De OM mantra hoort bij het zevende chakra.

‘ De ervaring van harmonie en het eenzijn kan de mens overal opdoen, in de schoonheid van de natuur, in de kleuren van de bloemen, in alles wat hij ziet en in alles wat hij tegenkomt. In de uren van het mediteren en de eenzaamheid, en in de uren waarin hij te midden in de wereld staat. Overal bemerkt hij muziek, beleeft hij vol vreugde haar harmonie. Als hij de muren die hem omgeven afbreekt, ervaart hij het eenzijn met het absolute. Dat eenzijn is een manifestatie van de muziek der sferen. ‘ Inayat Khan.

Engelenmedium Mieke