Paragnost Eddie en Consulenten

Zielen praat, Praten met elkaar

Zielen praatZielen praat. Praten met elkaar, kan op verschillende manieren en niveaus. De ego’s kunnen met elkaar in gesprek zijn, dan is dit vaak dreigende en gebiedende taal die naar elkaar wordt uitgesproken. Vaak staan beiden dan lijnrecht tegenover elkaar en willen elkaar overtuigen van hun gelijk.

Er kan ook met elkaar gesproken worden waarbij zowel het ego als de ziel spreekt. Dan wisselt liefdevolle communicatie, zonder ondertoon en gelijk willen hebben, zich af met zachte, gemeende woorden.

Je kunt ook met elkaar praten op zielniveau. Als ik, als medium, het mag zeggen, de mooiste vorm van communiceren. Er is verbinding, er is gelijkwaardigheid, er is geen ondertoon er is geen strijd, er is luisteren en horen. Er is de ander in zijn waarde laten. Er is geen discussie of meningsverschil.

Als twee zielen met elkaar praten, zijn de uitgesproken woorden gemeend, er wordt geen negatieve weerklank gevoeld. Er is verbinding met elkaar. We zijn bereid echt naar elkaar te luisteren. We geven elkaar hier de tijd voor. Er is geen ondertoon die de ander voelt en daardoor op zijn hoede is. Er is sprake van gunnen naar elkaar, geen jaloezie. We zijn blij voor elkaar en menen dat oprecht. De taal van twee zielen is heel puur en oprecht.

We voelen allemaal de verschillen als we met iemand in gesprek zijn. We hebben direct door als iemand iets tegen ons zegt en dat niet meent. Of als iemand ons terecht wilt wijzen. Dan zijn de woorden harder, doorspekt met allerlei negatieve emoties. We reageren hier vaak op eenzelfde manier op, of we zeggen juist niets.

Het mooie van communicatie op zielniveau is, dat als jij er zelf mee begint, zelfs als die ander vanuit zijn ego praat, die ander op een gegeven moment met je meegaat in communiceren op zielniveau.

Iemand spreekt je aan en jullie weten van elkaar dat je elkaar niet echt ligt. Voordat die ander zijn mond opendoet, ben je al op je hoede. Hierdoor verandert direct jouw energie dat gevolgen heeft voor de woorden die je gaat uitspreken. Als de ander tegen jou iets zegt, kan dat aanvoelen als een aanval, je gaat direct in een defensieve houding staan. Je beschermen voor. Vaak onderbreek je de ander al, voordat deze is uitgesproken, omdat je er niet naar wilt luisteren. Omdat je voelt dat het onterecht is wat die tegen je zegt. Dus snoer je die persoon de mond met je eigen harde woorden.

Als je met iemand in gesprek gaat waar jij je niet door bedreigd voelt, dan zal je houding veel opener zijn, zul je vaak de ander ook uit laten spreken en er aandachtig naar luisteren. Je geeft elkaar de ruimte om te spreken.

Op zielniveau praten voel je dat de woorden van de ander recht uit het hart komen. Je geniet dan ook intens van het gesprek. Je voelt ook dat er naar jou aandachtig geluisterd wordt. Het is net alsof je elkaar volledig begrijpt. Er worden bij gesprekken op zielniveau ook niet over anderen gesproken. Dat zie je wel terug bij gesprekken die gevoerd worden vanuit het ego.

Heb je dat gehoord van die en die, ik begrijp het niet hoor. Dit is een gesprek waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Het voegt namelijk niets toe. Door alert te zijn op je eigen manier van spreken, door bewust te zijn van je eigen woorden, kun je praten op zielniveau je eigen maken.

Je zult merken dat het enorm veel voordelen heeft, zelfs diegenen die altijd vijandig tegen je doen, gaan er op een gegeven moment in mee. Jouw energie nemen ze over, waardoor de woorden ook veranderen. Probeer het eens en oefen met een medium of paragnost, je zult zien welk magisch effect het heeft, op jezelf, maar ook in verbinding met anderen.

Medium Claire