Paragnost Eddie en Consulenten

Ziekte als Signaal deel 1

Ziekte als Signaal deel 1De mens wordt niet zomaar met ziekte geconfronteerd.
Ziekte is een symptoom wat laat zien dat je iets grondig zou mogen veranderen in je leven.
Je onderbewustzijn zend je signalen uit om je bewust te laten worden dat er iets mis is met je leven.
Je kan het zo zien: iets loopt niet helemaal goed in je leven waardoor je energie niet de goede richting op kan stromen.
De een krijgt bv wel griep en de ander ontloopt de dans.
Dit is niet voor niets, en afhankelijk van hoe jij in het leven staat en welke overtuigingen je over jezelf hebt, zal je deze ziekte naar jezelf toetrekken.
Mensen die heel star en onbuigzaam in het leven staan die ontwikkelen bv op den duur gewrichtsklachten zoals Reumatoïde Artritis.
Ze zijn heel streng voor zichzelf en voor anderen, en hebben te strakke en gespannen koorden, waarmee ze zichzelf vastzetten en de energie in het lichaam niet goed meer kan stromen.

Als je niet werkt aan de oorzaak van de kwaal, dan zal er weer een signaal de kop opsteken, net zolang tot dat je de diepere betekenis hebt uitgezocht waardoor je deze klacht naar je toe hebt getrokken.
Je kan bv een verkoudheid hebben die maar niet overgaat, en uiteindelijk beland je bij de huisarts om met een doos pillen de kwaal te onderdrukken.
Het lichaam zegt iets anders.
En omdat er aan de ware psychische en emotionele oorsprong niet wordt gewerkt, zal er op een later tijdstip een andere kwaal zich gaan ontwikkelen.
Als deze kwaal nu ook weer onderdrukt wordt met pillen, dan zal er een herhaling plaatsvinden op een ander tijdstip.
Er zal moeten worden geluisterd naar de signalen die het lichaam geeft.
Het lichaam vraagt je om terug te keren naar je ware essentie en te luisteren naar waar jij je energie stroom blokkeert, en waarom je dat doet.
Ziekte is niet zoiets als een symptoom waarmee we even aan de slag gaan.
Soms benoemen we het zelfs even als psychosomatisch, (zal wel tussen de oren zitten).

Maar we weigeren stelselmatig om te kijken naar de ‘’ware oorsprong’’ de ware ‘’toedracht’’ van onze ziekte.
Want waar is het ooit begonnen?, waar zit de oorsprong? Want waar het ooit is begonnen, daar begint ook het genezingsproces.
Dit is waar we naar terug mogen, naar ons ‘’zelf genezend vermogen’’.
Het leven zal je steeds weer opnieuw ziekten en kwalen zenden die steeds lastiger te onderdrukken of te genezen zijn.
De mens mag dieper in zichzelf gaan kijken om de werkelijke betekenis van het signaal te leren begrijpen.

Ziekte is een signaal om de mens juist een andere weg te tonen. Het is een signaal om een beter leven voor zichzelf aan te wijzen, een leven wat beter aansluit bij het wezen van de mens, de ware aard van de mens waarin je jezelf dus gelukkiger en vreugdevoller kan voelen.
Elk mens heeft zijn genezingsproces in eigen handen, wanneer hij durft te kijken naar de reden ,en de ware oorzaak waardoor hij deze kwaal naar zich toe heeft gehaald.
Geneesmiddelen nemen is tot op zekere hoogte goed, ‘’hoewel ik zelf een voorstander ben van ‘’natuurlijke geneesmiddelen’’.
Soms is het nodig om iets grondig aan te pakken met een paardenmiddel ‘’zoals ik het maar voor het gemak even noem’’.
Maar het is geen oplossing, zolang er niet ook wordt gewerkt aan het zelf- aan de oorsprong van de klacht.

Omdat elke onderdrukking op de een of andere manier sterker terug zal komen in een andere vorm.
Het zou fijn zijn als de geneeskunde en de mensen samen konden gaan werken aan de diepere betekenis van ziekten.
Er ligt een grote weg open op dit gebied. Mensen genezen is niet kwalen onderdrukken met pillen, maar werken aan werkelijk herstel van de signalen die een lichaam uitzend.
Wereldwijd zijn er al artsen die deze roep hebben gehoord ,en daarmee aan de slag zijn gegaan .
Samen met de mens kijken ze dan dieper in op de symptomen .
En terecht zou ik zeggen. Want een arts heeft de eed van Hippocrates afgelegd om de mensen te helpen genezen.
Een mens vol stoppen met pillen die alleen maar zoveel bijwerkingen hebben- en uiteindelijk alleen maar onderdrukken- of nog zieker en afhankelijk maken van medicijnen is ‘’niet genezen’’.
Eed van Hippocrates
Ik zweer bij Apollo, de Genezer, bij Asclepius, Hygieia et Panaceia, en bij alle goden en godinnen, die ik tot getuigen roep, dat ik deze eed en deze verklaring, naar beste weten en vermogen, zal nakomen.
Ik zal hem, die deze kunst aan mij heeft onderwezen, beschouwen als een vader, hem laten delen in mijn levensonderhoud, en, als hij in schulden of nood zou geraken, hem op zijn verzoek steun verlenen. Zijn zonen zal ik gelijk stellen met mijn eigen broers; ik zal hun, als zij de wens daartoe te kennen geven, deze kunst leren zonder vergoeding en zonder schuldbewijs; tot mijn voorschriften, voordrachten en heel mijn verdere onderricht zal ik toegang geven aan mijn zonen, aan die van mijn leermeester en aan die leerlingen die zich bij mij hebben ingeschreven en gehouden zijn aan de medische wet; maar aan niemand anders.
Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade.
Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken.
Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven.
Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren.
Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen overlaten.
In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan sexuele omgang met man of vrouw, vrije of slaaf.
Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding.
Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde, – maar als ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel ondergaan.

Als je gelijktijdig werkt aan de oplossing van het onderliggende psychologische patroon in samenwerking met artsen en of andere hulpverleners, dan ben je op de goede weg.
Leer te luisteren naar wat je lichaam je vertelt . Jij en geen ander dan jij kan het roer omgooien en de diepere lagen van je bewustzijn betreden, om oorzaak en gevolg aan te pakken. Zoek artsen en of hulpverleners bij wie jij je goed voelt, en ga samen op zoek naar de betekenis van de signalen die zich hebben geopenbaard.

Als je wil praten hierover schroom dan niet om mij of mijn collega’s te contacteren.
Harte groet,
Lis