Paragnost Eddie en Consulenten

Yin en Yang

Yin en YangHet groter plaatje van Yin en Yang. Heel veel dingen worden in termen van polariteit uitgedrukt, maar niets is in wezen dit of dat. Zo ook is dit met Yin en Yang. Niets is totaal Yin en niets is totaal Yang. Kijk maar eens als voorbeeld naar een boom. Je kan stellen dat de bladeren, takken en de stam Yin vertegenwoordigen en de neerwaarts groeiende wortels vertegenwoordigen Yang.

We kunnen zo ook stellen dat in het geval we meer spiritueel/intellectueel ingesteld zijn, we meer Yin zijn dan een persoon die vooral met aardse en praktische dingen bezig is. Die persoon is dan meer Yang.

Personen die fysiek en emotioneel flexibel zijn, zijn relatief meer Yin terwijl personen die rigider of minder flexibel in het leven staan meer Yang zijn. De nacht wordt ook meer als Yin gezien omdat er normaliter rust is terwijl de dag meer uitnodigt tot activiteiten en drukte en meer Yang geladen is.

’s Nachts laden we onze levenskracht op en herstellen we van de inspanningen en activiteiten van de dag. Yin en Yang vloeien als in een ritmisch gegeven in elkaar over. Vroeger leefden mensen veel meer verbonden met de ritmes en overgangsfasen in de natuur. Yin en Yang zijn ontleend aan de natuur, de elementen en de seizoenen.

Dingen die je doet zijn ook onderhevig aan deze energieën. Praktische activiteiten waarin je vooral aardend bezig bent zijn Yang, terwijl lezen, schrijven, aan het strand liggen meer Yin zijn. Om die reden is het ook goed afwisseling te brengen zodat de beide energieën geïntegreerd worden.

Hoe kan je nu ervaren wanneer Yin en Yang uit balans zijn? Je uitgeput voelen is een symptoom dat de Yin energie uit balans is. Er kunnen verschillende oorzaken zijn namelijk te veel eten, te weinig nachtrust, een monotoon leven (weinig afwisseling) tekort aan ‘frisse’ lucht. Eveneens voortdurend in angst leven, een teruggetrokken leven leiden, behoefte aan zoetigheden (zoals chocolade, ijs, dranken) koffie is ook symptomatisch voor Yin. En manier om te weten of Yin of Yang overheersend is de vochtigheidsgraad van handen. Zijn je handen gemakkelijk klam, dan is er teveel aan Yin-energie.

Geen rust vinden, druk en overactief bezig zijn, zelfs tijdens de nachturen kan je maar moeilijk rust vinden, is een teken van teveel Yang-energie. Ervaar je veel trek in zoute, pikante voeding of heet voedsel dan heb je teveel Yang in je systeem. Heb je meer behoefte aan lichamelijke activiteiten om te kunnen ontspannen, dan is dit ook een teken van teveel Yang. In tegenstelling tot het voorgaande zijn droge handen en een sterke handdruk eveneens een teken van een Yang- conditie.

Je kan dus zelf heel wat veranderen als de balans niet in evenwicht is. Als je eenmaal van jezelf weet welke energie overwegend de overhand heeft, kan je zelf kleine stapjes zetten.

We zijn uiteindelijk geen of dit of dat mens maar een en dit en dat mens.