Paragnost Eddie en Consulenten

Worden wij geprogrammeerd en gemanipuleerd?

Worden wij geprogrammeerd en gemanipuleerd?Worden wij geprogrammeerd en gemanipuleerd? We hebben een systeem bedacht, waarin wij als mens dienen te functioneren. De nadruk ligt hierbij vooral op dat ieder mens aan het werk is en zijn eigen geld verdient. Onze opvoeding is hier compleet op gericht. Studeren, vak leren en presteren. Niet werken wordt gezien als de outcast en wordt afgeraden. Hiervoor zijn redenen bedacht.

Als je namelijk niet werkt, val je buiten het systeem, dan sta je qua ontwikkeling stil, dan heb je geen doel in het leven. Dat is wat ons wordt verteld en aangezien ons hele zijn gericht is op het werk, wordt ons aan alle kant meegegeven, zorg dat je werk hebt, want dan heb je een doel in je leven. We gaan er als vanzelf in geloven.

De prikkel die hier aanhangt, is de beloning, het salaris. Zonder die beloning hebben we geen bestaan. Want wie kan zonder geld? De stimulans vanuit de overheid is dus altijd gericht op de economie, het geld verdienen en zorgen dat zo min mogelijk mensen werkeloos zijn. Want dan heeft de mens het goed.

De boodschap wordt heel mooi gebracht, zo mooi, dat we denken, ja, dit klopt, zo moet het en hoort het en bijna allemaal trappen we er in. Als kind weet je niet beter, als tiener begin je je er al tegen af te zetten, er lonkt vrijheid, plezier, al dat moeten. Maar het zit inmiddels zo in ons systeem, dat we de volgende 20 jaar niet beter weten en er mee doorgaan. We weten niet beter dat ons geluk afhangt van verdienen, werken, geld spenderen aan…

Als de berichtgeving is dat de economie groeit, doet dat iets met ons brein, we horen dat het goed gaat en om die reden durven we meer geld uit te geven, durven we meer aan. We voelen ons dan zeker en gaan spenderen. Zodra de berichtgeving iets in zich heeft van, we stevenen af op een crisis, dan zakt ons humeur, worden we angstig en gaan we de hand op de knip houden.

Onze manier van leven wordt dus opgehangen aan de economie. En het wordt zo gebracht, dat als jij niet werkt, dat je dan eigenlijk niet meetelt. Het wordt ook zo gebracht dat werken goed is voor de mens. Want als je het niet doet, dan stomp je af, mis je een doel in je leven en raak je depressief van, kun je niet meekomen met de rest. Je moet je terdege afvragen of deze beredenering klopt.

Hier zit de programmering en de manipulatie. Ze willen ons doen laten geloven dat werken belangrijk is, zo belangrijk is voor ons, dat we daar ons geluk, onze kracht en de motivatie om te leven uithalen. Dat we anders niet persoonlijk zouden groeien en je leven doelloos zou doorbrengen. Jezelf ziek zou maken. Alles is afgestemd en gericht om mensen aan het werk te houden. Volgens mij is het tegendeel waar, want hoeveel mensen zijn overspannen, opgebrand, en ageren tegen de pensioenleeftijd die alsmaar hoger wordt.

Deze ontwikkeling is ernstig en verziekt de mens. Dat de mens een doel nodig heeft, een motivatie om zijn leven invulling te geven, helemaal juist. Dat de mens zijn ziel en zaligheid van kinds af aan gericht wordt op werken, geld verdienen en het zodanig wordt gebracht, dat we geloven, als makke schapen, dat we hier aan moeten voldoen, omdat we anders geen leven hebben, is de mens programmeren en manipuleren.

We willen dat ieder mens gelukkig is, voor ieder mens is geluk iets anders. Het kan dus gewoonweg niet zo zijn dat elk mens zich moet richten op hetzelfde. Werk en geld verdienen. Dan wordt er voor ons beslist, dan worden we wijs gemaakt dat dat ons doel van het leven is.

Ons doel van het leven is iets wat we zelf zouden moeten kunnen bepalen, willen we dat we de mens zelfredzaam is, in zelfvertrouwen leeft en gelukkig is. Zolang de mens wordt verteld, opgedrongen, wordt voorgelogen dat werken ons gelukkig maakt, zullen steeds meer mensen de weg kwijtraken.

Dat zien we ook terug in de huidige maatschappij. De mens wil niet meer dat een ander voor ze bepaalt wat goed is. De mens wilt dat zelf bepalen, dus alle verplichtingen, de regels, het moeten, is er helemaal niet zoals we denken dat het er is. Het is er, zodat de mens in het gareel gehouden kan worden. En als nu maar vaak genoeg wordt gezegd dat het goed is voor ons, om zo te leven, overtuigen we onszelf er van dat het de enige weg is. Om er rond ons veertigste achter te komen dat van al die mooie praatjes geen snars van klopt en we dan geconfronteerd worden met een mens, dat niet meer kan, is opgebrand, en niets liever wil, dan zijn eigen zin doen.

Laten we eens beginnen met elk mens zijn eigen manier van geluk te mogen gaan ontdekken, het huidige systeem en de patronen er van te gaan doorbreken. Dan voorkomen we ongelooflijk veel leed mee, mensen die de rest van hun leven niets meer kunnen en de kosten van de ziektekosten aanzienlijk door naar beneden zullen gaan.

Medium Claire