Paragnost Eddie en Consulenten

Wel eens gehoord van een bore out!

Wel eens gehoord van een bore out!Wel eens gehoord van een bore out! Ze verschijnen aan de lopende band, nieuwe namen voor welvaartsziektes. Nu hebben we naast een burn out ook een bore out. Het staat voor, ik verveel me, heb geen doel in het leven. Alles wat ik doe is doelloos en haal ik geen energie uit.

Een nieuwe welvaartsziekte dus, is dat zo! Iemand die uit niets meer voldoening kan halen en een leven leidt waarin niets ze meer blij kan maken. Het lijkt wel op een burn out, ook dan voel je geen energie meer en voel je je uitgeblust. En toch zijn het twee hele verschillende ziektes. Met een totaal verschillende achtergrond.

Bij een bore out slaat de verveling toe, het is werkgerelateerd, net zoals een burn out, en je werkt onder je niveau. Een depressie en lusteloosheid ligt op de loer. Een bore out is geniepig, omdat je het zelf niet direct in de gaten hebt.

Er is sprake van een constante onderspanning, er ontbreekt iets, een uitdaging. En al zeggen we allemaal, wat heerlijk als we niets zouden hoeven doen, geen verplichtingen te hebben elke dag, zie je dat ook dan er je iets kan overkomen. De bore out.

Letterlijk zegt het, ik ben moe van verveling. De onderliggende oorzaak is niet iets wat je zelf zou denken. De onderliggende oorzaak voor een bore out is weinig zelfvertrouwen en een laag zelf beeld.

Eigenlijk zeggen deze mensen onbewust tegen zichzelf, ik kan niets, ik ben niets waard, laat mij dit maar doen, verdien ik mijn geld. Want meer kan ik niet. Het zijn diegenen die weinig zelfvertrouwen hebben, onzeker zijn, zichzelf wegcijferen, weinig tot geen eigenliefde kennen, die de grootste kans lopen op een bore out.

De verveling is dus het gevolg van weinig zelfvertrouwen en jezelf niet zoveel waarde geven. Hierdoor ga je onder je niveau presteren en ligt de eentonigheid, de verveling met alle daarbij behorende vervelende ziektesymptomen op de loer.

Het zijn met name diegenen die assertiviteit, lef en durf missen, die voor een bore out ontvankelijk zijn. Ze durven zichzelf niet te zien als iemand die ook iets kan en in de mars heeft. Door het ontbreken van de assertiviteit, ontbreekt ook het nemen van eigen initiatieven. Ze doen wat je ze vraagt en dat doen ze ook goed, maar zelf met ideeën komen, iets zelf bedenken, zit er helaas niet in. Hun creatieve brein wordt hierdoor niet gestimuleerd. Dat geeft je nou net energie.

Net zoals bij een burn out, zijn de kwalen praktisch hetzelfde, als moe, uitgeblust, slecht slapen, concentratieproblemen. Enegie- en futloos.

Als je jezelf hierin herkent, neem dan echt eens contact op met een consulent van Paragnost Eddie, praat over je te weinig zelfvertrouwen en je lage zelfbeeld. Zo’n gesprek is anoniem en om die reden durf je dat misschien wel aan.

De consulent, werkzaam als medium of paragnost, heeft ook coachende capaciteiten en is in staat samen met jou te werken aan zelfvertrouwen, zelfrespect en het beeld wat je nu van jezelf hebt. Als dat verandert, je meer lef en durf gaat krijgen, ga je als vanzelf ook meer het initiatief nemen. Hierdoor neemt je assertiviteit toe.

Door de gesprekken met de spirituele hulpverlener gaat je zelfvertrouwen groeien, je zet kleine stapjes met jezelf naar een fijner en beter leven. Waarin je een doel voor jezelf voor ogen hebt. Laat het eerste doel voor jezelf zijn. Jezelf op de kaart durven te gaan zetten! Dan verdwijnt de bore out.

Medium Claire
Paragnost Eddie