Paragnost Eddie en Consulenten

We zijn allemaal iemands ergste nachtmerrie

We zijn allemaal iemands ergste nachtmerrieWe zijn allemaal iemands ergste nachtmerrie. Hoe je het wendt of keert, ook jij bent iemands ergste nachtmerrie en eerlijk gezegd, gelukkig maar. Als je dat namelijk niet zou zijn, betekent het dat je geen verschil maakt, met alle winden meewaait, je zelf verstopt, niet laat zien en braaf volgt wat een ander doet en van je verlangt.

Het is onmogelijk iedereen te vriend te houden, als een echte vriend. Het is wel mogelijk met iedereen vriendelijk om te gaan, maar dan nog, zullen er mensen zijn die jou niet kunnen uitstaan. Hier is een hele logische reden voor, we zijn allemaal zo verdomd uniek, dat jouw kernkwaliteiten, die jou maken tot wie jij bent, werken als een lap op een rode stier van diegene die jou niet kan uitstaan.

We kunnen er niets aan doen als we iemands ergste nachtmerrie zijn, althans als jij deze persoon niet bewust onderuit wilt schoffelen. Die ander is zo verschillend, die heeft zo’n andere kijk op het leven, dat alles wat je doet, hem tegenstaat. Je zult er nooit vrienden mee worden en dat hoeft ook niet, want er lopen genoeg mensen rond waarmee dat wel kan.

Toch is de mens een vreemd wezen wat betreft het aangaan van contacten. Diegenen die ons niet kunnen uitstaan, kunnen ons aardig bezighouden. Ze zitten in ons systeem, ze raken ons ergens, met hun uitspraken, hun manier van doen. Ze roepen met hun gedrag emoties op, die we liever niet zouden willen voelen. De mens is niet bij machte, zichzelf te ontdoen van de lading die de ander ons geeft, of aan te geven, het is beter dat we elkaar niet meer treffen, want we zijn te verschillend. Ergens zoeken we een bepaalde strijd met zo’n persoon op en daar is een reden voor.

We blijven dat contact aanhouden, niet allemaal, als de persoon te ver weg van je staat, is de beslissing makkelijker, om deze persoon uit je leven te zetten. Staat deze persoon dichterbij, heb je er al lange tijd mee opgetrokken, heb je er een relatie mee gehad, of zit je daar nog in, dan geeft de mens niet snel op. Dan blijven we in contact, wat niet wilt zeggen dat we elkaar zien, er is een energetisch contact. Dan is er in ons iets wat zegt, ik wil dit contact niet kwijt, ik kan het niet loslaten. Dan moet je er schijnbaar nog iets mee.

Dit gebeurt als er in de desbetreffende relatie een vorm van liefde is, hetzij liefdesrelatie, hetzij een vriendschap. We willen dat schijnbaar niet loslaten, houden ons vast aan wat er ooit was en kunnen dat net zolang blijven volhouden, totdat we zo boos zijn, dat we het vanuit blinde woede er een punt achter zetten. Of dat de ander dat doet.

Als jij iemands ergste nachtmerrie bent, dat bij alles wat je doet, de ander afkeurend is, je manipuleert, je in zijn macht wilt hebben, jou wilt kneden tot wat die van je verwacht, ga! Ga niet je kostbare tijd verspillen de ander in je leven te willen houden. Ga niet tot aan het gaatje, daarmee doe je jezelf te kort en zegt ook iets over jezelf.

Je bent bang om mensen in je leven kwijt te raken, daar zit een angst onder, bang om verlaten te worden. Waarom je vasthouden en vastklampen aan iets wat overduidelijk niet goed voor je is. Zeg op tijd vaarwel, er gaat niets moois meer uitkomen. Jullie hebben samen wellicht eerst iets moois gehad, maar was dat echt zo.

Heb je wel goed gekeken en gevoeld toen je deze persoon tegenkwam. Waren de intenties wel zuiver, hoorde en paste deze persoon echt wel bij jou. Of was je blij dat iemand om je gaf, was je blij dat je aandacht kreeg. Dat je een vriendin of vriend had waarmee je samen leuke dingen kon doen. En zelf niet in de gaten had dat jullie zo verschillend waren?

En al ben je jaren met de ander goede maatjes geweest, mensen veranderen in de loop van de tijd, dan gaan we elkaar tegenstaan, dan is het de bedoeling de ander los te laten, om de deur open te zetten voor een frisse wind.

Medium Claire