Paragnost Eddie en Consulenten

Wat je zegt is een opinie

Wat je zegt is een opinieWat je zegt is een opinie, niet perse een waarheid. Waar de meeste meningsverschillen door ontstaan, met ruzies en verwijten naar elkaar, is door dat we denken dat we de waarheid spreken. Die spreken we ook, althans als je spreekt vanuit je hart en niet doelbewust anderen kwaad wilt doen. Het is jouw waarheid die je spreekt en jouw waarheid is jouw opinie. En die mag er zijn, net zoals die er van een ander mag zijn.

Jouw opinie is zoals jij het ziet en dat mag, dat is goed. Daar is niets verkeerd aan, even zo goed als de ander zijn opinie geeft over iets, dat is ook goed, ook daar is niets mis mee en mag er zijn. Het is de mens zelf die niet kijkt voorbij zijn eigen opinie, en om die reden in situaties terecht komt, waarin die niet wordt begrepen. Voor vol wordt aangezien. Een stempel van dom opgedrukt krijgt.

Diegene die dit doet, is net zo als de ander. Die is er net zo van overtuigd dat datgene zoals die het ziet en zegt, waarheid is. Maar ook die spreekt slechts een opinie uit, niet meer en niet minder. Als beiden vinden dat ze gelijk hebben en elkaar daar van willen gaan overtuigen, dan gaat het mis.

Dan kan er een escalatie ontstaan en een zodanige dat beide partijen elkaar de nek toekeren. Dat beide partijen elkaar niet meer kunnen luchten of zien. Nu is dat met iemand die je kent, nog niet zo heel erg. Maar het zal je partner maar zijn, dan wordt het onderhouden van de relatie samen een flinke dobber.

Wat je zegt, is iets zoals jij vindt dat het is. Zoals jij het ziet en naar leeft. Jouw overtuigingen en nogmaals die mogen er allemaal zijn. Net zo goed als die ander zijn overtuigingen er mogen zijn. Betekent dit, dat je dus altijd alles moet accepteren van de ander? Betekent dit dat je met iedereen in contact moet blijven? Nee., dat betekent het niet.

Wat het wel betekent is, dat de mens graag vertoeft in de omgeving van gelijkgestemden. Logisch, daar voelen we ons immers het beste bij. Maar je ontkomt er niet aan om ook mensen tegen te komen die niet gelijkgestemd zijn. Die kun je op een gegeven moment gaan mijden, maar dan wordt je leven heel armoedig en je legt jezelf beperkingen op in je persoonlijke groei.

Want hoe een ander dingen ziet, kan voor jou een verrijking zijn. De opinie van een ander kan ook jouw ogen doen openen, dingen anders te gaan zien. En hoe mooi is dat! Als de mens in de gaten zou hebben dat we een leven leiden met overtuigingen en dat die overtuigingen ons beperken om te groeien als mens, dan zou ik het wel weten.

Je kunt niet zomaar je overtuigingen overboord zetten, je kunt ze wel gaan erkennen dat je ze hebt. Je kunt ze wel gaan herkennen, als je ze erkent en het gevolg daarvan is, dat je naar een ander op een andere manier gaat kijken en je gaat gedragen.

De ander mag er ineens zijn zoals die is, de ander zijn opinie luister je naar en geeft voor jezelf de ene keer een ander perspectief en de andere keer een gevoel van, nee zo zie ik het toch echt niet. En dat mag ook, maar elkaar een mening op willen drukken, dat alleen maar datgene wat jij zegt, juist is. Daarmee raak je mensen in je leven kwijt.

Dus eigenlijk zou je met iedereen die rondloopt op deze aardbol een fijn contact kunnen hebben, als je het bekijkt vanuit het perspectief dat iedereen zijn eigen opinie mag hebben. Dat zou heel mooi zijn, in de praktijk werkt het niet zo en dat komt, omdat jij er wel zo in kan staan, maar velen nog niet.

Diegenen die nog erg verstokt vastzitten aan hun eigen overtuigingen, daar kun jij nog zo ruimhartig mee om willen gaan. Er komt een moment dat jouw grens de ander zijn opinie te gunnen, wordt bereikt. En dan kun je beter elkaar vaarwel zeggen, zodra je voelt dat jij onder het contact gaat lijden.

Medium Claire