Paragnost Eddie en Consulenten

Wat blijft er over voor jou als je je hart volledig weggeeft?

Wat blijft er over voor jou als je je hart volledig weggeeftWat blijft er over voor jou als je je hart volledig weggeeft?. We leren dat we onvoorwaardelijk moeten liefhebben. Onze hele opvoeding is daar op gericht. De manier waarop je een ander moet aanspreken, voor klaar moet staan, moet respect uit blijken. Waarbij je je vooral nederig opstelt. Daarnaast wordt ook van ons verlangt niet egoïstisch te zijn, jezelf nooit op de voorgrond te zetten en bij ruzie met broertjes of zusjes de wijste te zijn.

Als ons dit wordt voorgeschoteld, gaan we daar naar handelen. Ons hele zijn is gericht op nederigheid, een ander voor laten gaan. Hierdoor vinden we onszelf op een gegeven moment niet meer belangrijk. Dat heeft tot gevolg dat je eigen waardigheid verdwijnt en op een gegeven moment door jezelf teniet wordt gedaan, dit heeft voor de rest van je leven desastreuze gevolgen.

Je gaat naarstig op zoek naar dingen buiten jezelf om, om die waarde weer terug te vinden. Dit kan zijn in je leuk aankleden, dure spullen aanschaffen. Hard werken, carrière willen maken. Om maar dat gevoel diep van binnen te krijgen dat je ook een plek in de samenleving verdient.

Deze manier van in het leven staan heeft consequenties. Je snakt aan de ene kant naar iets wat jou dat gevoel gaat geven van, kijk, zie je wel. Ik kan het wel. Om die reden doe je verschrikkelijk je best, zorg je er voor geen steken te laten vallen en leg je voor jezelf de lat hoog. Je wilt namelijk de buitenwereld er van overtuigen, ik ben van betekenis.

Aan de andere kant durf je jezelf niet echt op de borst te slaan, je ruimte in te nemen. Zul je nooit hoog van de toren blazen, je eigen successen vieren. Dat heb je ook meegekregen. Zo blijf je voor die buitenwereld eigenlijk onzichtbaar, terwijl je juist van die wereld nu eindelijk eens die bevestiging zou willen krijgen. Voor al het harde werk dat je verzet, maar nog veel belangrijker, dat mensen je eindelijk eens zien gaan staan.

Want waarom wordt die collega die in jouw ogen de kantjes er van afloopt, altijd wel geprezen voor haar werk en jij nooit. Dat kan je wel eens boos en jaloers maken. Wat heeft zij, dat ik niet heb, vraag je je dan af.

Jij geeft je hart volledig weg. Volledig aan je werk, volledig aan je partner, aan je kinderen, aan alles en iedereen. Die collega waarvan jij soms denkt dat ze zo overdreven op zoek is naar aandacht, die geeft haar hart niet helemaal weg. Die bewaart iets voor zichzelf. Dat bewaren voor zichzelf laat ze zien, door af en toe haar mond te roeren, door af en toe eens de touwtjes te laten vieren.

Ze kan lachen om iets wat ze vergeten heeft, ze maakt zich niet druk over iets wat verkeerd is gegaan. In jouw ogen is dat de grootste verschrikking. Als je ergens voor gaat, dan ga je er helemaal voor.

Als je je hart niet voor jezelf laat kloppen, en alleen laat kloppen voor anderen, je werk, laat je jezelf in de steek. Dan ontbreekt vreugde, plezier in het leven. Dan neem je alle taken zeer serieus. Zo serieus, dat je jezelf eigenlijk aan het afwijzen bent.

Dat afwijzen is begonnen in je jeugd, door mee te krijgen dat alles en iedereen belangrijk is, behalve jijzelf. Je bent dat heel serieus gaan nemen en in doorgeslagen. Daar ben je je niet van bewust, maar door tegenslagen in je leven, kom je er wel achter.

Je zult op een gegeven moment ook je hart voor jezelf moeten gaan laten kloppen, anders loop je jezelf voorbij. Je komt er achter door verlies van je werk, verlies van een geliefde. Mensen die misbruik van je maken. Dan is het tijd om hulptroepen in te schakelen, je te richten op het spirituele. De spirituele wereld is voor jou bij uitstek de plek om te gaan leren je hart ook voor jezelf te gaan laten kloppen. Liefdevolle mediums en paragnosten van Paragnost Eddie, zullen je in laten zien waardoor jij het leven zo serieus bent gaan nemen. Ze zullen je in laten zien dat het heel nobel van je is geweest je hart compleet weg te geven, maar het nu tijd is voor verandering.

Ze zullen je advies meegeven hoe jij je hart ook voor jezelf kunt gaan laten kloppen, waardoor jij direct het gevoel gaat krijgen jezelf belangrijk te vinden. Het zal in het begin niet makkelijk zijn, want je denkpatroon moet je gaan aanpassen, maar met de hulp van een top medium of een top paragnost, lukt het je zeker.

Medium Claire
Paragnost Eddie